Oto hiribideko Garbigunea (Ordezko Hondakin Biltegia) Ustiatzeko Araudia

Izapidetze-datuak:

Onespena:
2002/06/02
Indarrean sartzea:
2002/08/09
Argitalpena:
ALHAO, 83 zk. 2002/07/24

Testua pdf

Si l'information de la page ne correspond pas à vos besoins informatifs, faites-en la demande à travers la Boîte du Citoyen.