Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)

Mapan kokatu

Arduradun teknikoa:
Aitor Zulueta Tellería
Helbidea:
Zulueta jauregia
Senda ibilbidea, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa:
+34 945 16 26 96
Webgunea:
www.vitoria-gasteiz.org/igi
Posta elektronikoa:
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

Estatutuak

» Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren estatutuak

Helburuak

  • Hirirako zein lurralde osorako politikarik eraginkorrenak formulatzeko existitzen den informaziorik onena bildu, kudeatu, analizatu eta erabiltzea.
  • Udalerriaren (eta bere bioeskualdearen) funtzionamendua analizatzea sistema ekologiko, sozial zein ekonomiko modura, eta ezagutza hori tokiko zein eskualdeko plangintza eraginkorragorako erabiltzea.
  • Hirirako eta lurralderako eszenatoki iraunkorragoak proposatzera eta artikulatzera zuzendutako plan eta programak sustatzea.
  • Herritarren prestakuntza, informazioa, sentsibilizazioa eta parte-hartzea sustatzea hiri eta lurralde iraunkortasunaren alorrean, inplikaturik dauden eragile sozial eta ekonomiko guztien parte-hartzea segurtatuz.

Lan arloak

CEAk bost area funtzional edo zerbitzu ditu bere zereginak bideratzeko:

  • Kudeaketa arloa
  • Mugikortasunaren eta datuaren zientziaren arloa
  • Azpiegitura berdearen eta lurraldearen arloa
  • Elikadura sistemen eta zirkularitatearen arloa
  • Herritarrak aktibatzeko arloa

Zuzendaritza kontseilua

Lehendakaria

Borja Rodríguez Ramajo jn. (PSE-EE)

Lehendakariordea

César Fernández de Landa Manzanedo jn. (EAJ-PNV)

Titularrak

Asistentzia-dietak

Dedikazio jakin bat duten eta horrenbestez soldata kobratzen duten zinegotziek ez dute bestelako inongo dietarik jasotzen.

Udalbatzaren Araudi Organikoaren 80. artikuluan jasota dago ez erabateko dedikaziorik, ez dedikazio partzialik ez duten udalbatzako kideek bakarrik jasoko dituztela dietak kide diren organo kolegiatuen bilkuretara joateagatik (115 euro/saioa).

106. artikuluan araututa dago, berriz, talde politikoek izendatutako pertsonek, zinegotzi ez badira, udal sozietateen administrazio-kontseiluetara nahiz erakunde autonomoen zuzendaritza-kontseiluetara joaten diren aldi bakoitzeko 300 euroko dieta jasotzeko eskubidea izango dutela.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.