ZERBITZUA DELA ETA, SOR DAITEZKEEN KALTE-ORDAINAK ORDAINTZEKO IRIZPIDEEN ARAUDIA

Izapidetze-datuak:

Onespena:
2001/11/16
Indarrean sartzea:
2002/01/11
Argitalpena:
ALHAO, 146 zk. 2001/12/21

Testua pdf

Si l'information de la page ne correspond pas à vos besoins informatifs, faites-en la demande à travers la Boîte du Citoyen.