Udal ondarearen inbentarioa

Ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudiaren 17. artikuluaren arabera, "tokiko korporazioek beren ondasun eta eskubide guztien inbentarioa egin beharra daukate, edozein delarik ere horien izaera eta eskuratzeko modua". Araudi horrek berak zehazten du nola adierazi ondasun eta eskubideak, zortzi epigraferen arabera.Bestalde, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 112. artikuluak honela dio: "Administrazio publiko bakoitzeko lurzoru-ondare publikoa burujabea eta administrazioaren gainerako ondaretik bereizia izango da". Horregatik, Gasteizko Udalaren Ondasunen Inbentarioan, Zoruaren Udal Ondarearen ondasunak 1. eta 8. epigrafeetan jasotzen dira, kategoria berezi baten baitan.

Honako epigrafeetan sailkatzen da udal inbentarioa:

  1. Higiezinak (baitan hartzen ditu, ondasun desberdin gisa, bide publikoak eta Zoruaren Udal Ondarea).
  2. Eskubide errealak.
  3. Higigarri historikoak, artistikoak edo nolabaiteko balio ekonomikoa dutenak.
  4. Korporazioaren balio higigarriak, kredituak eta eskubideak, izaera pertsonalekoak.
  5. Ibilgailuak
  6. Ibilkorrak.
  7. Aurrekoetan sartzen ez diren higigarriak.
  8. Ondasun eta eskubide itzulgarriak (Zoruaren Udal Ondarea barne)

Toki Erakundeen Ondasunen Araudiaren 33 artikuluan xedatutakoaren ildotik, horrela osatutako inbentarioa urtez urte zuzendu beharra dago, bai eta Udalbatza aldatzen den aldioro egiaztatu ere.

Azken zuzenketa

Inbentarioa etengabe eguneratzen da; izan ere, araudiaren arabera, gertatu ahala jaso behar da aldaketa oro. Hartara, inbentarioa tresna zalu eta eraginkorra da, udal ondasunak gorde eta defendatzeko.

Orrialde honetan inbentario azken urteetako datarekin onetsitakoa kontsultatu daitezke (abenduaren 31ean). 2017 urteko datuak oraindik ez daude prest argitaratzeko.

Ondasun eta Eskubideen Inbentario Orokorra (pdf formatean)
Epígrafeak 2013 2014 2015
1. epigrafea Ondasun higiezinak 1.124 1.059 1.064
2. epigrafea Eskubide errealak 64 71 75
3. epigrafea Higigarri historikoak, artistikoak edo nolabaiteko balio ekonomikoa dutenak 622 624 626
4. epigrafea Korporazioaren balio higigarriak, kredituak eta eskubideak, izaera pertsonalekoak 153 144 124
5. epigrafea Ibilgailuak 298 292 312
7. epigrafea Altzariak 16.785 16.826 16.643
8. epigrafea Ondasun eta eskubide itzulgarriak 458 376 377
Zoruaren Udal Ondarea (1 eta 8 epigrafeak) 2013ko txostena 2014ko txostena 2015eko txostena
Dokumentuak epígrafez epigrafe
Eraikinen eta ibilgailuen ezaugarriak

Udalak okupatutako edo hari atxikitako eraikinen zerrenda, baita atxikitako ibilgailu oficial guztien zerrenda ere, argitaratzen dira erregimenaren arabera (udal jabetzakoak edo alokatuak).

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.