2017-18 LEP Lan-Esperientzia kalkulatzea eta agiriak aurketztea.

Jarraibide Orokorrak.

Hautaketa-prozesu honetan parte hartzen dutenek beren lan-esperientziari buruzko datuak dagokion epaimahaiari errazago helaraz diezazkioten, AUTOBALORAZIO sistema bat diseinatu da, Excel orri baten bidez; hartara, epaimahaiak merezimendu gisa kontuan hartu ahal izango ditu (9. oinarria). Sistema horrek informazioa azkar eta modu homogeneoan jasotzea ahalbidetuko du, eta informazioa eraginkortasunez tratatu eta kudeatzea.

Hautagaien erantzukizuna izango da benetako datuak ematea; datu faltsurik antzemanez gero, baliogabetu egingo da hautagaiak erreferentziazko deialdiarekin lotuta egindako guztia.

Autobalorazio sisteman sartutako informazioa agirien bidez frogatu beharko da. Lehenengo pdf formatuan igorriko da dokumentazioa, eta ondoren, Giza Baliabideen Sailak dioenez erkatuko da jatorrizko agiriekin.

Merezimenduak zenbatuak izan daitezen, seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org helbidera bidali beharko dira, epaimahai bakoitzak dena delako deialdirako ezartzen duen epearen barruan, eta ez hortik kanpo. Oposizio-fasea gainditu duten pertsonek bakarrik bidaliko dute orria. Bidali beharreko agiriak:

  •  NIRE ESPERIENTZIA.xls Excel artxiboa, izena aldatuta: lanpostuaren kodea, izena eta NAN zenbakia jarri beharko dira; horren barruan jasoko da autobalorazioa. OPE2017-18. NIRE ESPERIENTZIA
  • PDF formatuko artxiboa (artxibo bakarra, gehienez 20 MB-koa), autodeklarazioan emandako datuak egiaztatzen duen dokumentazioa jasotzen duena. PDF artxiboko lehen agiria TITULU AKADEMIKOA izango da; ondoren, euskaraz egindako ikasketak direla eta HE egiaztatzetik SALBUETSITA egonez gero, hori egiaztatzeko ziurtagiri akademikoa. Baita Vitoria-Gasteizko Udalak lortutako hizkuntz eskakizunaren maila ez badu.

Sistemaren Jarraibideak.

Autodeklarazioa egiteko sistemaren oinarria OPE2017-18. NIRE ESPERIENTZIA.xls izeneko orria da, zeina datuak sartzea errazteko diseinatu baita, kalkulu-formulak baliatuz. Garrantzitsua da jarraibide hauek kontuan hartzea:

1.- Ez aldatu orriak dituen zutabeak, formatua eta formulak.

2.- Erabil ezazu datuen lehen lerroa (5. lerroa) zure datuak sartzeko. Lerro gehiago behar badituzu, kopia ezazu lerro hori, edo erabili duzun azkena. Hartara, ez dituzu datuak bitan tekleatu beharko, eta behar diren kalkuluak egiten dituzten formulak ere arrastatuko dituzu.

3.- OPE2017-18. EREDUA agirian dituzu adibide bat eta oharrak, autoebaluazioa errazteko. Orriaren ezaugarriak direla eta —informazio guztia orri bakarrean agertzen da—, PDF sisteman inprimatzea gomendatzen dugu eta pantailan kontsultatzea, zooma baliatuz.

 4.- Udalean esperientzia duten pertsonek orrian zehaztu behar dute hori (lanpostua, hasiera eta amaiera datak...), kalkulatu ahal izateko, baina ez dute dokumentazioa aurkeztu beharrik. Aktiboan daudenek Udal intranetan lor dezakete informazioa, "Informazio pertsonala" atalean. Aktiboan ez daudenek egindako zerbitzuen ziurtagiria eska dezakete herritarrei laguntzeko bulego batean.                   

 5.- Orriak informazioa sartzeko bi sistema proposatzen ditu, kontratuak banan-banan sartzea, edo "multzoka".  K zutabean ("Multzokatzea?") BAI ala EZ aukera dezakezu:

  •  Baiezko aukera erakunde berean eta lanpostu berean kontratu asko dituzten pertsonentzat da egokia, aldi guztiak zenbatzen dituen ziurtagiri orokorra badute. Hartara, ez ditu banan-banan sartu beharko. Kasu horretan, "MULTZOKATZEA?" laukian BAI jarriko dugu, eta guztira zenbatutako egunak hurrengo zutabean, "LANALDIAK" izenekoan. OHARRA: kontuan izan lan egin den egun bat ezin dela behin baino gehiago zenbatu —adi handitze kontratuekin—, ezta eskabideak aurkezteko epea bukatu zen egunaren (2018ko azaroaren 16aren) ondorengo egunak ere.
  • Ezezko aukera kontratu zehatzetarako da. Kasu horretan, "MULTZOKATZEA?" laukian EZ eta "LANALDIAK" zutabean "0" jarrita, orriak hasiera eta amaiera daten arteko egunak kalkulatuko ditu. Goi aldeko batukariak adieraziko digu metatutako kopurua.                                                                                                                                                                              

6.- Gorde ezazu "NIRE ESPERIENTZIA.XLS" artxiboa, izen berri hau emanez: lanpostuaren kodea – 1. abizena 2. abizena, izena – NAN.

** Adibidez: “A156-ETXEBARRIA MARTINEZ, ION-16222111.xls” **

Erabil ezazu kodifikazio sistema bera dokumentazioa barne duen pdf artxiborako:

**Adibidez: “A156-ETXEBARRIA MARTINEZ, ION-16222111.pdf” **

 7.- Bidaltzea. Bi artxiboak (Excel orria eta pdf-a) batera bidal ditzakezu, baina deialdi bakoitzeko mezu bana bidali behar da:

  • .xls eta .pdf artxiboak nora bidali: seleccpersonal04@vitoria-gasteiz.org.
  • Jaso izanaren egiaztapena iritsiko zaizu (lanegunetan).
  • Gaian hau jarri behar da: "Lanpostuaren kodea - Merezimenduak - Abizenak eta izena".
  • Mezuaren barruan: Lanpostuaren kodea - NAN zk., Izena eta abizenak. ( Adibidez: A156 – Merezimenduak - ETXEBARRIA MARTINEZ, ION)
  • Noiz: epaimahai bakoitzak dena delako deialdirako ezartzen duen epearen barruan.                                                                            

Hautaketa eta Garapen Atalak zure laguntza eskertzen du.

- OPE2017-18. EREDUA.xls

- OPE2017-18. NIRE ESPERIENTZIA.xls

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.