Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2021/10/29, hasiera ordua: 08:45
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2021/10/29(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2021eko urriaren 22an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0072). Gazteei sexualitateari buruzko arreta zerbitzuak emateko Asexoria programako kontratua luzatzea. 52.332,50 euro.
 2. (2019/CO_ASER/0079) Gazteentzako aholkularitza psikolikorako “Psicoasesoria” zerbitzua emateko kontratua luzatzea. 39.600,00 euro.
 3. (2019/CO_ASER/0111) Gasteizko gazteentzako kultura eta aisialdi sortzaile, osasungarri eta parte-hartzailea sustatzeko programako kontratua luzatzea. 305.250,00 euro.
 4. Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Virtual Reality Solutions SL enpresak jaulkitako 0349 faktura. Kontzeptua: osoko bilkurak grabatu, streaming bidez eman eta saioak indexatzea, eta batzordeen hasiera eta amaiera, 2021eko ekainaren 13tik 2022ko uztailaren 6ra. 642,51 euro.
 5. PIFN21/00639, PIFN21/00640, PIFN21/00641, PIFN21/00642 fakturak (2021eko abuztua), Diario de Noticias de Álava egunkariak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 6.945,40 euro.
 6. FNLC0162106645, FNLC0162106646, FNLC0162106650, FNLC0162106652 fakturak (2021eko abuztua), EL Correo CM Norte enpresak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 7.317,47 euro.
 7. FNLC0162107067, FNLC0162107068, FNLC0162107069, FNLC0162107070, FNLC0162107071, FNLC0162107073, FNLC0162107074, FNLC0162107076, FNLC0162107077 eta FNLC0162107078 fakturak (2021eko iraila), El Correo CM Norte enpresak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 12.984,82 euro.
 8. Ikastetxeetako gazte informatzaileen sarearen programako dirulaguntza-deialdia ebaztea (2021-2022). 10.000,00 euro.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2021/CO_ASER/0009) Udal eraikinetan ate eta pertsiana automatikoak berme osoarekin mantentzeko kontratuko urteko zenbatekoak egokitzea. 282.279,24 euro.
 2. (2020/CO_ASER/0010). Gasteizko Udalaren posta zerbitzuetarako kontratua aldatzea. 100.000,00 euro.
 3. (2020/CO_ASER/0050) Komunikazioen segurtasuna zaintzeko ekipamendua mantentzeko kontratua luzatzea. 80.440,80 euro.
 4. (2021/CO_NSUM/0003) ARCGIS lizentziak mantendu, aholkularitza teknikoa eman eta eguneratzea berriztatzeko kontratua esleitzea. 64.227,80 euro.
KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
 1. Eskolaz kanpoko kirol jarduerak (heziketa helburu dutenak) bideratzen laguntzeko dirulaguntzetarako deialdia onestea. 346.267,52 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. Servicios Empresariales Lankide Bi S.L. enpresak jaulkitako 21-0000364 eta 21-0000357 fakturak baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero —kontzeptua: kultur programazioko lekualdatzeak, eta zamalanak, 2021eko abuztuaren 4tik 8ra, eta 2021eko abuztuaren 31tik irailaren 5era–. 32.636,70 euro.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. (2020/CO_ASUM/0013) Hiri Paisaiaren Atalerako makineria alokatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 1. multzoa.
 2. (2020/CO_ASUM/0013) Hiri Paisaiaren Atalerako makineria alokatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 2. multzoa.
 3. (2020/CO_ASUM/0013)Hiri Paisaiaren Atalerako makineria errentan hartzeko kontratazio-dosierra onestea. 3. multzoa.
 4. (2020/CO_ASUM/0013) Hiri Paisaiaren Atalerako makineria errentan hartzeko kontratazio-dosierra onestea. 4. multzoa.
 5. (2020/CO_ASUM/0013) Hiri Paisaiaren Atalerako makineria alokatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 5. multzoa.
 6. (2020/CO_ASUM/0013) Hiri Paisaiaren Atalerako makineria alokatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 6. multzoa.
 7. (2021/CO_ASER/0116) Gasteizko autobus-geltokiaren garbiketa integraleko zerbitzua kontratatzeko dosierra onestea. 721.211,56 euro.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. (2019/CO_ASUM/0013) Udalaren egoitza, etxebizitza komunitario eta jantokietarako elikagaiak hornitzeko kontratua aldatzea. 1. multzoa (kontserbak eta bestelakoak) 11.540,00 euro.
OGASUN SAILA
 1. (2021/CO_ASUM/0004) Gasteizko udaleko ibilgailu-flota erregaiz hornitzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 600.000,00 euro.
 2. Berlin ibilbideko 13.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Gasteizko Udalaren alde inskribatutako karga ezeztatzeko baimena, Sofia Erreginaren hiribideko 1eko zortzigarren solairuko D etxebizitzari dagokionez.
 4. Francisco Leandro Viana kalearen eta Odol Emaileen zidorraren arteko elkarguneko 32 iparra poligonoko EQ-2 lursailari dagokion erregistro-funtsa lizitazio bidez besterentzeko kontratua esleitzea.
