Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2021/07/30, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2021/07/30(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2021eko uztailaren 23an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
 1. Arabako Foru Aldundiarekiko lankidetza-hitzarmena 2021-2024 ekitaldietan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia garatzeko, eta 2021eko ekintza-plana onestea. 70.000,00 euro.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0067) Udalaren hainbat kiroldegitako garbiketa integralerako zerbitzua emateko kontratuaren luzapena. 433.264, 90 euro.
 2. Electrónica Semagar SL enpresak aurkeztutako 2021/460635 ta 2021/485477 fakturak (2021eko apirila eta maiatzekoak) eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: udal eraikinetako pertsiana eta ate automatikoak mantentzeko zerbitzua. 13.854,98 euro.
 3. ISS Facility Services S.A. enpresak jaulkitako 2021/490265 faktura (2021eko ekaina) baliozkotzea. Kontzeptua: Mendizorrotzeko kirol-esparrua garbitzea 2021eko ekainean egin zen. 85.434,17 euro.
 4. Aldez aurreko fiskalizaziorik gabeko hainbat udal eraikinetako gas-kontsumoagatiko zenbait faktura (2021eko martxotik ekainera artekoak) baliozkotzea. 6.226,73 euro.
KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
 1. (2021/CO_ASER/0047) 2021- 2022 denboraldian Gasteizko Udalaren kirol instalazioetako tenis eta padel zerbitzua kontratua esleitzea. 79.148,27 euro.
 2. Jeiki fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena, adikzioek (substantziadun nahiz edo gabeek)eragindako arazoak dituzten pertsonak gizarteratzeko programa garatzeko. 98.375,94 euro.
 3. UPV-EHUrekiko (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) lankidetza-hitzarmena aldatzea, zein Gasteizko biztanleen osasun desberdintasunen determinatzaileei buruzko ikerlan bat egiteko baita. 30.000,00 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. Arte eta Lanbide Eskola Fundaziorako Udalaren 2021eko ekitaldiko bigarren eta azken ekarpena. 207.000,00 euro.
 2. (2021/CO ASER/044) 2021-2022 ikasturterako informazio- eta komunikazio-hedabideetan hezteko Gasteiztxo programa garatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 125.123,40 euro.
 3. Teatro Paraíso SALekiko lankidetza-hitzarmena, COVID-19ak eragindako krisialdian kultur politikak sustatzeko. 45.000,00 euro.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. 2021ean garapenerako lankidetzarako dirulaguntzak emateko deialdiko PT ataleko behin betiko proiektuen fasea ebaztea. 70.000,00 euro.
 2. AFANISekiko (Saharar haurrak hartzen dituzten familien elkartea) lankidetza-hitzarmena, elkarteak “2021eko Oporrak bakean” programa garatzeko. 6.303,00 euro.
 3. Uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2021eko dirulaguntza-deialdia ebaztea. 299.991,83 euro.
 4. SEADen Lagunen Elkartearekiko lankidetza-hitzarmena 2021-2023 aldirako. 320.000,00 euro.
OGASUN SAILA
 1. Giza Eskubideen hiribideko 17.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 2. Giza Eskubideen hiribideko 15.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Ilustrazioaren hiribideko 62.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Dolores Ibarruri Gómez kaleko 8.eko dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 5. TUVISARI egin beharreko lanak enkargatzea, Azokako eta El Corte Ingléseko zamalanetarako nasa lurperatzeko obrak iraun bitartean Santa Barbara plazako aparkalekuak zerbitzu ematen jarraitu dezan.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Gamarrako Ostalaritza Bigarren Hezkuntzako Institutuarekiko lankidetza-hitzarmena (2202an Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren egin zenaren babespean), “harategiko laguntzailea”ri buruzko prestakuntza ikastaroa ematen laguntzeko. 18.426,00 euro.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. (2021/CO_ASER/0021) 2018-201an Gasteizko Eraztun Berdea garbitzeko zerbitzua emateko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 123.792,94 euro.
 2. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Batzar Nagusien kaleko 47.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazio bidez desjabetzeko dosierrari. 3.620,60 euro.
 3. Hasierako onespena ematea Ibaialdeko 11. sektoreko RD-24 lurzatia birpartzelatzeko proiektuari, zein Creative Home, SLk aurkeztu baitu.
 4. Gasteizen Batan eta Zapardiel ibaien uholdeetatik babesteko proiektua (Lasarteko legar-hobiak) gauzatu ahal izateko, premiazko prozedura bidez behar diren ondasun eta eskubideak desjabetzeko dosierra abiaraztea.
 5. Onespena ematea Aldamioak eta behin-behineko aldamio eta hesietan aldi baterako publizitate-elementuak jartzea arautzeko ordenantzaren proiektuari.
 6. Onespena ematea Gasteizko “Arabako Teknologia Parkea” ST-5. sektoreko (garai bateko 11. sektorea) Plan Partzialaren hamargarren aldakuntzari, eta hasierako onespena ematea delako aldakuntzari.
