Klimaren Aldeko Ekintzaren eta Nekazaritza Eremuaren Batzordearen Egutegia