Trafiko isunak - Arau-hausteak eta zigorrak

Trafiko araudiaren kontrako arau-hausteak diru-isunez zigortuko dira, eta arau-haustearen sailkapenaren araberakoa izango da horren zenbatekoa. 6/2015 LEDaren 80. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoetan zehazten da isunen zenbatekoa (RDL 6/2015)

  1. 1. artikuluak arau-hauste arinak, larriak eta oso larriak bereizten ditu, eta zenbateko hauek ezartzen:
  • Arau-hauste arinak 100 euro arteko isunez zigortuko dira.
  • Arau-hauste larriak 200 euro arteko isunez zigortuko dira.
  • Arau-hauste oso larriak 500 euro arteko isunez zigortuko dira.

Nolanahi ere, abiadura mugak ez errespetatzearekin zerikusia duten arau-hausteak Trafiko Legearen Testu Bateginaren IV. eranskinean(Beste leiho batean irekiko da) finkatutako kopuruekin zigortzen dira.

Era berean, araudi bidez finkatutako alkohol-tasak gaindituta gidatzeagatik egindako arau-hausteak, azken urtean beste inoiz ere egindakoak eta gorputzean drogak presente izanik egindakoak 1.000 euroko isunarekin zigortzen dira.

Orobat jarriko da 1.000 euroko isuna alkohola edo drogak detektatzeko probak egitera makurtzeko obligazioa betetzen ez bada.

  1. 2 artikuluak diru-isun hauek ezartzen ditu:
  • Ibilgailuaren titularrak edo errentariak gidaria behar bezala identifikatzen ez badu, jatorrizko arau-hausteari zegokion isunaren bikoitza edo hirukoitza ezarriko zaio: bikoitza arau-haustea arina bazen, eta hirukoitza arau-haustea larria edo oso larria bazen (2.b j art.)
  • Radar inhibitzailea edo trafikoa zaintzeko sistemen funtzionamendua oztopatzen duen mekanismoren bat instalatuta duen ibilgailua gidatuz gero, isuna 6.000 eurokoa izango da (2.c art.).

Gainera, 77 artiukuaren n)tik r)rainoko idatz-zatietan jasotako arau-hauste guztiak (esaterako, radar inhibitzaileak jartzea) 3.000 eta 20.000 euro bitarteko isunaz zigortu daitezke.

Puntu-galera

Arau-hauste larri edo oso larri jakin batzuk eginez gero, puntuak kenduko dira gidatzeko baimen edo lizentzietan, isuna administrazio-bidean irmo bihurtzen denean. 6/2015 LEDaren II. eta IV. eranskinetan zehazten dira zein diren isun horiek, eta zenbat puntu kenduko diren. (RDL 6/2015).

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.