Indargabetutako udal araudia

Hezkuntza

Arau

Osasuna eta Kontsumoa

Ordenantza
Dekretu

Mugikortasuna eta garraioa

Ordenantza
Dekretu
Ordenantza fiskal

Ingurumena eta iraunkortasuna

Dekretu

Aisialdia eta Kultura

Arau

Ekonomia sustapena

Dekretu

Herritarrentzako informazioa eta laguntza

Arautegi
Dekretu

Herritarren parte-hartzea

Arautegi
Dekretu

Enplegua eta prestakuntza

Arautegi

Hirigintza - Etxebizitza

Arau
Ordenantza
Dekretu

Bizikidetza eta lankidetza

Arautegi

Herritarren segurtasuna: udaltzaingoa eta suhiltzaileak

Dekretu

Ogasuna

Arau
Ordenantza
Dekretu
Ordenantza fiskal

Gizarte zerbitzuak eta programak

Ordenantza
Arautegi