Udal aurrekontuak - 2022ko aurrekontuen zifra nagusiak

Hasierako onespena eman zien Gasteizko udalbatzak, 2021eko abenduaren 23an egindako aparteko osoko bilkuran, 2022ko ekitaldiko udal aurrekontu orokorrei, eta argitara eman zitezela agindu zuen, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 15. artikuluan araututakoaren ildotik. Hasierako onespena emateko erabakiaren kontrako alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onetsitzat jotzen dira Gasteizko Udalaren 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorrak, zeinen kopurua, guztira, 482.982.644,80 eurokoa baita gastuen egoeran, eta 482.982.644,80 eurokoa diru-sarreren egoeran, ALHAOren argitalpenean (16. zenbakia 2022ko otsailaren 7koan(Beste leiho batean irekiko da) pdf) jaso den bezala.

Aurrekontu orokor horietan, Gasteizko Udalaren aurrekontua eta haren menpeko erakunde autonomo (hain zuzen, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Luis Aranburu Udal Musika Eskola eta Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa) eta sozietate publikoenak (Gasteizko Udal Urak SA, 21 Zabalgunea SA Hirigintza Elkartea, Gasteizko Hiri Garraioak SA eta Gasteizko Industri Lurra SA, azken hori Udalak bertan duen partaidetza-ehunekoaren arabera) sartzen dira.

Toki-erakundea

Udalaren beraren aurrekontuari dagokionez, 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorren xehetasunak hauek dira: hasiera bateko zenbatekoa 411.847.291,80 eurokoa delarik gastuen aurrekontuan, eta kopuru bera diru-sarreren aurrekontuan.

Gastuen kasuan, honela zatitzen da kopuru hori, sailkapen ekonomikoaren arabera.

Gastuen egoera
Kapituluak Euro
1 – Pertsonala 156.567.492,61
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea 154.648.582,34
3 – Finantza-gastuak 1.165.300,00
4 – Ohiko transferentziak 47.082.891,68
5 – Ondare-gastuak 60.514,00
6 – Inbertsio errealak 32.722.195,37
7 – Kapital-transferentziak 6.661.651,26
8 – Finantza-aktiboak 52.600,00
9 – Finantza-pasiboak 12.886.064,54
Guztira 411.847.291,80

Diru-sarreren egoerari dagokionez, zenbatekoa 411.847.291,80 eurokoa da, honela banatuta.

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Euro
1 – Zuzeneko zergak 93.257.000,00
2 – Zeharkako zergak 10.272.111,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak 59.460.882,35
4 – Ohiko transferentziak 216.315.981,03
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak 921.000,00
6 – Inbertsioak besterentzea 9.452.317,42
7 – Kapital-transferentziak 10.918.000,00
8 – Finantza-aktiboak 0,00
9 – Finantza-pasiboak 11.250.000,00
Guztira 411.847.291,80

Aurrekontu Orokorrak osatzen dituzten dokumentu guztiak (Erakunde Autonomoak eta Udal Sozietate Anonimoak barne) pdf eta xls formatuan kontsulta daitezke, 2022ko Udal Aurrekontuei dagokien atalean.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.