Jauzi egin bloke honetara: Indarreko araudiak

Udal araudia

Fitxa gidari honetan Vitoria-Gasteizko Udalak bere zerbitzuak, jarduerak eta diru-sarrerak arautzeko eman dituen ordenantzak, araudiak eta bestelako xedapenak aurki ditzakegu.

Indarrean udal arau guztiak

Indarreko araudiak

Sartutako eta/edo aldatutako azken edukietarako sarbidea duzu hemen

Indarrean udal arau guztiak