Titulartasun publikoko Haur Eskolei buruzko ohiko galderak

1.  Nork eska dezake lekua haur eskola batean?
2018, 2019 eta 2020an jaiotako haurren gurasoek edo tutoreek.
2.  Zein da izena emateko bidea Haurreskolak sarerako eta Udal Haur eskoletarako?
Eskabide bakarra egiten da bi sareetako eskola guztietarako (25 eskola guztira). Eskabideak jaso eta horiek zein dokumentazioa aurkezteko epea maiatzaren 28tik ekainaren 8a arte izango da, on-line edo herritarrei laguntzeko bulegoetan hitzordua eskatuta, San Antonio kaleko 10.zenbakiko eta Ariznabarrako Polikiroldegiko Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan izan ezik, egun itxita baitaude .
3.  Zein eskolatan eska daiteke lekua?
Eskaintzen direnetako edozeinetan (gehienez bost) eta lehentasun hurrenkera adierazita; kontuan izan behar da sare bakoitzak aukera ezberdinak dituela jaiotze-urtea, ordutegiei, jantoki-zerbitzuari eta abarri dagokienez. Lortutako puntuazioari dagokion lehen plaza esleituko zaio umeari, lehentasun hurrenkera aintzat hartuz.
4.  Bada esleitutako lekuari uko egiterik?
Bai, baina emandako lekuari uko eginez gero, ikasturte horretan leku libreak banatzeko prozesurako baja emango zaio eskabideari. Horrenbestez, bi sareetako edozeinetan leku bat eskuratu ahal izateko interesdunak berriro eskatu beharko du, eta eskabide hori epez kanpokotzat joko da ondorio guztietarako.
5.  Noiz apuntatu behar dira 2020. urtean jaiotako umeak?
Maiatzaren 17ra arte (egun hori barne) jaiotako umeak maiatzaren 28tik ekainaren 8ra bitarteko epean apuntatu behar dira.
Maiatzaren 18etik aurrera jaiotako umeen eskaerak behin betiko zerrendak argitaratu ondoren kudeatuko dira, urritik aurrera eskolatzen hasteko, 16 aste bete ondoren, betiere plaza hutsik balego.
Edonola ere umeak 16 aste bete baino lehen ezin dira eskolara eraman.

2021ko urtarrilean eta otsailean jaiotakoentzat ere, Haurreskolak Patzuergoko eskoletarako ikaspostua eska daiteke soilik.
6.  Noiz arte esaten da ume bat sehasketakoa dela?
Ikasturte osoan, irailetik uztailera arte. Ikasturteak jaiotza-urtearen arabera banatzen dira.
7.  Zer egin behar dut nire semeak edo alabak hezkuntza-premia berezirik badu?
Udalaren Hezkuntza Zerbitzuan (Frai Zacarias Martinez kalea, 3) eman beharko duzu izena, hitzordua eskatuta, eta Zerbitzuko teknikariei hori jakinarazi.
8.  Joan den ikasturtean eskola batean lortu nuen lekua baina hurrengorako beste batera aldatu nahi dut. Zer egin behar dut?
2019-2020 ikasturtean haurra eskola batera joan bada eta datorrenean beste batera (sare berekoa edo beste sarekoa) eraman nahi baduzu, oraingo eskolako izen-ematea berritu beharko duzu, eta gainera, eskabide berria egin maiatzaren 28tik ekainaren 8era bitarteko epean.

