Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

II. Liburukia. Xedapen orokorrak eta lurraren erregimena eta eremuak

3. eranskina. Eremuen fitxak. Lurzoru urbanizaezina