Telefonia mugikorraren inguruko ohiko galderak

1.  Alda ditzake nire telefono-operadoreak kontratuaren baldintzak?
Operadoreek edozein unetan alda ditzakete kontratu-baldintzak, betiere abonatuari gutxienez hilabete lehenago jakinarazten badiote.
2.  Nola jakinarazi ohi dute telefono-operadoreek kontratuaren baldintzen aldaketa?
Normalean, kontratuaren baldintzen aldaketa faktura bidaltzean jakinarazten dute; horregatik, garrantzitsua da beti dena amaierara arte irakurtzea, nahiz eta publizitatea dirudien.
3.  Kontratuaren baldintzak aldatzeagatik baja eman al daiteke?
Kontratuan egindako aldaketek eskubidea ematen diote bezeroari baja emateko, penalizaziorik gabe. Baina kontuan hartu behar da iraupen-klausularen bat dagoen.
4.  Zer egin behar da beti operadore bati baja eman aurretik?
Telefono-operadore bati baja eman eta beste bati eramangarritasuna egin aurretik, komeni da kontsultatzea zigorrik badagoen eta iraupen-egoeraren bat dagoen eta noiz amaitzen den jakitea.
5.  Non arautzen dira telefonia mugikorraren erabiltzaileen eskubideak?
Telefonia mugikorraren erabiltzaileen eskubideak maiatzaren 22ko 899/2009 Errege Dekretuan arautzen dira. Errege-dekretu horrek komunikazio elektronikoen zerbitzuen erabiltzaileen eskubideen gutuna onartzen du (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko martxoaren 7ko 2002/22/EE Zuzentarauaren transposizioa da, zerbitzu unibertsalari eta erabiltzaileek komunikazio elektronikoen sare eta zerbitzuei dagokienez dituzten eskubideei buruzkoa). (Zerbitzu unibertsalaren zuzentaraua)
6.  Telefonia mugikorreko operadorearen fakturarekin ados ez banago, ordaindu egin behar dut?
Fakturari dagokionez desadostasunak badaude, printzipioz ordaindu egin beharko zenuke, kontratatutako zerbitzua eten eta berankorren erregistro batean inskriba baitaitezke. Horrela, lehenik ordaindu eta gero erreklamatu egiten da.
7.  Zer epe dago erreklamazio bat operadoreari aurkezteko?
Hasiera batean, erreklamazioa aurkezteko epea hilabetekoa da, erreklamazioa eragin duen gertakariaren berri izaten denetik hasita; hau da, faktura batean erreklamazioa egin den eguna izango da.

Operadoreak hilabeteko epea du ebazteko, kexa aurkezten duenetik kontatzen hasita. Ebazpena abonatutako pertsonaren aldekoa bada, operadoreak behar ez bezala fakturatutako zenbatekoa ordainduko du.
8.  Zer eskubide ditu aurreordainketako txartel baten erabiltzaileak?
Aurreordainketako sisteman abonatutako pertsona baten eskubideak eta abonatutako beste edozein pertsonarenak berdinak dira, aurreordainketako modalitatean espezifikoak direnak izan ezik, eta operadoreak Administrazioari jakinarazitako baldintza orokorrak aplikatuko zaizkie.
9.  Operadore mugikorra aldatzen badut, nire telefono-zenbakia gordetzeko eskubidea al dut?
Telefono zerbitzuaren erabiltzaileek, aldez aurretik eskatuta, eramangarritasuna egin aurretik zituzten zenbakiak gordetzeko eskubidea dute.
10.  Operadoreak zerbitzuak doan eskaini bazituen eta orain kobratzen ari bada, erreklamatu al daiteke?
Bai, operadoreak kontratuaren baldintzak betetzen ez baditu, abonatuak kontratua hitzartutako baldintzetan betetzea eska dezake.
11.  Abonatutako pertsonak ba al du faktura xehatua jasotzeko eskubiderik?
Telefonia mugikorreko operadoreek bezeroei igorri behar dizkieten fakturak zehazteko, bereizi egin behar dira telefono-zerbitzuagatiko karguak eta beste edozein zerbitzurenak (adibidez, tarifikazio gehigarriko zerbitzuak, aparatuak erostea, etab.)

Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko ditu: fakturazio-aldia, hileko kuota finkoa, hileko beste kargu finko batzuk, errepikatzen ez den edozein kuota finko, tarifa-taldeen arabera gehitutako datuak (dei nazionalak, nazioartekoak, mugikorretara eta tarifikazio gehigarriko zerbitzuetara egindakoak, dei-kopurua, minutu-kopurua eta talde bakoitzaren kostua adierazita), fakturatutako guztizkoa eta zeharkako zergak eta fakturaren zenbateko osoa, zergak barne.
12.  Dei bakoitzaren zer kontzeptu islatu behar dira fakturan?
Dei bakoitzaren fakturak honako hauek jasoko ditu: deiaren zenbakia, data eta ordua, iraupena, aplikatutako tarifa eta kostu osoa.

Banakatzeko betebeharretik kanpo geratzen dira kostu txikiko deiak (tarifa-deiak minutuko 3 zentimo baino gutxiagoko ordutegi arruntean eta tarifa-deiak 20 zentimo baino gutxiagoko ordutegi arruntean) eta doako deiak ez dira fakturan agertu behar.
13.  Telefonia mugikorraren prezioak araututa daude?
Telefoniaren merkatua liberalizatuta dagoenez, ez dago prezioen erregulaziorik. Prezioak aldatuz gero, aldaketa hilabete lehenago jakinarazi beharko zaie abonatuei.

Debekatuta dago kontsumitutako denbora gorantz biribiltzea, eta operadorearen prezioek bere webgunean argitaratuta egon behar dute.
14.  Abonatutako pertsonak eskura al dezake telefonia-kontratuaren kopia bat paperean?
Kontratua telefono bidez egiten bada, operadoreak abonatutako pertsonari kontratua bidali beharko dio zerbitzua ematen hasi aurretik, baita abonatutako pertsonak eskatu ez badu ere. Baina kontraturik ez badago, edozein unetan eska dakioke operadoreari, idatziz edo bezeroari arreta emateko telefonoaren bidez, inolako kosturik gabe.
15.  Zer eduki izan behar du telefonia mugikorreko kontratu batek, kontratuen eduki orokorraz gain?
Kontratuak nahitaez jaso behar ditu honako alderdi hauek: operadorearen identifikazio-datuak (izena eta egoitza soziala), operadorearekin harremanetan jartzeko bide guztiak (bezeroari arreta emateko telefonoa barne), kontratatutako zerbitzuak eta prestazio osagarriak barne, kontratatutako zerbitzu eta prestazio guztien prezioa, abonatutako pertsonak gutxieneko iraunkortasun-aldiren bat badu, ez-betetzearen ondorioekin, baja emateko prozedura, baja emateko epea. Operadoreak konpromisoa hartzen du operadorearen aurkako erreklamazio bat aurkezteko zerbitzua eta prozedura hasteko.
16.  Nola eta noiz eman dezake baja abonatu batek?
Abonatutako pertsonek eskubidea dute edozein unetan baja emateko operadorearekin, kontratuan jasotako edozein metodo erabilita, bi egun baliodun lehenago jakinarazita.
17.  Nola jokatu telefono-konpainia baten aurrean erreklamatzeko?
Abonatutako pertsonak hainbat bide ditu bere eskubideak defendatzeko.

Lehenik eta behin, telefono-konpainiako Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuan erreklamatu behar duzu. Telefono-konpainiak hilabeteko epea du erreklamazioari erantzuteko.

Epe hori igaro ondoren erantzuten ez badute, edo erantzuna ona ez bada, honako hauetara jo daiteke:

Kontsumoko arbitrajera, Gasteizen, Gasteizko Udalaren mendeko Kontsumoko Arbitraje Batzordera edo Eusko Jaurlaritzaren Kontsumoko Arbitraje Batzordera jo daiteke.

Operadore gehienak kontsumoko arbitraje-sistemari atxikita daude.
  

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.