Udal aurrekontuak - Aurrekontu egorkotasuna

Udal aurrekontuak

Aurrekontu-egonkortasuna: diru-sarrerak -finantza-sarrerak alde batera utzita- aski dira gastuei aurre egiteko -finantza-gastuak alde batera utzita-. Honela definitzen da kontzeptua: diru-sarrera eta gastuen arteko oreka, aurrekontuak gauzatu eta likidatzean, kontabilitate nazionalaren terminoetan, esan nahi baita diru-sarrerek gastuak gainditzen badituzte -finantza-sarrerak eta finantza-gastuak alde batera utzita- finantzaketa-ahalmena izango dugula eta, aitzitik, gastuak diru-sarrerak baino handiagoak badira, finantzatzeko beharra izango dugula.

Aurrekontu-egonkortasuna kalkulatzeko orduan, udalaz eta erakunde autonomoez gain, gehien bat merkatuko diru-sarrerekin finantzatzen ez diren udal sozietateak ere aintzat hartzen dira. Gure kasuan, Gasteizko Udala bera, hiru erakunde autonomoak (Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Musika Eskola eta Dantza Kontserbatorioa), 21 Zabalgunea, Gilsa eta Tuvisa hartzen dira aintzat, administrazio publikoko sektore finkatutzat: AMVISA kanpoan geratu da, merkatuko sozietate bat delako.

Administrazio publikoko sektore finkatuaren finantzatzeko ahalmena
Azalpena 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Finantzez besteko diru-sarrerak 385.378.511,40 382.490.647,94 359.816.565,47 349.641.979,02 372.324.884,47 350.459.999,09
Finantzez besteko gastuak 372.181.453,11 354.176.034,75 345.220.979,48 343.823.716,86 355.457.847,54 337.196.038,36

Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak landutako Aurrekontu-egonkortasunaren Eskuliburua toki-erakundeei aplikatzean finkatu ziren doikuntzak egin ondoren (erantsitako txostenean daude azalduta) eta 38/2013 Foru Arauak, abenduaren 13koa, xedatutako aldaketei jarraituz, % 2,83ko finantzatzeko ahalmena ageri du administrazio publikoko sektore finkatuak likidatutako 2019ko ekitaldian, finantzez besteko diru-sarreren aldean, eta, horrenbestez, aurrekontu-egonkortasunaren oreka islatzen du.

2019ko ekitaldian, bete egin dira zorraren muga eta hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea, baina ez da bete gastu-araua. Hori dela eta, Kontu-hartzailetza Nagusiak jakinarazpen bat egin du Osoko Bilkurarako, erakundearen finantza-iraunkortasuna aztertu, ebaluatu eta egiaztatzeko (38/2013 Foru Arauaren 7.4 artikuluak aurreikusten duen bezala).

Kanpo-txostenak, Gasteizko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna dela eta

Azaroaren 14ko 6/2013 Lege Organikoaren ildotik sortutako Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independenteak (AIReF) EZ du inongo txostenik egin, Gasteizko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna dela eta.

Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea nortasun juridiko propioko eta gaitasun publiko eta pribatu osoko Zuzenbide Publikoko erakunde bat da, zeinek burujabetasunez eta administrazio publikoekiko independentzia funtzionalez betetzen dituen bere eginkizunak.

Administrazio publikoek Espainiako Konstituzioko 135. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa betetzen dutela bermatzea du xede, aurrekontu-zikloa eta zorpetze publikoa etengabe ebaluatuz eta aurreikuspen ekonomikoak aztertuz.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.