Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren lan-dokumentazioa

Jendaurreko erakusketaren aurkezpenak

Hasierako onespenaren dokumentuaren zirriborroa

Dokumentu osoa (ZIP 745 Mb)

Hasierako onespenaren lan-dokumentua

3. Blokea

Antolamendu eta kudeaketa eremuak

Kultura-ondarea

2. Blokea

Oharra: 3. blokean garatu beharreko esparruekin osatu beharreko planoa

1. Blokea

Lizentziak eta baimenak eten zaizkien 25 sektoreen banakako dosierrak

Banakako txosten horiek HAPOren berrikuspenaren hasierako onarpenaren lan-dokumentuak dira, eta argitara ematen dira Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hirigintzaren printzipio orokorren arabera, eta, zehazki, Legearen 8. eta 9. artikuluetako herritarren parte-hartzearen eta informazio publikoaren printzipioen arabera, eta Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 4, d) artikuluko gardentasun-araudiaren kalitatearen printzipioaren arabera.

2023ko otsailean aurreikusitako HAPOren hasierako onarpenarako sortutako lan dokumentu bat dela, egokitzat jo da 2022ko irailaren 30era arte ekarpenak idatziz helarazteko epe bat irekitzea, udal-erregistroan aurkeztuz edo posta elektronikoz bidaliz, honako helbide honetara: pgou@vitoria-gasteiz.org

Lurzoru urbanizaezina

Tokiko Erakunde Txikiak

HAPOren bulegoaren lan-agiriak

HAPOaren aurrerapena lantzeko aurretiazko proposamenen fasea:

Bulego Teknikoak aurkeztu ditu ondoren datozen edukiak eta proposamenak, eta HAPOaren azterketarako Batzorde txostengilearekin batera aztertu ditu. Dokumentu bakoitzak modu sintetikoan jasotzen ditu honako gaien inguruko proposamenak eta hautabideak:

Batzorde txostengilearen barnean honako hau ere landu izan da, profesional eta espezialistekin batera fase parte-hartzailea zabaltzeko:

Diagnosi fasea:

HAPOa berrikusteko bulegoaren lan teknikoen sintesia da, lan-agiri horiek HAPOa berrikusteko Batzordeari aurkeztu zaizkio. Diagnosikoaren datuen arabera, Aurrekariaren proposamenak bideratuko dituzten ildo estrategikoak adostu dira.

Landutako gaiak honako hauek dira:

Lan-koadernoak hirigintza-diagnostikoaren estekaren bidez kontsultatu daitezke.

Laburpen gisa, gainera, honako dokumentu hau aurkeztu izan zen:

Gainontzeko udal sailekin lotutako planak eta azterketak

Ingurumenaren alorrekoak:

Izaera sozialekoak:

Aurretiazko azterlanak

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.