Elkarteei buruz maiz egiten diren galderak

Zer egin behar dut elkarte bat sortzeko?
Gutxienez hiru laguneko taldea osatu behar duzue, eta baldintza hauek bete behar dituzue:
  • Helburu komunak izatea
  • Irabazi-asmorik ez izatea
  • Demokratikoki funtzionatzea
  • Estatuaren, edo ezein alderdi politiko edota enpresaren mende ez egotea. Hori dela eta, izen hauek ere erabili ohi dira hauek izendatzeko: GKE (Gobernuz kanpoko erakundea, IAGE (Irabazi asmorik gabeko erakundea)... azpimarratu nahi denaren arabera.

Nola sortu elkarte bat gaiari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jo web orrira.
Zer egin behar dugu gure elkartea eratzeari buruzko aholkuak jaso nahi baditugu?
Aurrez aurreko kontsulta nahi baduzue, hitzordua eskatu behar duzue 945 161 687 telefono-zenbakira deituz, edo asociacionismo@vitoria-gasteiz helbide elektronikora mezua idatziz.
Zuzendaritza batzordea aldatu nahi dugu. Zein da da prozedura? Eta estatutuak aldatzeko?
Zuzendaritza batzordea(Beste leiho batean irekiko da) aldatzeko zein elkarteen estatutuak(Beste leiho batean irekiko da), helbidea(Beste leiho batean irekiko da)…aldatzeko ereduak badaude Eusko Jaurlaritzako web orrian. Aldaketak behin eginda, horren berri ematea beharrezkoa da Eusko Jaurlaritzako erregistroan(Beste leiho batean irekiko da)
Urteko batzar nagusia edo solasaldi bat egin nahi dugu, eta bilera gelaren beharrean gaude.
Horretarako, Udalak baditu Elkarteen Etxeetan guztiek erabili ahal izateko aretoak.
Elkartearen jarduera handituz joan da, eta ez daukagu jendeari harrera egiteko nahiz lan administratiboa egiteko egoitzarik
Gizarte, kultura edo hezkuntza alorrekin lotutako helburu eta jarduerak dituzten elkarteei zuzendutako deialdi publikoa dago. Deialdi horren bidez, elkarteen etxeetako lokalak egoitza gisa erabiltzeko nahiz bertako armairuak erabiltzeko aukera dago.
Bai erabiltzeko baimenak bai armairuaren esleipenak bi urte iraungo dute, eta beste bi urte luza daitezke, lau urtera arte gehienez.
Zeintzuk dira elkarte batek dirua lortzeko dituen aukerak?
Lehendabizi, bazkideen kuotak.
Horrez gain, zuen estatutuen bigarren artikuluan irakur dezakezuen bezala, elkarteak “honako hauek egin ahalko ditu:
  • Helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako jarduera ekonomikoak gauzatu.
  • Era guztietako ondasunak edozein tituluren bidez eskuratu eta eduki, eta mota guztietako egintzak eta kontratuak egin.
Honek esan nahi du, besteak beste, honako hauek izan daitezkeela dirua lortzeko aukerak:
  • Elkarteko pertsonek emandako zerbitzuak edo egindako lanak: lantegiak, klaseak, ikastaroak…Honelako kasuetan, ekintzak egiten dituzten pertsonek dirua kobratzen badute jarduera egiteagatik, derrigorrez kontratatuta egon behar dute.
  • Dirua lortzeko beste era bateko ekintzak (loteriak, zozketak, sarrerak, izen emateak, gertakizunak antolatzea, etc).
  • Erakunde publikoek edo pribatuek emandako diru-laguntzak. Horretarako proiektu bat aurkeztu behar da.
Elkarteak kontratuak egin ditzake?
Bai. Bi eratako kontratuak izan daitezke:
1.- Lan kontratua. Hainbat izapide bete behar da: Gizarte Segurantzan alta ematea, soldata orriak egitea, lan egutegia prestatzea, eta abar.
2.- Merkataritza kontratua. Aukera hau errazagoa da elkartearentzat; baina beste alde batetik, berriz, ez da hain erreza zeren kontratatutako langileak autonomoa izan behar baitu.
Zuzendaritza batzordean dauden pertsonek elkartearen dirurik kobra dezakete?
Euskadiko Elkarteei buruzko Lege(Beste leiho batean irekiko da)an, 19 artikuluan, zein egoeratan gerta daitekeen hori adierazten da. Hau da, estatutuetan zehazten diren baldintzei jarraiki Zuzendaritzako kideek ordainsariak jaso ahal izango dituzte bere karguen arabera . Horrez gain, dirua kobra dezakete organo horietako kide izateagatik dagozkien eginkizunez bestelako zerbitzuak egiteagatik (ikastaroak, prestakuntza, eta/edo tailerrak emateagatik…). Hots, elkarteak Zuzendaritzako kideak kontrata ditzake bai lan kontratuaren bidez, bai zerbitzuak emateagatiko kontratuen bidez, baina edozein modutan, kontratua izanez gero.
Orobat, Zuzendaritzako kideek zein beste edozein elkartekidek dietak eta froga daitezkeen gastuak kobra ditzakete Batzar Nagusiak onartzen badu, nahiz eta estatutuetan berariaz jasota ez egon.


Zer egin dezakegu barne-gatazkak baldin baditugu elkartean: batzar baten aurka egin nahi badugu, Gobernu batzordearekin zein lehendakaritzarekin arazoak baditugu…?
Ahoz konponbiderik aurkitzen ez baduzue, eskumeneko epaitegi zein auzitegitan haien kontrako auzi eskea aurkeztu behar duzue. Akordioren baten aurka egin nahi izatekotan, akordioa hartu zen egunetik zenbatzen hasita 40 eguneko epea daukazue.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.