Udal aurrekontuak - Aurrekontu egorkotasuna

Udal aurrekontuak

Aurrekontu-egonkortasuna: diru-sarrerak -finantza-sarrerak alde batera utzita- aski dira gastuei aurre egiteko -finantza-gastuak alde batera utzita-. Honela definitzen da kontzeptua: diru-sarrera eta gastuen arteko oreka, aurrekontuak gauzatu eta likidatzean, kontabilitate nazionalaren terminoetan, esan nahi baita diru-sarrerek gastuak gainditzen badituzte -finantza-sarrerak eta finantza-gastuak alde batera utzita- finantzaketa-ahalmena izango dugula eta, aitzitik, gastuak diru-sarrerak baino handiagoak badira, finantzatzeko beharra izango dugula.

Aurrekontu-egonkortasuna kalkulatzeko orduan, udalaz eta erakunde autonomoez gain, gehien bat merkatuko diru-sarrerekin finantzatzen ez diren udal sozietateak ere aintzat hartzen dira. Gure kasuan, Gasteizko Udala bera, hiru erakunde autonomoak (Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Musika Eskola eta Dantza Kontserbatorioa), 21 Zabalgunea, Gilsa eta Tuvisa hartzen dira aintzat, administrazio publikoko sektore finkatutzat.

Administrazio publikoko sektore finkatuaren finantzatzeko ahalmena
Azalpena 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Finantzez besteko diru-sarrerak 382.490.647,94 359.816.565,47 349.641.979,02 372.324.884,47 350.459.999,09 344.787.945,98
Finantzez besteko gastuak 354.176.034,75 345.220.979,48 343.823.716,86 355.457.847,54 337.196.038,36 344.034.747,03

Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak landutako Aurrekontu-egonkortasunaren Eskuliburua toki-erakundeei aplikatzean finkatu ziren doikuntzak egin ondoren (erantsitako txostenean daude azalduta) eta 38/2013 Foru Arauak, abenduaren 13koa, xedatutako aldaketei jarraituz, % 6ko finantzatzeko ahalmena ageri du administrazio publikoko sektore finkatuak likidatutako 2018ko ekitaldian, finantzez besteko diru-sarreren aldean, eta, horrenbestez, aurrekontu-egonkortasunaren oreka islatzen du.

Kanpo-txostenak, Gasteizko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna dela eta

Azaroaren 14ko 6/2013 Lege Organikoaren ildotik sortutako Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independenteak (AIReF) EZ du inongo txostenik egin, Gasteizko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna dela eta.

Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea nortasun juridiko propioko eta gaitasun publiko eta pribatu osoko Zuzenbide Publikoko erakunde bat da, zeinek burujabetasunez eta administrazio publikoekiko independentzia funtzionalez betetzen dituen bere eginkizunak.

Administrazio publikoek Espainiako Konstituzioko 135. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa betetzen dutela bermatzea du xede, aurrekontu-zikloa eta zorpetze publikoa etengabe ebaluatuz eta aurreikuspen ekonomikoak aztertuz.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.