Ensanche 21 Zabalgunea

Ensanche 21 Zabalgunea izeneko sozietatea Gasteizko Udalak eratutako birgaitze-sozietatea da, eta bere helburu nagusia da Udalarekin lankidetzan aritzea hiria birgaitzeko, berroneratzeko eta berritzeko, hiria hedatzeko eta berroneratzeko eremuen plangintza eta antolamendua egikaritzeko (udalerriko hirigintza- eta ingurumen-planeamendua aintzat hartuz), eta Udalak esleitzen dizkion proiektuak edo programak kudeatzeko edo ekintzak gauzatzeko. Birgaitze-, lurzoru- edo etxebizitza-politika garatzea, etxebizitza publikoen parkearen kudeaketa barne. Halaber, Gasteizko Udalak agintzen dion edozein hiri-azpiegitura edo ekipamendu sustatu, diseinatu eta gauzatu ahal izango du.