Berriz, Udalaren eskolen artean baldin bada ez da eskaera berririk egin behar.
9.  Nola esleitzen dira lekuak?
• Eskabidea irizpide hauen arabera balioesten da: erroldako helbidea edo lanpostuaren helbidea, familia ugaria, ezintasuna, gurasoen lan-egoera eta errenta.
• Eskabideak lortutako puntuazioaren hurrenkeran ordenatzen dira; berdinketarik gertatuz gero, berdinketa hausteko ezarri diren irizpideak baliatuko dira.
• Eskatu diren eskoletatik leku huts bat dagoen lehenengoan adjudikatuko da lekua.
• Aukeratu den eskolan leku hutsik geratzen ez bada, toki libreak dituzten eskoletan eskainiko da lekua.
10.  Noiz eta nola jakingo dut eskabidea onartu dela, eta zein eskoletarako?
Ekainaren 25ean plazaratuko dira onartuen behin-behineko zerrendak eta behin-behineko itxarote zerrendak, puntuazio hurrenkerari zorrotz jarraituz, udalaren web-orrian, eta herritarrei laguntzeko bulegoetan eta haur eskoletan.
11.  Izango al da diru-laguntzarik eskola zerbitzua ordaintzeko?
Haurreskolak Partzuergoak 2015-2016 ikasturtean kuota berriak ezarri zituen familia errentaren arabera, berez Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian ezin izango da parte hartu.
Udal haur eskoletan, berriz, aldaketarik ez badago, familiek Eusko Jaurlaritzako diru- laguntzen deialdian parte hartu ahal izango dute. Kasu hauetan eskoletan kudeatuko dira.
12.  Zenbat balio dute haur eskolek?
Haurreskolak Partzuergoa sarean familiek haurreskola irekita egongo den 208 eguneko arreta zuzenagatik ordaindu behar duten kostua 11 hileko kuotatan zatitu egiten da, kontuan izan gabe hilabete bakoitzean haurreskola irekitzen den egun kopurua. Kontsulta daiteke:
Haurreskolak Partzuergo atalean.

Udalaren haur eskoletan kontsulta ezazu.
13.  Ba al da deskonturik anai-arreba bikiak matrikulatzeagatik?
Bikiak izanez gero, ordainagirietako bat baino ez litzateke ordainduko (hots, % 50eko diru-laguntza). Udalaren haur eskoletan, salbuetsita egongo da 2018an eta 2019an jaiotako umeentzako jantoki-zerbitzua,
Udalaren haur eskoletako kuotetan, hiru seme-alaba edo gehiago izanez gero, deskontua ere bada.
14.  Bikiak izatea eta bientzako eskabidea aurkeztea nola puntuatzen da?
Ez dago puntu gehigarririk bikiak izateagatik. Aurreko ikasturtean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren martxoaren 35/2008 Dekretura egokitu zen baremoa, eta aurten 2018ko urtarrilaren 15eko aginduak arautzen du hori.
15.  Zein ordutan irekitzen dira eskolak?
Partzuergoko haurreskolak 07:30ean eta Udal Haur eskolak 8:00etan.
16.  Sartzeko eta irteteko ordutegiak ezberdinak dira Haurreskolak sarean eta udalaren eskoletan? Sartzeko eta irteteko ordutegia malgua da? Zein ordu-tarteetan?
Haurreskolak Partzuergo sarean orokorrean sartzeko ordua malgua da, eta tarte hauetan familiak nahi duen unean utz dezake haurra: 7:30etik 9:30era arte, 11:30etik 11:45era arte, 12:45etik 13:00etara arte, edo 15:00etatik aurrera. Udal eskoletan berriz, sarrerako ordua 8:00etatik 9:30etara da.

