Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioan 2021eko aurrekontuak

Izaera administratiboko erakunde autonomoa den Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioaren 2021eko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka: gastuen egoera-orria (824.676 eurokoa) eta sarreren egoera-orria, zenbateko berdinekoa. Sarreren barruan, Udalak eskola finantzatzeko egindako 675.176 euroko ohiko transferentziak eta 3.000 euroko capital-transferentziak daude sartuta.

Gastuen egoera
Kapitulua Euro
1. Pertsonala 772.646,00
2. Ondasun eta zerbitzuak erostea 46.835,00
3. Finantza-gastuak 0,00
4. Ohiko transferentziak 2.195,00
6. Inbertsio errealak 3.000,00
7. Kapital-transferentziak 0,00
8. Finantza-aktiboak 0,00
9. Finantza-pasiboak 0,00
Gastuak, guztira 824.676,00
Diru-sarreren egoera
Kapitulua Euro
I - Zuzeneko zergak 0,00
II - Zeharkako zergak 0,00
III - Tasak eta bestelako diru-sarrerak 146.500,00
IV - Ohiko transferentziak 675.176,00
V - Ondare diru-sarrerak 0,00
VI - Inbertsioak besterentzea 0,00
VII - Kapital-transferentziak 3.000,00
VIII - Finantza-aktiboak 0,00
IX - Finantza-pasiboak 0,00
Diru-sarrerak, guztira 824.676,00

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.