Gasteizko Industrialdeetarako Mugikortasun Plana

Bizikletak

Sarrera | Diagnostikoa | Jardueren proposamena | Prozesu partizipatiboa | Agenda eta albisteak | Esteka interesgarriak

Sarrera: hiriko industrialdeetarako mugikortasuna hobetzeko plan bat

2008an Gasteizek Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana (MIEPP) onartu zuen, eta horrek gure hiriko mugikortasuna onerako aldatu zuen, eta jasangarriago bihurtu. Hamar urte pasatxoan aurrerabide nabarmenak egin ziren mugikortasunaren arrazionalizazioaren bidean: urritu egin zen ibilgailu pribatuen erabilera, handitu bizikletaz eginiko joan-etorrien kopurua, eta sendotu garraio publikoaren erabilera.

2018an Plan hori eguneratu zen, 2025era arte luzatuz ekintzak. Besteak beste, Planak erakusten du hiriak artean konpondu gabe duen erronka handietako bat lanera joan eta bertatik itzultzeari lotutako mugikortasuna dela, batetik mugikortasun errepikaria delako, bestetik mugikortasun motorduna delako hein handi batean. MIEPPen inguruan egindako azterlanetatik ondorioztatzen da lan-mugikortasuna ez dela aldatu Planaren jardute-aldian zehar. Izan ere, 2019an egindako mugikortasunari buruzko inkestaren datuek erakusten dute lanerako joan-etorrian % 52 ibilgailu pribatuan egiten direla; gainera, gerta liteke balio hori handitzea pandemiaren ondorioz. Ildo horretatik, mugikortasun horri alternatiba funtzionalak planteatzeko premia azpimarratzen da planaren aurrerapenean, hain zuzen ere 13. Jarduera-ildoan, 7. helburu estrategikoaren baitan. Mugikortasuna zerbitzu gisa.

Horrenbestez, Gasteizen laneko mugikortasuna aldatzeko beharrak eraman du Udala Gasteizko Industrialdeetarako Mugikortasun-plana (IMP) garatzera. Plan horrek 1.500 hektarea baino gehiagori eragiten dio, 2.500 enpresa baino gehiagori, eta egunero industrialde horietara joaten diren 37.000 pertsona baino gehiagori.

MIEPPen aurrerapenaren oinarrian dauden printzipio gidarien arabera, IMPren helburua ezaugarri hauek izango dituen laneko mugikortasun-sistema sortzea da:

 • Osasuntsuagoa:
  • Istripu gutxiago norberaren bizilekutik lantokira joan eta bertatik itzultzeko joan-etorrietan.
  • Lantokia oinez edo bizikletaz joateko joeraren sustapena.
  • Lanerako garraioari loturiko estresa murriztea.
 • Lehiakorragoa:
  • Lanera joan eta bertatik itzultzeari lotutako kostuen murrizpena.
  • Enpresen logistika berreskuratzen laguntzen du.
 • Unibertsala:
  • Alternatibak proposatzea ibilgailu pribatuari, lan-merkatuaren unibertsalizazioa lortzeko.
 • Iraunkorragoa:
  • Kutsadura gutxiago.
  • Energia-iturri ez berriztagarrien erabilera urriagoa.
  • Espazio publikoaren erabilera urriagoa laneko mugikortasunean.

Diagnostikoa

Plan hau gauzatzeko, ezinbestekoa da industrialdeetara egunero joan-etorria egiten duten 37.000 pertsonak nola mugitzen diren: egiten dituzten ibilbideak, garraio moduak, hobespenak, etab. Horretarako, inkesta bat egin da 4.000 pertsona baino gehiagoren ekarpenak jasotzeko.

Inkestaren emaitzak oinarritzat hartu dira, informazio gehiagorekin batera, industrialdeetako mugikortasunaren diagnostikoa egiteko.

https://www.youtube.com/watch?v=cjbNG7PHfKY(Beste leiho batean irekiko da)

Mugikortasun diagnostikoaren aurkezpena

Jarduera proposamenak

Aurretik egindako diagnostikotik abiatuta, Plana gauzatzeko lerro estrategikoak eta jarduera neurriak proposatu dira eta jarduera proposamenen dokumentu batean jaso dira.

Prozesu parte-hartzailea

Gasteizko Industrialdeetarako Mugikortasun-planaren osaeran funtsezkoa da ekarpenik egin dezaketen eragile guztien inplikazioa: nola enpresa eta langileak, hala sektoreko elkarte eta mugikortasun era honekin zerikusia duten erakundeak ere.

Planaren baitan prozesu partizipatibo bat egin da, “Mugikortasun Iraunkorraren Herritar Foroa” Elkargunean eta Industriaren Mahaian, zeinak berariazko saio sorta bat eskainiko baitio lanerako mugikortasunari.

Saio horien ondoren egindako ekarpenen eta poligonoetako langileengandik jasotakoenen balorazioa txosten tekniko batean jasotzen da.

Agenda eta albisteak

https://www.youtube.com/watch?v=i8Nutw2RVbU(Beste leiho batean irekiko da)

Esteka interesgarriak

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.