Irteteko orduak ere Haurreskolak Partzuergo sarean, orokorrean, hauek dira: 11:30etik 11:45era, 12:45etik 13:00etara edo 15:00etatik aurrera. Udal eskoletan, goizean, 12:30etik 13:00ra edo 15:30etik 16:00etara jantokia eta siesta barne.
17.  Ba al da jantoki zerbitzurik Udal Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoan?
Eskola guztiek dute jantoki-zerbitzua.
Haurreskolak Partzuergoa sarean familiak eraman behar du janaria, bai eta Udal sareko sehaska geletan ere.
Udalaren hiru eskoletako sukaldeetan prestatzen dira eskoletako menu guztiak. Menuak Hezkuntza Zerbitzuko sukaldariek prestatzen dituzte eta produktu gehienek jatorri ekologikoa dute.
Dena den, zerbitzu horretaz baliatu ahal izateko bi gurasoek lan egiten dutela egiaztatu behar da, lekuak mugatuak baitira.
18.  Jantokiko eta arratsaldeko ordutegia aukera dezaket?
Haurreskolak Partzuergoko eskoletan BAI. Udal eskoletan EZ, ez baitago 12:30etik 13:00ra bitarteko ordutegian sartzerik.
19.  Lekua esleituta izan arren urtarrilera arte ez dut umea eskolara eraman nahi. Lekua gordeko didate?
EZ. Ume guztiek irailean hasi behar dute, bestela familia batzuk itxarote zerrendan egonda leku hutsak geratuko bailirateke.
Aukeran, ordutegi laburrena erabil daiteke (09:30etik 12:30era).
20.  Egunean gehienez zenbat denbora egon daiteke umea eskolan?
Egunean gehienez 8 ordu egon ahalko da.
21.  Nola ordaintzen da?
Nahitaezkoa da ordainagiria helbideratzea, beraz, eskabidea zure banku entitatera eraman beharko duzu, orrian kuota kobratzea nahi duzun kontuaren 20 digituen zigilua jar diezazuten. Zigilu hori eduki ezean, eskabideak ez du balioko. Hilabetea igarotakoan kobratzen da ordainagiria.
22.  Nola egiaztatzen da gurasoen lan egoera?
Guraso edo tutoreen sinaduraren bidez baimena ematen da guraso bakoitzaren lan egoerari buruzko datuak ofizioz eskatzeko; bestela egoera horiek argitzeko agiriak aurkeztu behar dira.
23.  Zer jotzen da lan egoera aktibotzat?
Gizarte Segurantzan alta ematea berekin dakarrena. Ezintasun iragankorrak eta amatasun/aitatasun lizentziak barne sartzen dira.
24.  Lan-utzialdian edo borondatezko lanaldi murrizketan egon ondoren lanera itzultzea aurreikusi den data egiaztatzeko zein agiri aurkeztu behar da?
Enpresaren ziurtagiria, zeinean lanpostura itzultzeko data agertuko baita; 2021ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa izan beharko du, izen emate ohiko epean egindako eskarietarako (maiatzaren 28tik ekainaren 8ra). Eskaria ikasturtea hasita egiten bada, lanpostuan hasteko data eskolatzearen hasierako hilabetean edo hilabete hurrengoan izan behar da.
25.  Nola egiaztatzen da langabezia egoera?
Langabezia-txartel eguneratuaren fotokopia aurkeztu beharko da ( langabezia-saria jasotzen ez bada). Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Agiri eguneratuaren fotokopia (LEABD).
26.  Nola egiaztatzen da guraso bakarra izatea?
Bakarra bada gurasotzat ezagututa, famili liburuaren bitartez egiaztatuko da hori; bi gurasoak badaude ezagututa, berriz, haurraren inguruan epaileak emandako ebazpenaren bitartez.
27.  Nola egiaztatu behar da ezintasuna?
Arabako Foru Aldundiaren ziurtagiriaren bitartez, ezintasun gradua zehaztuta. Eskaerak egiten duen haurrak desgaitasunen bat badu Arabako Foru Aldundiaren Arreta Goiztiarrerako Zerbitzuan arreta jasotzen duela erakusten duen egiaztagiria ere aurkeztu ahal da.
28.  Ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke?
Baldin eta familiaren beharrak aldatu badira, aurretiaz izena emateko unean (maiatzean eta ekainean) eskatu diren ordutegiak eta zerbitzuak aldatzerik izango da, dela zabaltzeko dela baja emateko.
29.  Nola egiaztatzen da errenta?
Arabako zergadunek, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari baimena emango diote Foru Ogasunari kontsulta egiteko.
Zergak Araban ordaintzen ez badira edo eskaera epez kanpo egiten bada, bi gurasoen 2018ko errenta aitorpena aurkeztu beharko da.
Foru Ogasunak daturik ez balu (iritsi berrien kasuan) familiaren sarrerak egiaztatzeko nominak edo kontratuak aurkeztu beharko lirateke.
30.  Aurretiaz izena emateko epean aurkeztu ez diren agiriak gerora aurkez daitezke?
Eskabidearekin batera aurkeztu diren agiriak baino ez dira kontuan hartuko. Eskabideak aurkezteko epea itxi ondoren ez da agiri gehiagorik onartuko.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.