Zer dira aurrekontuak - Informazio orokorra

Udal aurrekontuak

Definizioa eta hitzak

Dena delako urtean eskuratzea espero den diru-sarreren eta gehienez izan daitezkeen gastuen aurreikuspena jasotzen da aurrekontu orokorretan, finantziazio-iturriak eta gastuen xedeak zehazten direlarik. Udal aurrekontuek bere baitan hartzen dituzte, propio udal administrazioarenak direnez gain, Udal Sozietate Publikoei dagozkienak ere (Tuvisa, Amvisa, Ensanche 21 Zabalgunea eta Gilsa) eta, halaber, administrazio izaera duten Erakunde autonomoen aurrekontuak (Musika Eskola, Dantza Eskola eta CEA). Denak osatzen dute udal aurrekontu orokorrak, Gasteizko Udalaren ekonomi dokumentu nagusia. Dokumentu honek haren jokabide ekonomikoa ezartzen du, aurrekontu horiek dagozkion aldirako.

Bestalde, aurrekontu finkatua da aurrekontu orokorra, barne transferentziak konpentsatu ondoren.

Definizio formala

Ekonomi eta aurrekontu ekitaldi bakoitzean gauzatzekoa den ekonomi jarduera zuzentzen duen programa osatzen duten erabakien multzo integratuaren finantza eta kontabilitate adierazpen dokumental formala dira aurrekontu orokorrak.

Urtebete hartu ohi dute, eta finantza-orekaren, unibertsaltasunaren, atxikipen-ezaren eta integritatearen printzipioak aintzat harturik egiten dira.

Aurrekontu erreminta gisa

Udal jarduera planifikatu eta programatzeko erreminta oinarrizkoa izateaz gain, udal aurrekontuak udal baliabideak behar bezala administratzen ote diren kontrolatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko tresna bat dira aldi berean. Aurrekontuek, labur esanda, udalak herritarren ordezkari gisa kudeatzen duen diruaren nondikoak eta zertarakoak zehazten dituzte.

Aurrekontuak udal gobernuko taldeak lantzen ditu eta Udalbatzarrak aztertu, eztabaidatu eta onesten ditu.

Lege esparrua

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.