Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2021/10/22, hasiera ordua: 08:15
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2021/10/22(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2021eko urriaren 15ean egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2021/CO_ASER/0099) Ekipamendu mkroinformatikoaren euskarri teknikoa eta mantentze-lanak kontratatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 569.910,00 euro.
 2. (2020/CO_NSER/0022) Kontratazio elektronikorako agenda mantentzeko kontratua luzatzea. 111.319,00 euro.
 3. (2021/CO_ASUM/0010) Datuak prozesatzeko zentroko switching azpiegitura seguruagoa hornitu eta instalatzeko kontratua esleitzea. 84.485,71 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. FAPACNE-Itunpeko Ikastetxeetako Guraso Elkarteen Arabako Federazioarekiko lankidetza-hitzarmena, hezkuntzari buruzko informazio-bulegorako(2021-2022 ikasturtea). 5.862,00 euro.
 2. “Denon Eskola” Arabako eskola publikoko ikasleen gurasoen federazioarekiko lankidetza-hitzarmena, hezkuntzari buruzko informazio-bulegorako (2021-2022 ikasturtea). 30.000,00 euro.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. Euskal Fondoarekiko lankidetza-hitzarmenaren eranskina,EHUren eta Gaztenpatiaren garapen-lankidetzarako gradu-amaierako praktika eta lanen programan egindako aldaketak jasotzeko (2020-2021 ikasturtea). 15.000,00 euro.
 2. (2018/CO_ASER/0035). Blas de Otero kaleko 14.eko (bis) adinekoentzako zainpeko apartamentuak, eguneko arreta zerbitzua eta jantokia kudeatzeko kontratuaren bigarren luzapena. 818.480,00 euro.
 3. (2021/CO_ASER/0056) Gizartetik baztertuta geratzeko arriskua dutenentzako zainpeko etxebizitzak kudeatzeko kontratua esleitzea (Gasteiz hiriaren mendebaldea). 398.809,27 euro.
OGASUN SAILA
 1. Jabari publikoko orubeen titulartasuna Kutxabanken izenean erregularizatzea erregistroan.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Adsis Fundazioarekin, Vital Fundezioarekin, Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioarekin(Egibide)eta Gasteizko Elizbarrutiko Caritasekin lankidetza-hitzarmena, Gasteizen "Hazia 23" programaren 6. edizioa antolatzeko. 100.000,00 euro.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. Bertan behera uztea Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko uztailaren 30ean hartutako erabakia, zein Gasteizko Florida kaleko 13.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazio bidez desjabetzeko dosierrari egindako alegazioak ebatzi eta dosierra behin betiko onesteari buruzkoa baita. 5.362,00 euro.
 2. Onespena ematea Gasteizko Udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen aldaketa bati, Gasteizko 37 poligonoko (Mercedes Benz) 158 eta 166 lursailen hirigintza-parametroak birdefinitzeko.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 302/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 317/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 325/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 327/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 328/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 346/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

Vitoria-Gasteizen,2021eko urriaren 20an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
  1. (2021/CO_ASUM/0009) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea zerbitzarien birtualizazioko plataforma berritzeko. 278.300,00 euro.
  2. MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
   1. (2021/CO_AOBR/0005) Azoka plazako zamalanetarako nasa Santa Barbara plazako aparkalekuarekin lotzeko kontratua esleitzea. 1.100.081,79 euro.
   2. (2021/CO_AOBR/0008) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko Oroimenaren plaza eraberritzeko (2. fasea). 1.658.236,04 euro.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.