Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2020/02/07, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2020/02/07(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2020ko urtarrilaren 31n egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. Gasteizko autobus-geltokiaren garbiketa integraleko zerbitzurako kontratuaren lehen luzapena. 190.543,06 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. (2020/CO_ASER/0003) Jarduera artistikorako hastapen ikastaroak emateko kontratazio-dosier onestea. 957.200,00 euro.
 2. 2020an egitekoak diren kultura-proiektuetarako eta finkatutako ekitaldi eta jaialdietarako dirulaguntza-deialdia onestea. 200.000,00 euro.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0030) Hiri-altzari berrien hornikuntzarako diseinua, instalazioa eta mantentzea zein lehendik daudenen konponketa, egokitzapena eta mantentzea egiteko kontratua esleitzea horien kanpoko azalera publizitaterako ustiatzearen truke, eta emakida erregimenean.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. Elkartasun globalerako sentsibilizazio-proiektuetarako dirulaguntza-deialdia onestea. 28.834,00 euro.
OGASUN SAILA
 1. Nazio Batuen hiribideko 27.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 2. Jerónimo Roure kaleko 20.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekiko lankidetza-hitzarmena, 2019ko ekintzaileei laguntzeko deialdia gauzatzeko.
 2. "Suministros Arcotec, S.L.” enpresari Jundizko Udal Enpresa Zentroan alokairuan duen lokala aldatzea.
 3. Jundizko Udalaren Enpresa Zentroko 11. bulegoa alokairuan esleitzea.
GIZA BALIABIDEEN SAILA
 1. Down Araba-Isabel Orbe elkartearekiko hitzarmena,elkarteko ikasleek lanbide prestakuntzarako praktikak egin ditzaten.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 898/19 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (ohiko prozedura).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 616/19 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 597/18 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 621/19 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

Vitoria-Gasteizen,2020ko otsailaren 5ean

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  OGASUN SAILA
  1. Koroatzearen auzoan energia termiko berriztagarria banatzeko sistema ustiatzeko proiektuaren baitako jabari publikoari erabilera pribatiboa emateko deitutako lehiaketaren emakida esleitzea.
  2. EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
   1. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrarekin, Arabako Merkataritza Ganberarekin eta Gasteiz On elkartearekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren gehigarria, Gasteizko merkataritza zentroetako kudeatzaileen programa gauzatzeko.
   2. LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
    1. Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketaren proiektua onestea, ostatu-erabilera tertziarioa arautzeko (turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logelak).
    2. Salestarren lursaila “Unibertsitate-gunea, II. fasea” 5. BBPBaren eremutik kanpo uzteari dagokionez Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egitura-aldakuntzaren hasierako onespenaren kontra aurkeztutako alegazioak ebaztea.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.