Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2021/09/17, hasiera ordua: 08:45
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2021/09/17(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2021eko irailaren 10ean egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
 1. PIFN21/00582, PIFN21/00581, PIFN21/00583, PIFN21/00578, PIFN21/00580 eta PIFN21/00579 fakturak (2021eko uztaila), Ediciones Izoria SL enpresak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 5.868,50 euro.
 2. FNLC0162105038, FNLC0162105041, FNLC0162105039, FNLC0162105035, FNLC0162105037 eta FNLC0162105045 fakturak (2021eko ekaina), CM Norte SLU enpresak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 5.680,96 euro.
 3. FNLC0162105677, FNLC0162105683, FNLC0162105690, FNLC0162105679, FNLC0162105685 eta FNLC0162105682 fakturak (2021eko uztaila), CM Norte SLU enpresak jaulkiak —kontzeptua: legez egin beharreko iragarki ofizialak— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 6.358,55 euro.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. Electrónica Semagar SL enpresak jaulkitako 2021/503118, 2021/511709 eta 2021/511727 fakturak (2021eko ekaina, uztaila eta abuztua) eremu judizialetik kanpo onartzea—kontzeptua: udal eraikinetako pertsiana eta ate automatikoak mantentzeko zerbitzua—. 17.874,84 euro.
 2. Hainbat faktura (2021eko maiatzetik uztailera) —kontzeptua: hainbat udal eraikinetako gas-kontsumoa— baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizatu ez direnez gero. 8.075,36 euro.
KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
 1. (2021/CO_ASER/0043) “Gasteiz drogarik gabeko hezkuntza esparrua: mendetasunen prebentzio orokorra eta kontsumoari dagozkion arriskuak murriztea” programaren kontratuko kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza hautatzea. 142.035,00 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. Arabako Kultura Bizia elkartearekiko lankidetza-hitzarmenaren gehigarria, Iradier Arenan akustika hobetu eta esparrua egokitzeko. 50.000,00 euro.
 2. Eulen SA enpresak aurkeztutako 3582941 faktura (2021eko uztaila) eremu judizialetik kanpo ontzat ematea —kontzeptua: 2021eko uztailaren 1etik 11ra bitartean Montehermoso kulturuneko Jovellanos aretoan eta informazio-gunean zerbitzu osagarriak ematea—. 424,64 euro.
 3. Eulen SA enpresak aurkeztutako 3582942 eta 3582943 fakturak (2021eko uztaila) eremu judizialetik kanpo ontzat ematea —kontzeptua: Montehermoso kulturuneko erakusketetan jendeari arreta egitea, aretoak zaintzea eta kulturuneko autobabes-plana betearaztea—. 1.344,19 euro.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. (2018/CO_ASUM/0006) Gasteizko autobus elektriko inteligentearen sistemaren proiektuaren idazkuntza, azpiegitura, hornikuntza, abian jartzea eta mantenimendua gauzatzeko kontratuan gauzatze-epea luzatzea.
 2. (2021/CO_AOBR/0013) Kaleetan, tranbiaren bidegurutzeetan, BEIren ibilbidean eta oinezkoen hainbat pasabidetan argiteria publikoa hobetzeko dosierra onestea. 299.985,58 euro.
 3. (2021/CO_SOBR/0016) Mendizabaleko aparkalekuko zoladura hobetzeko obren kontratua adjudikatzea. 999.800,73 euro.
 4. Gasteizen autobus elektriko inteligentea ezartzeko lanei jarraipena emateko erabakia onestea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ildotik.
OGASUN SAILA
 1. Gasteizko Udala hartzekodunen konkurtsoan dagoen Equipos de Transmisión SAren hartzekodunen hitzarmen proposamenari atxikitzea, eta A proposamena hautatzea, onesten bada.
 2. Brusela hiribideko 36.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Ozeano Atlantikoaren 3.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Ozeano Barea kaleko 31.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 5. Kontratazio Mahaiaren osaera aldatzea.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Ingurumen Jardueretarako IHOBE SA sozietate publikoarekiko lankidetza-hitzarmenaren I. eranskina onestea, Gasteizko Udalaren ekonomia zirkular eta karbono- maila txikikorako ekintza-plana abian jarri eta garatzeko. 50.043,50 euro.
