AMVISA - Bezeroarentzako informazioa - Tarifa orokorrak

imagen que ilustra

Udalaren ur-zerbitzua erabiltzeagatik, hondakin-uren tratamenduagatik eta estolderiagatik ordaindu beharreko tarifak:

Lehenengo tarifa: zerbitzu-kuota

Zerbitzu-kuota
Kontadorea Ur-hornidura zerbitzuagatik Arazketa zerbitzuagatik Estolderia zerbitzuagatik
15 mm arte 5,62 € 6,48 € 3,52 €
20 mm 9,44 € 9,49 € 4,22 €
25 mm 13,66 € 13,66 € 6,03 €
30 mm 23,00 € 23,40 € 9,60 €
40 mm 38,30 € 38,90 € 18,10 €
50 mm 60,70 € 61,80 € 26,60 €
65 mm 79,90 € 82,00 € 38,30 €
80 mm 95,80 € 98,00 € 49,00 €
100 mm 136,30 € 138,40 € 61,80 €
125 mm 223,60 € 223,60 € 83,10 €
150 mm 777,30 € 793,60 € 298,10 €
200 mm 1.362,90 € 1.384,20 € 575,00 €

Tarifa: Hartunea instalatzen denean, ur-horniketarako eta ur zikinen saneamendurako (estolderia eta arazketa) zerbitzua erabiltzeko eskubidea izateagatik, eta erabiltzaile edo abonatuen erregistroan egiten den inskripzio bakoitzeko; kontuan hartu behar da kuota hau kontsumitutako ur-emariagatik ordaindu beharreko kuotaren desberdina dela. Hiru hilabetero:

Komunitateetan ur hotzaren kontsumoa neurtzen duten kontadore orokorrak: finkako elementu desberdinei dagozkion zerbitzu-kuoten batuketa izango da ordaindu beharreko urteko kuota. Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera egoki gertatzen den kontagailuaren diametroari begira zehaztuko da kuota hori.

Hornikuntza-kontratua sinatzerakoan, kontsumoaren, kontsumituko duen uraren arazketaren eta estolderiaren gaineko bermea jarri beharko du eskatzaileak. Kontagailuaren kalibrearen arabera zehaztutako bi hiruhileko zerbitzu-kuoten parekoa izango da berme hori.

Bigarren tarifa:hiru hilean behingo kuota

Ur hotzaren zerbitzua kontsumorako edo etxeko erabilerarako
Ur hotza etxeko erabilerarako
Kontsumoa/erabilera Arazketa Estolderia
Lehenengo 9 m³ak 0,211 € 0,140 € 0,060 €
10 m³ tik 36 m³ ra  0,422 € 0,280 € 0,120 €
37 m³tik gora 0,844 € 0,560 € 0,241 €

Hobariak: Legez ezagututako familia ugarien ohiko bizileku diren etxeetako kontsumoa likidatzeko, hirugarren kontsumo-tartean egindako kontsumoari bigarren tarteari dagozkion tarifak aplikatuko zaizkio. Hobari hori eskuratzeko eskatu egin beharko dute interesatuek, eta baldintza betetzen dutela egiaztatu. Fakturazio datan aplikatuko da hobaria, baldin eta eskatzen den baldintza betetzen bada une horretan eta kontratuaren titularra aldi berean familia ugariaren txartelaren titularra bada.