 7. (2018/CO_ASER/0074) Hondakin-bilketa pneumatikoaren sistema onik zaintzeko eta bilketa lana egiteko zerbitzua –zentralen kudeaketa energetikoa barne– emateko kontratua aldatzea (19.250,00 euro) eta luzatzea (268.070,00 euro). 2. multzoa.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 237/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 277/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 297/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 238/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 284/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 276/21 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

Vitoria-Gasteizen,2021eko uztailaren 28an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
  1. (2021/CO_NSUM/0003) ARCGIS lizentziak mantendu, aholkularitza teknikoa eman eta eguneratzea berriztatzeko kontratuaren dosierra onestea. 64.232,80 euro.
  2. KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
   1. (2021/CO_ASER/0105) Gasteizko Udalaren rokodromoen zerbitzu integrala eta eskalada-jarduerak kudeatzeko kontratua onestea. 216.848,24 euro.
   2. (2021/CO_ASER/0100) berdeguneak onik zaintzeko, eta Udalaren futbol zelaiak ea bolatokiak ireki, itxi, zaindu eta garbitzeko zerbitzuaren kontratua onestea. 2.207.145,28 euro (1. multzoa: 1.192.712,92 euro; eta 2. multzoa: 1.014.430,36 euro).
   3. HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
    1. Eulen SA enpresak 357980 zenbakiarekin jaulkitako falktura eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: 2021eko ekainean zerbitzu osagarriak Montehermoso kulturuneko Jovellanos aretoan eta informazio-gunean. 849,27 euro.
    2. Eulen SA enpresak jaulkitako ekaineko fakturak (3579083, 3579089 eta 3579097 zenbakidunak) eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: Montehermoso kulturuneko erakusketetan jendeari arreta egitea, aretoak zaintzea eta kulturuneko autobabes-plana betearaztea. 7.296,30 euro.
    3. MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
     1. (2020/CO_ASUM/0001) Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa erosteko kontratua esleitzea (2020. urtea). 1. multzoa. 17.302,40 euro.
     2. (2020/CO_ASUM/0001) Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa erosteko kontratazio-dosierra onestea (2020. urtea). 2. multzoa. 158.988,19 euro.
     3. (2020/CO_ASUM/0001) Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa erosteko kontratazio-dosierra onestea (2020. urtea). 3. multzoa. 16.115,04 euro.
     4. (2020/CO_ASUM/0001) Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa erosteko kontratua esleitzea (2020. urtea). 4. multzoa. 8.556,71 euro.
     5. (2020/CO_ASUM/0001) Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa erosteko kontratua esleitzea (2020. urtea). 5. multzoa. 9.776,50 euro.
     6. GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
      1. AMAPASE - Banandutako gurasoen Arabako elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, “gurasotasun positiboa eta dolua” programa garatzeko. 15.000,00 euro.
      2. OGASUN SAILA
       1. Udalaren jabari publikoaren zati baten erabilera pribatiboa emateko deialdia, Latinoamerikako parkingean —Forondako atean— ibilgailu elektrikoak kargatzeko leku bat jarri, mantendu eta ustiatzeko.
       2. Asparrena kaleko 8.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
       3. Miguel Latourneur kaleko 1.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
       4. Lepazar XXI, SA enpresari San Martineko bulego teknikoetan egokitze-lanak egiteko enkargatzea, bertara aldatuko baitira Trafiko Atala eta Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua. 182.504,17 euro.
       5. (2021/CO_ASER/0022) Gasteizko Udalaren bizitza- nahiz istripu-aseguru pribatuen polizak kontratatzeko dosierra onestea. 847.415,30 euro.
       6. HERRITARREN PARTAIDETZA, GARDENTASUNA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA
        1. (2021/CO_ASER/0025) Gizarte-etxeetako aisialdi eta denbora libreko zerbitzuak kontratua esleitzea 6.060.903,41 euro.
        2. (2021/CO_ASER/0059) Gasteizko Udalaren herritarren postontziari eta eduki digitalei euskarri emateko kontratua esleitzea. 73.355,04 euro.
        3. 2021ean auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako auzo-elkarteentzako dirulaguntzen deialdi publikoa aldatzea.
        4. LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
         1. Disport Eki SL enpresak aurkeztutako 2021/53, 2021/59 eta 2021/71 fakturak eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: Gasteizko Eraztun Berdeko ingurumen kontrola eta jendearekiko harrera zerbitzua. 14.120,71 euro.
         2. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Florida kaleko 13.a irisgarri egiteko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak orotariko tasazio bidez desjabetzeko dosierrari. 5.362,00 euro.
         3. (2018/CO_ASER/0074) Hondakin-bilketa pneumatikoaren sistema onik zaintzeko eta bilketa lana egiteko zerbitzuaren – zentralen kudeaketa energetikoa barne– kontratuaren aldaketaren (30.722,12 euro) eta luzapenaren (1.722.573,50 euro) onespena. 1. multzoa.
         4. Lankidetza-hitzarmena Uraren Euskal Agentziarekin (URA), “Gasteizko udalerrian Batan eta Zapardiel ibaien uholdeetatik babesteko proiektua” delakoak jasotzen dituen esku-hartzeak gauzatzeko.
         5. TOKIKO GOBERNU BATZARRARI LAGUNTZEKO ORGANOA
          1. Oporraldian Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenak alkatearen eskuordetzeko erabakia.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.