 2. Erdi Aroko Hiriguneko Merkataritza- eta Zerbitzu-elkarteen Federazioarekiko (FEDASOC) lankidetza-hitzarmena, hiriko Erdi Aroko hiriguneko merkataritza dinamizatzeko sei jardueren kanpaina diseinatu eta gauzatzeko. 88.200,00 euro.
 3. Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialarekiko lankidetza-hitzarmena, Visual Sarien 41. edizioa antolatzeko. 8.000,00 euro.
 4. Euskal Irudigileak - Euskadiko ilustratzaileen Elkarte Profesionalarekiko (APIE-EIEP) lankidetza-hitzarmena, Irudika izeneko ilustrazioaren nazioarteko topaketaren V. ediziorako. 9.100,00 euro.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. (2021/CO_AOBR/0009) Gasteizko Animaliak Babesteko Zentroko instalazioak eraberritzeko eta hobetzeko obra-kontratua esleitu gabetzat jotzea. 1.100.000,00 euro.
 2. (2021/CO_ASER/0076) Auto Desguaces el Choque, SL enpresak —bere eskaintza Gasteizko udalerriko bide publikoan abandonatutako ibilgailuak, erabiltzeko moduan ez daudenak, deskutsatu eta desmuntatzeko tratamenduaren kontratutik kanpo utzi zela eta— aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ebaztea.
 3. Hasierako onespena ematea Gasteizko “Aldaia” 5. sektoreko RD-13 lurzatiaren xedapen-azterketari.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 192/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 313/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 318/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 319/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 332/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 342/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteizen,2021eko irailaren 15ean

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
  1. (2021/CO_ASER/0068) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea udal eraikinetan suak itzaltzeko sistemak mantentzeko kontraturako. 323.128,08 euro.
  2. HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
   1. Arabako Kultura Bizia elkartearekiko hitzarmena aldatzea, Kultura Bizia proiektua gauzatzeko.
   2. MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
    1. (2021/CO_AOBR/0006) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko Salbatzailearen hilerriko saneamendu-sarea berritzeko kontraturako. 1.051.198,24 euro.
    2. GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
     1. (2021/CO_ASER/0077) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea gurasoen aurkako indarkeria egoeretan esku hartzeko kontraturako. 73.100,00 euro.
     2. OGASUN SAILA
      1. 2022ko ekitaldirako Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorra (0 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      2. 2022ko ekitaldirako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzeko ordenantza fiskala (1. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      3. 2022ko ekitaldirako Trakzio mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga arautzeko ordenantza fiskala (2. ordenantza) aldatzeko proiektua.
      4. 2022ko ekitaldirako Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala (3. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      5. 2022ko ekitaldirako Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzeko ordenantza fiskala (4. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      6. 2022. ekitaldirako Ekonomia Jardueren gaineko Zerga arautzeko ordenantza fiskala (5. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      7. 2022ko ekitaldirako Hirigintza lizentziak eman eta hirigintza zerbitzuak eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.1 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      8. 2022ko ekitaldirako Zabaltze eta jarduera lizentziak emateko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.2 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      9. 2022ko ekitaldirako Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (6.3 ordenantza) aldatzeko proiektua.
      10. 2022ko ekitaldirako Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (6.4 ordenantza) aldatzeko proiektua.
