Zer dira aurrekontuak - Edukia

Udal aurrekontuak

Aurrekontu orokorra

Honako hauek dira udalaren aurrekontu orokorrak osatzen diren dokumentuak:

 • Memoria: aurrekontuen edukia azaldu behar da bertan, aurreko urteen aldean izan diren aldaketa nagusien azterketa barne, baita Aurrekontuak Betetzeko Udal Araudiko neurriak ere.
 • Ekonomi eta Finantza Txostena. Honako hauek biltzen ditu:
  • aurreikusten diren diru-sarrerak eta kreditu eragiketak balioesteko oinarriak.
  • aski krediturik baden (dirua) galda daitezkeen obligazioei (gastuak) eta zerbitzuen funtzionamendu gastuei aurre egiteko.
  • udal baliabideak (diru-sarrerak) aski diren konpromisozko kredituak (epe ertaineko gastuak) finantzatzeko.
 • Aurrekontu orokorrak guztira eta aurrekontu orokor finkatuak: aurrekontu finkatua da aurrekontu orokorra, barne transferentziak konpentsatu ondoren.
 • Aurrekontuak Betetzeko Udal Araudia - Aurrekontuen alorreko xedapen orokorrak udal erakundera eta honen inguruabarretara egokitzen ditu; besteak beste, bermeak eman nahiz zorrak egiteko orduan dauden gehienezko mugak.
 • Aurrekontu Orokorren likidazioa: itxitako azken ekitaldiarena, eta lortutako gauzatze mailaren memoria, eta egungo ekitaldiarenaren aurrerapena (gutxienez 6 hilabete).

Horiez gain, bai Udalaren aurrekontuetan, baita Erakunde autonomoen eta Sozietate publikoen aurrekontuetan ere, biltzen dira hauek:

 • Diru-sarreren egoera: likidatzea aurreikusten den eskubide ekonomikoen zenbatekoa. Diru-sarreren egoera-orrian jasotzen diren zenbatekoak gutxi gorabeherakoak dira, Aurrekontua egiten den unean zehaztasunez ezagutzen direnak salbu, zeinak zehaztasunez eta kopuru finkoa adieraziz jasoko diren.
 • Gastuen egoera: ordainketa eta konpromiso betebeharrei (gastuei) aurre egiteko beharrezko diren kredituak (dirua). Mugatzailea. Gastuak sailka agertzen dira, udalaren kasuan, eta hiru sailkapenetan: ekonomikoa, funtzionala eta organikoa.
 • Onartu eta erabilitako konpromisozko kredituen eranskina: hainbat urterako gastuak.
 • Egin beharreko inbertsioen eranskina: onartutako hirigintza-plangintzarekiko loturak barne.
 • Ohiko transferentziak eta kapital transferentzien eranskina: transferentzia, hitzarmen eta diru-laguntzen gastuak.
 • Zorpetzearen eranskina: aurrekontu ekitaldiaren hasieran eta bukaeran aurreikusten den zor maila, interes aldaketak eta ordainketak zehazturik, baita finantza kargaren maila ere, ohiko eragiketetatik datozen baliabideekin alderatuta.
 • Langileen gaineko eranskina (Udala) edo lanpostuen zerrenda (gainerakoa): aurrekontu plantillaren baitako lanpostuen zerrenda.
 • Sarrera era gastuen egoera; galera eta irabazien kontua; aurreikuspen balantzea; ondare-egoera (sozietate publikoak)

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.