Udalbatza

Noiz
Eguna: 2022/03/25, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Udalbatza

Udalbatza 2022/03/25(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago (onespen-data: 2022/04/13)

GAI-ZERRENDA

 1. 2022ko otsailaren 18an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
Ebatzi beharrekoak
LURRALDE BATZORDEA
 1. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektoreko OR-9-21 etxadiaren —12, 13 eta 14 partzelak— xedapen-azterketari.
 2. Behin betiko onespena ematea Gasteizko “Aldaia” 5. sektoreko RD-13 lurzatiaren xedapen-azterketari.
 3. Gasteizko Lakuako 3. sektoreko (garai bateko L-14) 8. BIPBren M5 etxadiaren (5e azpipartzela) xehetasun-azterketari.
 4. HAPOren egiturazko aldaketaren hasierako onespena, industria-lurzoruari buruzko OR-11 ordenantzan erabileren bateragarritasunaren inguruan(Arriagako atea).
 5. Behin-behineko onespena ematea Gasteizko Udalerriko HAPOn egin nahi den egiturazko xedapen aldaketa bati, Gasteizko 37 poligonoko (Mercedes Benz) 158 eta 166 lursailen hirigintza-parametroak birdefinitzeko.
OGASUN BATZORDEA
 1. Hasierako onespena ematea Gasteizko Udalaren aurrekontu-plantillaren aldaketari, programako plaza bat sartzeagatik.
EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN ETA SOZIETATE PUBLIKOEN BATZORDEA
 1. Basaldea nekazaritza ekologikoko enpresen zentroko azpilursailak erabiltzeko baldintzak eta horiek eskuratzeko prozedura xedatzen dituen araudi berriari hasierako onespena ematea.
Kontrol jarduera
ERAKUNDE ADIERAZPENAK
 1. Erakunde-adierazpena, Berdintasunerako Legea berritzea, berdintasunaren aldeko konpromisoa indartzea. (BERRESTEA)
 2. Erakunde-adierazpena, ageriko arrazoirik gabe desagertuen familiekiko elkartasunez. (BERRESTEA)
 3. Erakunde adierazpena: Gasteizko Udalaren Iruzurren aurkako Neurrien Planarekiko atxikimendua. (BERRESTEA)
MOZIOAK
 1. ZAZPIGARREN ALABA AUZO ELKARTEAREN MOZIOA, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspenaz.
 2. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, Gasteizko Mendien babesaz. HERRITARREN TXANDA: Ekologistak Martxan-Benetako Green elkartea.
 3. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, Jundiz-Billodan aurreikusi den geltoki intermodalaz.
 4. PP TALDEAREN MOZIOA, BEIren fiskalizazio-txostena eskatzeko.
 5. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, galdara komunitarioetan azken baliabidearen tarifan sartzeko eskatzeko. HERRITARREN TXANDA: Salburua Burdinbide auzo elkartea.
 6. PP TALDEAREN MOZIOA, Eusko Jaurlaritzari hezkuntza-kalitaterako eta lehiakortasuna hobetzeko plana eskatzeko, Hezkuntzaren Legearen erreformaren ardatz nagusi gisa.
 7. EAJ-PNV ETA PE-EE TALDEEN MOZIOA, Errusiak Ukrainaren kontra egindako erasoaz.
 8. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, udalaren liburutegiko langileen izenean, zerbitzurako baldintzez. HERRITARREN TXANDA: Ipar-Hegoa Fundazioa.
 9. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, ura giza-eskubide gisa kudeatzeko.
 10. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, udal eraikinetan eta espazio publikoan piktogramen erabilera normalizatzeaz, autisten gizarteratzean aurrera egiteko.
DEKRETUAK
 1. Alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda (otsailean emandakoak), baita zerbitzuek atzerapenez igorritakoak ere.
GALDE-ESKEAK
 1. GALDE-ESKEAK.

2022ko martxoaren 21ean

ALKATEA

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI NAGUSIA

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.