Udalbatza

Noiz
Eguna: 2020/09/25, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Udalbatza

Udalbatza 2020/09/25(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago (onespen-data: 2020/10/23)

GAI-ZERRENDA

 1. 2020ko uztailaren 24an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
Ebatzi beharrekoak
MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN BATZORDEA
 1. Gasteizko udalaren bizikleta-aparkaleku seguruen zerbitzuan (VGBIZIZ) sartzeko eta erabiltzeko baldintzak arautzeko ordenantzaren hasierako onespena ematea.
KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN ETA NEKAZARITZA EREMUAREN BATZORDEA
 1. Gasteizko hiri-baratzeen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena.
LURRALDE BATZORDEA
 1. Behin-behineko onespena ematea industria lurrari buruzko OR-11 ordenantzan (Santo Tomas ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan HAPOn egin nahi den nahi den egiturazko xedapen-aldaketari.
 2. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Salburuko “Santo Tomás” 9. sektoreko RU-L-4 etxadiaren xehetasun-azterketari.
 3. Behin-behineko onespena ematea Gasteizko HAPOren egiturazko xedapen aldaketari, zein azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xehekatuak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari dagokion.
ELEDUNEN BATZARRA
 1. Gasteizko udaleko udalbatzak bere egin dezan 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuen aldeko adierazpena (FEMPEK XII. osoko bilkuran onetsia), eta 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuak (gjhak) garatzeko toki-erakundeen sareari atxiki dadin.
Kontrol jarduera
ERAKUNDE ADIERAZPENAK
 1. ADIERAZPENA INSTITUZIONALA, Moria persona errefuxiatuen eremuan gertatutako sutea dela-eta.
MOZIOAK
 1. GASTEIZKO BIZIKLETEROAK CICLISTAS URBANOA ELKARTEAREN MOZIOA, mugikortasun iraunkorragorako.
 2. PP TALDEAREN MOZIOA, aldian behin testak egiteaz eta udalaren COVID19 kontingentzia planaz.
 3. EH BILDU GASTEIZ ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEEN MOZIOA, Alestiseko enpleguaren eta industria aeronautikoaren alde. HERRITARREN TXANDA: Ipar-Hegoa Fundazioa.
 4. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, pobrezia desagerrarazteko ahaleginez.
 5. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, auzoetako superetxadien garapenaz.
 6. PP TALDEAREN MOZIOA, San Martineko Etengabeko Arretarako Gunea irekitzeaz.
 7. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, larrialdi klimatikoari aurre egiteko eta Gasteizko udalerriko iraunkortasunaren aldeko bide-orria aktibatzeko.
GALDERA
 1. BILDU GASTEIZ TALDEAREN GALDERA, Aldaialdez.
DEKRETUAK
 1. Alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda (uztailean eta abuztuan emandakoak), baita zerbitzuek atzerapenez igorritakoak ere.
GALDE-ESKEAK
 1. GALDE-ESKEAK.
Gai-zerrendatik kanpo
 1. EAJ-PNV udal talde politikoko Amaia Barredo Martin andreak zinegotzi-karguari uko egitea.

2020ko irailaren 18an

ALKATEA

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI NAGUSIA

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.