Gardentasuna - Udal langileak

Udal langileak

Atal honetan udal plantillaren ezaugarriei buruzko informazioa aurkituko duzu, bai eta erakunde autonomoetako eta udal enpresetako plantillei buruzkoa ere. Administrazio antolakuntzaren barruan, udal sail, zerbitzu eta atalen egitura zein organigramak kontsulta ditzakezu.

Lanpostu Zerrenda

Lanpostu Zerrenda administrazio publikoetako lanpostuak antolatzeko baliabide teknikoa da.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 13. artikuluak ezartzen duenaren arabera, "euskal administrazio publikoek lanpostuen zerrenden bitartez arrazionaldu eta antolatu behar dituzte barne egiturak, bai eta langileria-beharrak zehaztu eta lanpostuak betetzeko baldintzak ezarri zein lanpostuak sailkatu ere".

Tresna horren bitartez, eta zerbitzuen beharrizanak aintzat hartuz, lanpostua betetzeko behar diren betekizunak zehazten dira, eta lanpostuak izenen arabera sailkatzen.

Esteka honetan kontsulta dezakezu Gasteizko Udaleko eta erakunde autonomoetako Lanpostu Zerrenda.

Halaber, Lanpostuen katalagoa ere eskuragarri dago webgunean (lanpostuak sailkatuta daude titulazio-taldeen arabera).

Desgaitasuna duten pertsonei dagokienez

1/2013 Legegintzako Errege-dekretuak, azaroaren 29koak, desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta beren gizarte-inklusioari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, bere 42 artikuluan honako hau ezartzen du: "50 langile edo gehiago dituzten enpresa publiko zein pribatuak beharturik daude horien arteko 100tik 2 gutxienez desgaitasun bat duten langileak izatera".

Udalari berari, eta bere erakunde autonomoei ere ezarri behar zaie Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren 59. artikulua: "enplegu publikoko Eskaintzetan, lanpostuen kupo bat erreserbatuko da, ehuneko zazpia baino txikiagoa ez dena, desgaitasunen bat duten pertsonekin betetzeko".

Funtsean, bi arau hauen xedea berbera da, hau da, ekintza positiboko neurriak ezartzea enpresek eta administrazioak bereziki, desgaitasunen bat duten pertsonak contrata ditzaten, kontrataturiko pertsona desgaituen portzentajea plantiletan gutxienez %2ra iris dadin.

Desgaitasuna duten langilei buruzko datuak – 2021eko ekaina

Udal langileak, Sozietate eta Erakunde Autonomoak ez ezik: 3.165.

Desgaitasuna duten langileak: 44 (%1,39).

Desgaitasun duten langileak, lan harremanaka
Lan harremana Guztira
Funtzionarioak 17
Interinoak 17
Praktiketako langileak 1
Programa 1
Ordezkapen interinoak 8
Guztira 44

Soldatak eta Aurrekontuko plantilla

Aurrekontuko plantillaren eranskinak (udal aurrekontuen orriaren bitartez dago eskuragarri) udal plantilla aurrekontuz zuzkitzeko balio du.

Aurrekontuko plantillan funtzionario talde bakoitzaren eta lan-kontratudun langileak sailkatzeko talde bakoitzaren barruan zuzkidura duten lanpostuen zerrenda agertzen da. Sail bakoitzaren langileentzako aurrekontuko zuzkidura ere jasotzen da.

Sindikatuen ordezkaritza, Gasteizko Udalean, eta hitzarmena

Gasteizko udal langileak ordezkatzen dituzten organoei buruzko informazioa eta hautetsi bakoitzari sindikatu-ordezkari gisa jarduteko dagozkion ordu ordainduen kopurua.

Langileen formakuntza

Urtero udal langileei zuzendutako zenbait formakuntza saio egiten dira. Saioei dagozkien datuak formatu irekian kontsultatu daitezke udaleko datu irekien atarian (Open data).

Laneko Arriskuen Prebentziorako Plana

Laneko Arriskuen Prebentziorako Planaren laneko arriskuen prebentzioa Gasteizko Udalaren kudeaketa sistemetan, eta udalaren enpresa eta erakunde autonomoetan integratzea du helburu, bai haien jardueren multzoan baita haien hierarkia maila guztietan ere.

Plana tresna egokia da Gasteizko Udalak prebentzio jarduera kudeaketa sistema nagusian integratu eta arriskuei aurre hartzeko politika ezarri eta formalizatzeko; modu horretan lana seguruago eta asebetegarriago egitea errazten da, eta lan-ezbeharrei aktiboki egiten zaio aurre, prebentzioaren benetako kultura sustatzeko, lanetik eratorritako arriskuak galarazi edo gutxitzeko, eta arrisku-ebaluazioetatik ondorioztatutako prebentzio-jarduera planifikatzeko. Planak alderdi hauek hartzen ditu barne: antolakuntza egitura, praktikak, prozedurak, prozesuak eta prebentzio-helburuak lortzeko baliabideak, produkzio prozesuetan eta hierarkia mailetan erantzukizunak eta funtzioak esleituta.

Toki-administrazioa estatistiketan

Gasteizko Udaleko Ikerketa eta Estatistika Zerbitzuak urtero argitaratzen duen estatistika urtekarian toki-administrazioari buruzko atal bat jasotzen da. Urteko eboluzioa formatu irekian kontsulta daiteke udaleko datu irekien atarian.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.