Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2020/07/10, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2020/07/10(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta ez dago erabilgarri

GAI-ZERRENDA

 1. 2020ko uztailaren 3an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0018) Udalaren kirol instalazioetako belar artifizialeko zelaiak eta pistak onik zaintzeko zerbitzuaren kontratua aldatzea. 816,75 euro.
 2. Giroa SA enpresak aurkeztutako fakturak –430730,, 438719 eta 448463 zenbakidunak– eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: erregaia hornitu eta udal eraikinetako klimatizazioko eta ur bero sanitarioko instalazioak mantentzea. 469.625,07 euro.
KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
 1. ADELPRISE-Jatorrizko zein Bigarren Mailako Linfedemek eragindakoen Elkartearekiko hitzarmena, arreta integrala, zabalpena, argibideak eta prestakuntza programa gauzatzeko. 8.384,40 euro.
 2. Jeiki Fundazioarekiko lankidetza hitzarmena, droga-menpetasunaren prebentziorako Hazgarri programa garatzeko. 48.038,94 euro.
 3. Vital Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena 2020an oinarrizko kirolaren esparruan lankidetza izateko eta kirol instalazioak mantentzeko. 40.000,00 euro.
 4. (2019/CO_ASER/0055) Udalaren kirol instalazioetako tenis eta padel zerbitzurako kontratua gauzatzeari berrekitea (2019-2020 denboraldia). 73.144,50 euro.
 5. Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko martxoaren 23an hartutako erabakia aldatzea, zeinen bidez 17. dirulaguntzen ildoko –“2020ko kirol diru-laguntzetarako deialdi orokorra”– deialdia eta berariazko oinarriak onetsi ziren. 385.000,00 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. Hezkuntza-premia berezien esparruan inplikatutako elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia (2020-2021 ikasturtea). 20.000,00 euro.
 2. Gasteizko ikastetxeetako guraso-elkarteek antolatutako hezkuntza-jardueretarako Udalaren Hezkuntza Sailaren dirulaguntza-deialdia ebaztea (2020-2021 ikasturtea). 233.400,00 euro.
 3. Ikasteko zailtasunak dituzten haurrei laguntzeko deialdia (2020-2021 ikasturtea). 165.000,00 euro.
 4. Arabako Dantzarien Biltzarrarekiko hitzarmena onestea, euskal dantzak sustatu eta ezagutarazteko. 8.000,00 euro.
 5. Santa Maria katedrala fundazioarekiko hitzarmena, Santa Maria plazan eraberritze lanak egiteko. 100.000,00 euro.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. Gasteizko hirigune historikoko Bakardade kantoiko, San Frantzisko Xabierkoaren kantoiko, Apaizgaitegiko kantoiko eta Ahate Iturri plazatxoko arrapalak eta igogailua mantentzeko zerbitzuaren esleipena onesteko proposamena.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. Familiak babesteko Salburua programaren kudeaketa-kontratuaren luzapena. 234.025,00 euro.
 2. Gasteizko Udalaren eta Arabako Abokatuen Elkargoaren arteko lankidetza-hitzarmena, adinekoei laguntza juridikoa emateko zerbitzua burutzeko. 10.000,00 euro.
 3. Gasteizko Udalaren eta Aingeruen Andre Maria adinekoen taldearen arteko lankidetza-hitzarmena, adinekoentzako aisialdirako proiektua burutzeko. 7.000,00 euro.
 4. San Pedro parrokiko “Buenas Noticias” adinekoen elkartearekiko hitzarmena onestea, adinekoentzako aisialdirako programa burutzeko. 10.335,00 euro.
 5. San Mateo parrokiko “Brisa del Gorbea” adinekoen elkartearekiko hitzarmena onestea, adinekoentzako aisialdirako programa burutzeko. 10.335,00 euro.
 6. Abetxukuko ekimen etxea–Zubia Gurutzatzen elkartearekiko hitzarmena onestea, “Abetxukuko ekimen etxea” proiektua garatzeko, 2020. 58.821,50 euro.
 7. (2020/CO_ASER/0045) babesgabetasun egoera moderatuan dauden seme-alabak .dituzten familiei zuzenduriko Laguntza eta Garapen Egokituko Programarako (ADA programa) esku-hartze sozial, hezgarri eta psikologikoa garatzeko kontratazio-dosierra onestea. 523.678.41,00 euro.
OGASUN SAILA
 1. Gasteizko Udaleko Udaltzaingoa errenta sistemaren bidez bost ibilgailuz hornitzeko kontratuaren lehen luzapena. 1. multzoa. 5.900,40 euro.
 2. Eskibel ibilbide 11.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Babes ofizialeko etxebizitza bat (Jeronimo Roure kalea, 21) lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Babes ofizialeko etxebizitza bat (Gabriela Mistral kalea, 22) lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 5. JCDECAUX ESPAÑA, SLU (lehen CEMUSA CORP. EUROPEA DEL MOBILIARIO URBANO. S.A.) merkataritza-sozietateari entzunaldia, Gasteizko hiriguneko informazio-euskarri, markesina eta interes eta erabilera publikoko bestelako elementuen ustiaketarengatiko kanona ordaintzea dela eta.
 6. Gasteizko Udalaren ibilgailuentzako erregaia hornitzeko kontratuaren bigarren luzapena. 300.000,00 euro.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. (2020/CO_NSER/0005)Saski Baskonia SADari publizitate-babesa emateko kontratazio-dosierra esleitzea, 2019-2020 denboraldian Saskibaloiko Euroligan parte hartuz Gasteiz promozionatzeagatik. 125.840,00 euro.
GIZA BALIABIDEEN SAILA
 1. Barne-sustapeneko eskaintzaren deialdia, Gasteizko Udaleko Udaltzaingorako: ofizialeko bost lanpostu, ofizialordeko bost, eta lehen agenteko beste bost.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 13. xedapen-aldaketaren proiektua onetsi eta hasierako onespena ematea —erabilera tertziarioari eta ostatu-erabilera—.
 2. Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programaren birpartzelazio proiektuaren eragiketa juridiko osagarriak onestea.
 3. Ekipamendu eta Etebizitzaren planaren lehen aldaketaren xedapen-aldaketa eta Salburua eta Zabalgana eremuetarako hirigintzako jarduketa-programaren xedapen-aldaketaren hasierako onespena.
 4. Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabilera tertziarioko arau partikularrak behin-behinekoz onestea, asistentzia-erabileraren bateragarritasuna arautzeko.
 5. Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren erabileren arau partikularren aldaketari buruzko proiektuaren onespena, unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 87/20 (99/20) administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 111/20 (100/20) administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 142/20 (101/20) administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 121/20 (102/20) administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteizen,2020ko uztailaren 8an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
  1. (2020/CO_ASER/006) Gasteizen indarkeria matxista prebenitzeko eta haren aurrean sentsibilizatzeko programa kontratatzeko kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea. 72.588,98 euro.
  2. MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
   1. Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren ingurunea eraberritzeko lanen kontratuaren gauzatze-epea luzatzea.
   2. EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
    1. Jarduera-protokolo orokorra (Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Bilboko Udala, Donostiako Udala eta Euskadiko Udalen Elkartea EUDELekin jarduteko), modu koordinatuan “Euskadi Turismo Bono 2020” izeneko jarduera ekonomikoa sustatzeko programa ezagutarazi eta garatzeko.
    2. Protocolo general de actuación con Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), para publicitar y desarrollar de forma coordinada un programa de fomento de la actividad económica, denominado "Euskadi Bono Denda 2020".

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.