 5. Hondarribia kaleko 34ko aretoaren azalera-eskubide erostea VISESAri, Ibailakuako auzo elkartearen egoitza izateko.
 6. Gasteizko udalak Kuntxabankekin kontratutako 852495533-6 zenbakidun mailegua berritzea. 5.000.000,00 euro.
HERRITARREN PARTAIDETZA, GARDENTASUNA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA
 1. (2021/CO_SOBR/0006) Malizaheza kaleko oinezkoen eta ziklisten irisgarritasuna hobetzeko obretarako kontratua esleitzea. 257.593,73 euro.
 2. (2021/CO_AOBR/0007) Goiuriko plaza eta Etxanobetarren lorategia eraberritzeko obretarako kontratua esleitzea (Haurren Auzoa) 570.013,76 euro.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Vitoria-Gasteiz Wine City elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, Arabako Errioxako eta Aiarako Haraneko ardoen bidez Gasteiz sustatzeko jarduera-programa antolatu eta garatzeko. 12.000,00 euro.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. Alegazioak onestea eta behin betiko onespena ematea Gasteizko Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko 8.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazio bidez desjabetzeko proiektuari.
 2. Hasierako onespena ematea Gasteizko 8. BBPBaren M5 etxadiaren (5e azpilursaila) xehetasun-azterketari (Lakua 3. sektorea, lehen L-14).
 3. ECOPILAS Fundazioarekiko Lankidetza-hitzarmena, pilen eta metagailuen hondakinak gaika biltzeko sistema abian jartzeko.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 323/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 323/21-3 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 348/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 388/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 398/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 834/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteizen,2021eko urriaren 27an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
  1. (2021/CO_ASER/0098) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko udal antzokietako eta hainbat ekitaldi-aretoetako makineria mantentzeko prebentzio- eta konponketa-lanak egiteko 175.024,08 euro.
  2. KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
   1. Araski Arabako Emakumeen Saskibaloiarekiko lankidetza-hitzarmena, emakumeen saskibaloiko jarduerak sustatzeko (2021-2022 denboraldia). 91.375,00 euro.
   2. Zuzenak kirol klubarekiko lankidetza-hitzarmena, gurpil-aulkiko saskibaloiari laguntzeko, 2021-2022 denboraldian. 21.250,00 euro.
   3. HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
    1. Ikasteko zailtasunak dituzten haurrei laguntzeko deialdia ebaztea (2021-2022 ikasturtea) 140.374,00 euro.
    2. 2022ko inauterietan parte hartuko duten konpartsei dirulaguntzak emateko deialdia onestea. 85.000,00 euro.
    3. MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
     1. IDOM Consulting Engineering Architecture S.A.Uk jaulkitako 774, 795, 832 eta 852 fakturak baliozkotzea (2021eko martxoaren 19tik uztailaren 28ra bitartekoak), aurretik fiskalizatu ez direnez gero. Kontzeptua: Gasteizko 2. lineako bus elektriko adimentsuaren obrak, horniketa eta abian jartzea. 156.438,95 euro.
     2. Arabako Foru Aldundiarekiko lankidetza-hitzarmena, A-4132 errepidea hobetzeko eta Olabide ikastolarako espaloi eta bidegorria eraikitzeko obrak gauzatu eta diruz laguntzeko. 205.137,70 euro.
     3. (2021/CO_AOBR/0006) Gasteizko Salbatzailearen hilerriko saneamendu-sarea berritzeko kontratua esleitzea. 1.051.198,24 euro.
     4. EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
      1. Erdi Aroko Hiriguneko Udal Enpresa Zentroko 1. bulegoa alokairuan esleitzea.
      2. Gasteizko udalerriko merkataritzaren, zerbitzu pertsonalen eta ostalaritzaren alorreko enpresa txikiak ezarri nahiz modernizatzeko laguntza ekonomikoetarako udal programa finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea (2021). 35.272,50 euro.
      3. Enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntza-programako baliabide ekonomikoak handitzea (2021). 64.469,00 euro.
      4. Gasteizko udalerriko enpresen eraldaketa digitalerako laguntzen udal programa finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea (2021). 67.682,03 euro.
      5. LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
       1. (2021/CO_ASER/0076) Gasteizko udalerriko bide publikoan abandonatutako ibilgailuak –erabiltzeko moduan ez daudenak– deskutsatzeko tratamendurako kontratua esleitzea.
       2. Gasteizko hiriko kaleak garbitu eta hiri hondakin solidoak bildu eta garraiatzeko zerbitzu publikoko prezioa aldatzea. 101.957.344,77 euro.
       3. Gasteizko udalerriko herrietako kaleak garbitzeko, etxeetako eta establezimenduetako hondakinak bildu eta garraiatzeko, eta bio-hondakinak kudeatzeko kontratua esleitzea. 2. multzoa (Gasteizko herrietako bio-hondakinak kudeatzea). 124.616,25 euro.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.