Jauzi egin bloke honetara: Indarrean ez dauden araudiak

Indargabetutako udal araudia

Fitxa gidari honetan Vitoria-Gasteizko Udalak garai batean eman eta jadanik indarrik ez duten edo erabiltzen ez diren ordenantzak, araudiak eta bestelako xedapenak aurki ditzakegu.

Indarrean ez dauden araudiak