Udalbatza

Noiz
Eguna: 2019/12/20, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Udalbatza

Udalbatza 2019/12/20(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago (onespen-data: 2020/01/17)

GAI-ZERRENDA

 1. 2019ko azaroaren 15ean egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea.
Ebatzi beharrekoak
LURRALDE BATZORDEA
 1. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa bati –zeinak izaera xehea baitu–, zonakatze eta zortasun akustikoen arauetara egokitzeko.
 2. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, zein plangintzarekin bat ez datozen eraikin eta eraikuntzen erregimenari baitagokio.
 3. Behin betiko onestea Gasteizko HAPOaren aldaketa xehea, hain zuzen ere hirugarren sektorearentzat kalifikatutako lur-zatietan eraikitako eraikinetan eta OR-2 ordenantzaren aplikazio-eremuan erabilera bateragarriak arautzen dituena, banku eta bulegoen erabilera-bateragarritasunari buruzko baldintzak aldatzeko.
 4. Behin betiko onestea ”Aretxabaketa-Gardelegi” 19. sektoreko OR-7 -7AB lurzatiaren xedapen-aldaketa.
Kontrol jarduera
ERAKUNDE ADIERAZPENAK
 1. ERAKUNDE ADIERAZPENA Azaroak 25, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna (BERRESTEA)
 2. ERAKUNDE ADIERAZPENA Azaroak 29, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna (BERRESTEA)
MOZIOAK
 1. GASTEIZKO BIZIKLETEROAK ELKARTEAREN MOZIOA, eskola-inguruak haurren osasuna babesteko eremu bihurtzeaz.
 2. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, indarkeria matxistaren biktimei oroimena, aitorpena eta ordaina eskaintzeaz.
 3. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, Armentia-2 gas-putzua ustiatzeko proiektua bertan behera uztearen alde.
 4. ALDERDI POPULARRAREN MOZIOA, hezkuntza askatasunaren alde.
 5. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, Eusko Jaurlaritzak Latinoamerikako biribilgunea lurperatzeko lanen finantziazioan parte hartzearen alde.
 6. ALDERDI POPULARRAREN MOZIOA, Euskarari buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretu berriaz.
DEKRETUAK
 1. Alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda (urrian emandakoak), baita zerbitzuek atzerapenez igorritakoak ere (uztail, abuztu eta irailekoak)
GALDE-ESKEAK
 1. GALDE-ESKEAK.

2019ko abenduaren 16an

ALKATEA

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI NAGUSIA

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.