Ur beroaren zerbitzua eta/edo kontsumo edo etxeko erabilerarako zerbitzu osagarriak
Ur beroa etxeko erabilerarako
Kontsumoa/erabilera Arazketa Estolderia
Kontsumo osoagatik honako hau ordainduko da m3 bakoitzeko: 0,422 € 0,280 € 0,120 €
Administrazio Zentralaren, Herri Administrazioen eta Administrazio Instituzionalaren baitan dauden zentroei eskaintzen zaien zerbitzua.
Administrazioan dauden zentroak
Kontsumoa/erabilera Arazketa Estolderia
Kontsumo bolumetriko osoarengatik honako hau ordainduko da m3 bakoitzeko: 0,874 € 0,560 € 0,251 €
Beste edozein ondasun, jabego, industria, zerbitzu-zentro edo aurrez tarifatua ez dagoen edozeini eskainitako zerbitzua eta hondakin-uren sareari lotuta ez egon arren, beren hondakin-urak UZAn biltzen diren uretara isurtzen dituztenei eskainitako zerbitzua
Beste ondasun, jabego, industria...
Kontsumoa/erabilera Arazketa Estolderia
Kontsumo bolumetriko osoarengatik honako hau ordainduko da m3 bakoitzeko: 0,874 € 0,560 € 0 ,251 €
Kontsumo edo etxeko erabilerarako ur hotzaren zerbitzuari dagokion ohiko kontratua izan beharrean, beste era bateko kontratua duten udalerrietara egiten den ur-hornidura
Herri edo bestelako erakundeak Amvisaren hornikuntzaren %100-arekin
Zenbatekoa
Hornikuntza-zerbitzuari dagokienez, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko honako hau kobratuko da: 0,422 €
Araztegi-zerbitzuari eta arazketa-tratamenduari dagokienez, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko honako hau kobratuko da: 0,280 €
Estolderia-zerbitzuari dagokienez, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko honako hau kobratuko da: 0,120€
Herri edo bestelako erakundeak Amvisaren hornikuntzarekin eta iturri propioekin
Zenbatekoa
Hornikuntza-zerbitzuari dagokienez, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko, kontagailuaren irakurketaren arabera, honako hau kobratuko da: 0,422 €
Arazketa-zerbitzua eta arazketa-tratamendua, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko, formula aplikatu ondoren: 0,280 €
Estolderia-zerbitzua, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko, formula aplikatu ondoren: 0,120 €

Gaur egun AMVISAk kudeatzen dituen baina ur hornikuntzan baja emanda dauden Gasteizko udalerriko nekazaritza eremuko administrazio batzarretan erregistratzen den edateko uraren kontsumoaren batez bestekoa kalkulatuko da -biztanleko bakoitzeko, urtean-. Batez besteko ur kontsumo hori administrazio batzar bakoitzeko biztanle kopurua biderkatuko da -2020ko abenduaren 31ko errolda aintzat harturik-, eta ateratzen den ur bolumenaren gainean estolderia eta arazketa tarifa hauek aplikatuko dira. Formula aplikatzetik kontagailua irakurtzetik ondorioztatzen dena baino kontsumo txikiagoa ateratzen bada, azken hori aplikatuko da.

AMVISAk bi urtean behin berrikusiko ditu erroldako datuak eta batez besteko kontsumoa.

Herri edo bestelako erakundeak Amvisaren hornikuntzarik gabe eta 100% iturri propioetatik hornikuntza
Zenbatekoa
Arazketa-zerbitzua eta arazketa-tratamendua, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko, formula aplikatu ondoren: 0,280€
Estolderia-zerbitzua, kontsumitutako ur m3 bakoitzeko, formula aplikatu ondoren: 0,120 €

Gaur egun AMVISAk kudeatzen dituen baina ur hornikuntzan baja emanda dauden Gasteizko udalerriko nekazaritza eremuko administrazio batzarretan erregistratzen den edateko uraren kontsumoaren batez bestekoa kalkulatuko da -biztanleko bakoitzeko, urtean-. Batez besteko ur kontsumo hori administrazio batzar bakoitzeko biztanle kopurua biderkatuko da -2020ko abenduaren 31ko errolda aintzat harturik-, eta ateratzen den ur bolumenaren gainean estolderia eta arazketa tarifa hauek aplikatuko dira.

AMVISAk bi urtean behin berrikusiko ditu erroldako datuak eta batez besteko kontsumoa.

Gojain Industraldea eta Miñanoko Teknlogi Parkerako ur- hornidura
Gojain eta Miñano tarifak
Zenbatekoa
Honako hau ordainduko da m3 bakoitzeko: 0,874 €
Ur-hornidura Zigoitiko udalaren eskumenekoak diren udalerrietara

Gasteizko Udalak eta Zigoitikoak izenpetutako hitzarmenean finkatutakoaren arabera ordainduko da ur horniketa.

AMVISAren ur-horniketaz baliatzen ez diren industriek

Etxeetakoez kanpoko Ur Zikinak Estolderi Sarera Isurtzeagatiko Tasa arautzen duen Ordenantzako dagokien kanona ordaindu beharko dute.

Udalerritik kanpoko herrietako etxeetako ur-isuriengatik arazketa-tratamendua dela eta

Etxeetakoez kanpoko Ur Zikinak Estolderi Sarera Isurtzeagatiko Tasa arautzen duen Ordenantzako dagokien kanona ordaindu beharko dute.

Hitzarmen bereziak

Bertan finkatzen denaren arabera likidatuko dira.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.