Kalitatearen Kudeaketarako Atala

Helbidea:
Teodoro Dublang margolaria kalea, 25 behea. 01008 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa:
945 16 16 53
Helbide elektronikoa:
calidad.rrhh@vitoria-gasteiz.org
Zereginak:

Giza Baliabideen Saileko Kalitatearen Kudeaketaren Atala pertsona berritzaile, ekintzaile eta konprometituek osatzen dute, eta talentu sortzailekoek, irekiek eta etorkizuneko ikuspegia dutenek.

Proiektu berriak, berritzaileak eta sortzaileak abian jartzen laguntzeko lan egiten dugu, hobetzeko eta garatzeko aukera berriak sortuz. Eta hori guztia, Udal honetan lan egiten dugunok egunetik egunera herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoz.

Misioa, bisioa eta balioak

Misioa

Udaleko lana hobetzen laguntzea, sentsibilizazioaren eta aholkularitzaren bidez, eta helburu hauek dituzten jarduerak babestuz eta antolatuz:

 • Lan-prozesu osoan metodologia, teknika eta tresna egokiak ezartzea, jarraipen- eta ebaluazio-lanak barne.
 • Udalaren lan-giroa aztertzeko eta hobetzeko esku-hartzea.
 • Etengabeko hobekuntzaren, sormenaren eta berrikuntzaren kultura zabaltzea.
 • Hobekuntzarekin konprometituta dauden beste erakundeekin ikaskuntza partekatzea.
Bisioa

Udaleko barne-aholkularitza gisa jardutea:

 • Sailei eta haien lantaldeei lagunduz
 • Kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren arloko jardunbide egokiak eskainiz eta zabalduz

Hori guztia, udal-kudeaketa etengabe eta aktiboki gizartearen eta ekonomiaren erronketara egokitzen laguntzeko, herritarrei zerbitzu emateko asmoz.

Balioak
 • Talde-lana sustatzea, pertsonen arteko errespetuan eta konfiantzan oinarritutako trebetasun gisa.
 • Pertsonekiko errespetua eta enpatia sustatzea, aldaketak asimilatzen lagunduz, haien lan-erritmoak kontuan hartuz eta gure eskuragarritasun handiena eskainiz.
 • Gure zerbitzuen hartzaileen behar guztiak entzutea eta ulertzea, eta gure aukeren berri ematea.
 • Etorkizuneko ikuspegia izatea, egoera eta aukera posible, ideal eta desiragarriak irudikatuz eta bilatuz, joerak aztertuz eta iragarpenak eginez, gure erritmoak besteen erritmoetara egokituz.
 • Proaktiboak izatea, bide berriak eta desberdinak bilatuz, sormenera eta berrikuntzara bideratutako jarrera ireki eta malguarekin.
 • Gure interes-taldeekin hartutako konpromisoei erantzuna ematea (idatzizkoak eta ez idatziak), eskuzabaltasunez, hartutako betebeharrak dakarrenetik harago joanez.
 • Etengabeko ikaskuntza beste batzuekin partekatua, garapen profesional hobea lortzeko.
 • Pazientzia izatea erantzunak eta/edo kontrako erreakzioak egokitzen jakiteko.
 • Gizarte-erantzukizuna. Gure ingurunearekiko konpromisoa.
 • Osotasuna eta koherentzia, etika publikoa defendatuz.

Zerbitzuen katalogoa

 • Lantaldeak sortzen eta garatzen laguntzea (hobekuntza-taldeak eta berrikuntza-taldeak).
 • Prozesukako kudeaketa. Gure jarduerak modu antolatuan eta sistematizatuan kudeatzeko eredua ezartzea. Eredu horren eraginkortasuna eraginkortasun- eta efizientzia-adierazleen bidez neurtzen eta berrikusten da.
 • AMIA analisia Barne-azterketa: ahuleziak eta indarguneak, eta kanpo-azterketa: mehatxuak eta aukerak.
 • 5S metodologia. Lanpostu ordenatuak, antolatuak eta garbiak.
 • Zerbitzu-kartak. Herritarrekiko konpromisoen adierazpena.
 • Lan-giroaren azterketa eta hobekuntza. Barne-gogobetetzeari buruzko inkestak. Esku hartzeko proposamenak.
 • Sormena eta berrikuntza.
 • Adimen sozioemozionala.
 • Ezagutzaren kudeaketa. Narratiben teknika.
 • Parte hartzeko prozesuak. World Cafe eta Berrikuntza Irekiaren metodologiak.
 • Barne-autoebaluazioetarako laguntza, Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduaren arabera.
 • Lanbide Heziketako nahiz Unibertsitateko ikasleen praktika profesionalen eskaerei erantzutea eta horiek izapidetzea.
 • Udal-langileak hartzeko eta agurtzeko prozesuetan laguntzea eta orientatzea.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.