Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2019/09/06, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2019/09/06(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2019ko abuztuaren 2an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0053) Esleitu gabetzat jotzea "Gauekoak - gazteentzako kultura eta aisialdi sortzaile, osasungarri eta parte-hartzailea sustatzeko programa" kontratatzeko dosierra. 306.000,00 euro.
 2. 2019-2020 ikasturtean hainbat esparrutan euskararen erabilera sustatzeko proiektuak egiteko dirulaguntza-deialdiaren ebazpena onestea. 96.000,00 euro.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. 2019ko maiatzean eta ekainean belar artifizialeko zelaiak onik zaintzeari dagozkion fakturak eremu judizialetik kanpo ontzat emateko erabakia. 9.844,08 euro.
 2. (2019/CO_ASER/0018) Udalaren kirol instalazioetako belar artifizialeko zelaiak eta pistak onik zaintzeko zerbitzua esleitzea. 81.139,83 euro.
 3. (2019/CO_ASER/0077) Gasteizko Udaleko telekomunikazio zerbitzua eskaintzeko dosierrean atzemandako akatsak zuzentzea.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. (2019/CO_AOBR/0005) Olarizuko lorategi botanikora sartzeko eraikina desmontatu, lekuz aldatu era berreraikitzeko lanak egiteko eta inguruak urbanizatzeko kontratazio-dosierra onestea. 397.193,94 euro.
 2. (2018/CO_ASUM/0021) Eguzki instalazio fotovoltaikoak hornitu, instalatu, legeztatu eta martxan jartzeko eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. 1. multzoa: 26.070,66 euro.
 3. (2018/CO_ASUM/0021) Eguzki instalazio fotovoltaikoak hornitu, instalatu, legeztatu eta martxan jartzeko eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. 2. multzoa. 41.278,27 euro.
 4. (2018/CO_ASUM/0021) Eguzki instalazio fotovoltaikoak hornitu, instalatu, legeztatu eta martxan jartzeko eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. 3. multzoa: 11.979,00 euro.
 5. (2018/CO_ASUM/0021) Eguzki instalazio fotovoltaikoak hornitu, instalatu, legeztatu eta martxan jartzeko eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. 4. multzoa: 15.972,00 euro.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0034) Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko zainpeko apartamentuak kudeatzeko eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. 1.087.840,00 euro.
 2. (2019/CO_ASER/0044)Banaketa eta dibortzio gatazkatsuetan gurasokidetasun positiboa lantzeko "Egokitzen-Vitoria-Gasteiz" programako kontratua esleitzea. 54.500,00 euro.
 3. Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzura atxikitako gizarte eta heziketarako Paula Montal, Hedegile eta Santa Maria zentroak kudeatzeko kontratuaren bigarren luzapena onestea. Guztira, 447.085,62 euro. Horietatik, 111.771,40 euro 2019ko urriaren 1etik abenduaren 31ra arteko epeari dagokio, eta 335.314,22 euro, berriz, 2010ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era artekoari.
 4. Sendotu Aldiberean elkarterekiko lankidetza-hitzarmena onestea, gizartetik baztertuta edo desabantaila egoeran dauden pertsonen gizarte-inklusiorako jarduera burutzeko. 20.000,00 euro.
OGASUN SAILA
 1. (2019/CO_ASUM/0006) Gasteizko Udaleko Udaltzaingoa errenta sistemaren bidez ibilgailu berriz hornitzeko kontratazio-dosierra onestea. 235.200,00 euro.
 2. Gaztelako ateko 54.eko funtsa (Etxezarra etxea) dela eta Gasteizko Udalaren alde inskribatutako ebazpen baldintza ezeztatzeko baimena ematea.
 3. Laserna kaleko 2.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Salburua bulebarreko 1.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 5. Sofia Erreginaren hiribideko 17.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 6. Armentiagana 46.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 7. Mariturri bulebarreko 58.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 8. Teodoro Olarte Aipuru kaleko 1.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Gasteizko enpresei kontrataziorako laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak onestea, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu sustapenerako tokiko ekintzetarako zazpigarren laguntza deialdiaren baitan. 1.110.000,00 euro.
 2. (2019/CO_ASER/0088) On line prestakuntzarako plataforma bat alokatzeko kontratazio dosierraren aldaketa onestea. 72.600,00 euro.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. Hasierako onespena ematea tertziario sailkapena duten lursailetako eraikinetan eta OR-2 ordenantzaren aplikazio-eremuan bateragarri diren erabilerak arautzeko proiektuari eta Gasteizko HAPOren aldaketa xeheari, banku eta bulegoen bateragarritasun-baldintzak aldatzeko.
 2. Behin betiko onestea Gasteizko HAPOko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programaren birpartzelazio proiektua.
 3. Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldakuntzari, zein zonifikazio eta zortasun akustikoen arauetara egokitzeko baita.
 4. Hasierako onespena ematea “Aretxabaleta-Gardelegi” 19. sektoreko OR 7-7AB lursailaren xedapen-azterketari.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 17/19 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteizen,2019ko irailaren 4an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
  1. (2019/CO_ASER/0055) Udalaren kirol instalazioetako tenis eta padel zerbitzu-kontraturako eskaintzarik onuragarriena aukeratzea. (2019-2020 denboraldia). 73.144,50 euro.
  2. GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
   1. (2019/CO_ASER/0054) Goiuri udal eraikinean –edo bertan ematen diren zerbitzuak etorkizunean hartuko dituen eraikinean– zaintza-zerbitzua (armarik gabeko segurtasun-jagolea) emateko kontratua esleitzea. 204.306,95 euro.
   2. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 1. multzoa: 261.526,04 euro.
   3. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 2. multzoa. 242.936,00 euro.
   4. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 3. multzoa. 72.880,72 euro.
   5. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 4. multzoa. 214.896,63 euro.
   6. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 5. multzoa. 372.176,00 euro.
   7. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 6. multzoa. 194.000,00 euro.
   8. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 7. multzoa. 295.689,62 euro.
   9. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 8. multzoa. 354.275,78 euro.
   10. (2019/CO_ASER/0050) Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuek antolatutako gizarte eta komunitate jarduerak garatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuetarako kontratua esleitzea. 9. multzoa. 594.516,66 euro.
   11. EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
    1. Gasteizko Udalaren eta SEA-Arabako Enpresarien Elkargoaren arteko lankidetza-hitzarmena aldatzea, Gasteizen enplegua eta ekonomia sustatzeko jarduerak garatzen laguntzeko, 2018-2019.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.