Vitoria/Gasteizko aisia eta espazio libreetako erabilerari buruzko ordenantza

Izapidetze-datuak:

Onespena:
1983/04/27
Indarrean sartzea:
1983/06/23
Argitalpena:
ALHAO, 1983/05/31(Behin betiko onarpenaren iragarkia soilik agertzen da)

Testua pdf

Information concernée

Si l'information de la page ne correspond pas à vos besoins informatifs, faites-en la demande à travers la Boîte du Citoyen.