      11. 2022ko ekitaldirako Ibilgailuak hiriko kaleetatik kendu eta udal biltegietan gordetzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.5 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      12. 2022ko ekitaldirako Udalaren hirigintza-kudeaketaren gastu orokor eta administratiboengatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.6 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      13. 2022ko ekitaldirako Hondakinak udalaren tratamendu lantegietan hustu eta tratatzeari dagozkion tasak arautzen dituen ordenantza fiskala (6.9 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      14. 2022ko ekitaldirako Udal langile eta materialak erabiliz eskainitako zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.11 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      15. 2022ko ekitaldirako Hileta zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (6.12 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      16. 2022ko ekitaldirako Azokak, ingurumena, osasun orokorra, laborategia eta analisi kimikoak eta antzekoak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.13 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      17. 2022ko ekitaldirako Txostenak, atestatuen kopiak, argazki erreprodukzioak, fotokopiak, kartografia planoak, topografia datuak eta antzekoak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.14 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      18. 2022ko ekitaldirako Ibilgailuak desinfektatzeko udal parkeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (6.15 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      19. Gasteizko autobus geltokiko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskalaren proiektua (6.16 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
      20. Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren eta zuzenketaren alorreko txostenak egin eta kontsultei erantzuteari dagokion tasa arautzeko ordenantza fiskalaren proiektua (6.17 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
      21. 2022ko ekitaldirako Erabilera publikoko lurretan postu, barraka, saltoki, ikuskizun edo jolas instalazioak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.1 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      22. 2022ko ekitaldirako bide publikoan kioskoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.2 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      23. 2022ko ekitaldirako Bide publikoan mahaiak, aulkiak eta abar jartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (7.3 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      24. 2022ko ekitaldirako Ibilgailuak eraikin partikularretan sartu eta aparkalekua aldi baterako erreserbatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.4 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      25. 2022ko ekitaldirako Bide publikoan erreten edo zanjak irekitzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.5 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      26. 2022ko ekitaldirako Hiriko trafikoaren eta ibilgailuen aparkamenduaren arauketa eta kontrolagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.6 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      27. 2022ko ekitaldirako Bide publikoetako lurra, lur azpia eta airea okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.7 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      28. 2022ko ekitaldirako Mailadi, oihalezko aterpe, begiraleku eta antzekoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.9 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      29. 2022ko ekitaldirako Hilerrian eraikuntzak uzteagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.10 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      30. 2022ko ekitaldirako Kultur eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu polifuntzionalak eta gizarte etxeak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.11 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      31. 2022ko ekitaldirako Azterketak egiteko ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.13 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      32. 2022ko ekitaldirako Autotaxirako gidabaimena lortzeko azterketak egiteko ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (7.14. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      33. 2022ko ekitaldirako Herritarren Udal Txartela emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza fiskala (7.15 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      34. 2022ko ekitaldirako adinekoentzako zentro soziokulturaletako aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (7.16 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      35. 2022ko ekitaldirako Haur eskoletara joan eta bertan egoteagatik, eta opor programak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.1 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      36. 2022ko ekitaldirako Luis Aranburu udal musika eskolako zerbitzuagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen udal ordenantza fiskala (8.2 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      37. 2022ko ekitaldirako Gizarte Gaien eta Adinekoen Saileko zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.3 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      38. 2022ko ekitaldirako Udalaren kirol instalazioei dagozkien prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.4 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      39. 2022ko ekitaldirako Folklore Akademiako prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.5 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      40. 2022ko ekitaldirako Dantza Eskolako prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.6 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      41. 2022ko ekitaldirako Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte-Etxeen Saileko zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.7 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      42. 2022ko ekitaldirako Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Sailaren lanaren bidezko lanbide-prestakuntzarako nahiz etengabeko prestakuntzarako zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.8 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      43. 2022ko ekitaldirako Udalaren WiFi bidezko komunikazio sareak baliatzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko ordenantza fiskala (8.10 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      44. 2022ko ekitaldirako Udalaren Jundizko enpresa zentroko aretoak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzeko ordenantza fiskala (8.12 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      45. 2022ko ekitaldirako Udalaren zentroetako jarduera eta ikastaroengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeko udal ordenantza fiskala (8.13 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      46. 2022ko ekitaldian Ezkontza zibilen zerbitzuagatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzen duen udal ordenantza fiskala (8.14 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      47. 2022ko ekitaldirako Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren zerbitzu eta jardueren prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala (8.15 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua.
      48. Gasteizko autobus-geltokiko lurrazpiko parkinga erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzeko ordenantza fiskalaren proiektua (8.16 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
      49. Bizikleta-aparkaleku segurua erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen udal ordenantza fiskalaren proiektua (8.17 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
      50. Bisita turistiko gidatuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren proiektua (8.18 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
      51. GIZA BALIABIDEEN SAILA
       1. Almudena Sánchez García andreak Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zuzendari nagusi karguari egindako ukoa onartzea, eta kargutik kentzea.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.