Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa - KIUB

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa (KIUB) Gasteizko Udalaren bulego espezializatua da, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko helburua duena.

Gasteizen erroldatuta bazaude, KIUBek zerbitzu hauek eskaintzen dizkizu:

 • Kontsumitzaileen eskubideei buruzko informazioa.
 • Kontsumo-erreklamazioetarako bitartekaritza, kontsumoko arbitrajearen bidez.

Nola egin erreklamazioak?

Garrantzitsua da arazoa abegi onez konpontzen saiatzea, ondasun edo zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresetako bezeroen arreta zerbitzuetara jotzea.

KIUBera joanez gero, erreklamazio-orria bete beharko duzu, argi eta labur bete ere. Elementu objektiboak soilik aipatzea gomendatzen dizugu, eta zure helburua ondo zehaztea.

Garrantzitsua da erreklamazioa justifikatzen duten dokumentu guztiak aurkeztea: kontratuak, fakturak, aurrekontuak, albaranak, publizitatea, erreklamazio-orriak, argazkiak, enpresari aurretiaz egindako erreklamazioa, etab.

Erreklamazioa Telefonica Móviles de España S.A. edo Vodafone S.A. konpainiek egindako fakturazioari buruzkoa bada, KIUBek kontsumoko arbitrajearen aukera eskaintzen dizu. Kasu horretan, arbitraje-eskabidea aurkeztu beharko duzu.

Zalantzarik baduzu, jar zaitez harremanetan gurekin:

Lehenengo aldiz arreta jasotzeko edo erreklamazio-orria aurkezteko, hitzordua eskatu behar duzu KIUBen, bide hauetakoren bat baliatuz:

 • Online: Hitzordua eskatu
 • Telefonoz: 010 (edo 945 16 11 00).
 • Aurrez aurre: herritarrei laguntzeko bulegoetan.

Ordutegia eta helbidea

Astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

San Martineko bulegoak: Teodoro Dublang margolariaren kalea 25, behea. 01008 Gasteiz.

Dokumentazioa aurkezteko

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoan jada artatu bazaituzte eta dokumentazioa aurkezteko eskatu badizute, ez da beharrezkoa gure bulegora itzultzea: herritarrei laguntzeko bulegoetan eman dezakezu, bertan erregistra dezaten (eta ofizialki jasota gera dadin ).

Eskatu hitzordua bide hauetakoren bat baliatuz:

 • Online: aldez aurreko hitzordua atalaren bidez
 • Telefonoz: 010 (edo 945 16 11 00).
 • Aurrez aurre: herritarrei laguntzeko bulegoetan.

Kontsumoko Arbitrajea auzibideaz bestelako bidea da, kontsumitzaile eta erabiltzaileek merkatariekin edo zerbitzu-emaileekin izan ditzaketen ezadostasunak konpontzen laguntzen duena, legek edo kontratuek kontsumitzaileei eta erabiltzaileei aitortzen dizkieten eskubideei dagokienez; haren erabakiak lotesleak eta betearazleak dira.

Kontsumitzaileek eta ez beste izan daitezke erreklamatzaileak.

Onurak

 • Inpartzialta da: laudoa ematen dutenek independentziaz, inpartzialtasunez eta konfidentzialtasunez jokatzen dute.
 • Borondatezkoa da: kontsumoaren arloko gatazka duten bi aldeek –kontsumitzaileak eta enpresak– arbitrajearen bitartez konpondu nahi dutenean bakarrik abiarazten da.
 • Loteslea eta betearazlea da: arbitraje laudoa onartu eta betetzera behartuta daude bi aldeak. Laudoa betetzen ez bada, aldeek hura betearaztea eska dezakete, epai bat balitz bezala.
 • Doakoa da: ez enpresak ez kontsumitzaileak ez dute ezer ordaindu behar zerbitzu horiek eskatzeagatik.

Arbitraje motak

 • Ekitateko arbitrajea. Gertaerak aztertu eta irtenbide zentzuzkoena erabakitzen da, arbitraje organoek egokien irizten dioten moduan. Arbitroak ez du zertan Zuzenbideko lizentziaduna izan, Administrazioaren proposamenez kreditatutako arbitroen kasuan izan ezik.
 • Zuzenbideko arbitrajea. Zuzenbideko arbitrajean, arbitraje organoak zorrotz hartu behar ditu kontuan lege arau eta xedapenak. Arbitro taldearen lehendakariak eta kontsumitzaile eta erabiltzaile elkarteek zein enpresaburu eta profesional elkarteek proposaturik izendatutako arbitroek Zuzenbidean lizentziadunak izan beharko dute. Bi aldeek eskatzen dutenean erabiliko da Zuzenbideko arbitrajea.

Arbitraje gehienak Ekitateko arbitrajeak izaten dira.

Kontsumoko arbitraje-batzordeen eginkizunak

 • Enpresa zein profesionalen eta kontsumitzaileen arteko arbitrajea sustatzea.
 • Kontsumoko arbitraje-prozedurak kudeatu eta bultzatzea.
 • Arbitrajea eskatzeko inprimakiak, erantzuteko, onartzeko, atxikitzeko eskaintza publikoenak kontsumitzaileen eskura jartzea.

Kontsumoko arbitraje-prozedura

 1. Arbitraje-eskabidea aurkeztea. Kontsumitzaile eta erabiltzaileek idatziz aurkeztuko dute arbitraje-eskabidea.
 2. Eskabidea tramitera onartzea.
 3. Prozedura abiaraztea.
 4. Arbitraje-organoak aldeak entzunaldian hartzea.
 5. Arbitraje-organoak frogak onestea edo baztertzea.
 6. Laudoa

Arbitraje Batzordeen Komisiora atxikitzea

Kontsumoko Arbitrajean parte hartzeko, kasu partikularretan kontsumitzaileak proposatutako arbitrajerako eskabidea onartu beharko dute enpresek edo atxikitzeko eskaintza publikoaren inprimakia bete. Eskaintza horretan zuzenbide edo ekitateko arbitrajea aukeratu beharko da, baita eskaintzaren irupena eta aurretiazko bitartekaritza onartzen den edo ez ere.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.