Vitoria-Gasteiz 2030 Hiri Agendaren eraikuntza partekatua

Maiatzean eta ekainean egin zen Vitoria-Gasteiz 2030 Hiri Agenda partaidetza-prozesuaren lehen zatia. Hasierako diagnostikoaren zirriborroa aurkeztu zen, eta hiriko hainbat sektorerekin eta herritarren profil desberdinekin partekatu eta kontrastatu zen, haien ikuspegia txertatu ahal izateko.

Lehen fase hori egin ondoren, ekainean hainbat partaidetza-saio egin ziren Udaleko teknikariekin elkarlanean eraikitako hasierako Diagnostiko horren ondoriozko Esparru Estrategikoa eraikitzeko, Gasteizko 2030 Hiri Agendaren Dokumentua pdf onduz.

Herritarrek parte hartzeko guneak

Gobernantza soziala: herritarrak, oro har, eta elkarteak (2022ko maiatzak 21)

Guztira 10 lagunek hartu dute parte, eta tokiko hainbat elkartetako ordezkariak daude haien artean.

Saioa hasteko, egindako lana eta topaketaren bigarren zatian hausnartuko diren helburu estrategikoak aurkeztu dira, herritarrek helburu bakoitzari buruz dituzten kezka nagusiak eztabaidatu dira eta Ekintza Plana egitean txerta daitezkeen proposamenak egin dira.

Jasotako pertzepzio nagusiak:

 • Nekazaritza-, abeltzaintza- eta industria-erabilerak nahastea sustatzeko eta lurzoru gehiago ez kontsumitzeko interesa. Lehen sektorea aukera gisa ekonomia zirkularraren arloan.
 • Hiria barrurantz hazteko beharra, kalitatezko etxebizitzarako trinkotasuna, banaketa eta eskuragarritasuna sustatuz.
 • Jasangarritasunerako hezkuntza bizitza osoan izateko beharra.
 • Eskola-segregazioarekiko kezka, horrek kalte egiten baitio haurtzarotik eman behar den hezkuntza inklusiboari.
 • Kezka azaldu da gazte-populazioa (25-35 urte) galtzeagatik eta jaiotza-tasa jaitsi izanagatik. Hirian garapen profesionala aurkitzeko zailtasuna.
 • Alokairu soziala beharrezkoa da eta etxebizitza hutsei irteera bilatu behar zaie.
 • Mugikortasunari dagokionez, beharrezkoa dirudi modu jasangarriak bultzatzea, egungoak berriz planifikatzea eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuetarako (MPI) araudia garatzea.
 • Pertzepzio negatiboa udalez gaindiko ahalmen eta dinamika handien aurrean Udal Ekintza Planak duen jarduteko tarteari dagokionez.

Akta: Marko estrategikoaren kontraste-saioak herritarrekin eta elkarteekin (2022ko maiatzak 21) pdf

Gobernantza soziala: herritarrak, oro har, eta elkarteak (2022ko ekainak 11)

Tailerrak bi ordu iraun zuen. Lehenengo zatian, lehenbiziko saiotik egindako aurrerapenak aurkeztu ziren: Esparru Estrategikoaren planteamendua eta harekin lotutako jarduerak. Bertaratutakoek denbora bat izan zuten proposatutako jarduerei buruz bakarka hausnartzeko, jarduera horiek osatzeko eta lehenesteko. Hirugarren zatian, taldean, jarduera garrantzitsuenak eztabaidatu ziren eta bideragarritasun-inpaktuaren matrizearen arabera aztertu ziren.

Guztira 9 lagunek hartu zuten parte.

Saioaren bidez, honako proiektu hauek lehenetsi ziren hirirako:

 • HAPOren berrikuspena.
 • Auzoak eraberritzea eta hobetzea, hiriaren, gizartearen eta ingurumenaren alorretan.
 • Erdi Aroko Hirigunearen birgaitze integrala.
 • Oinezkoen, bizikleten eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen mugikortasun biguna hobetzeko eta sustatzeko jarduerak.
 • Garraio publikoaren sarea berrantolatzeko, hobetzeko eta/edo handitzeko jarduerak.
 • Intermodalitatea aztertu eta garatzea.
 • Mugikortasun elektrikoa eta eredu partekatuak bultzatzea.
 • Salgaien hiri-garraioa eta logistika egokitzeko jarduerak.
 • Lanerako eta ikastetxeetarako mugikortasun-plana.
 • Ibilgailu pribatuaren erabilera arrazionalizatzeko, geldiarazteko eta murrizteko jarduerak hiri osoan.
 • Etxebizitza sozialen eta alokairuko etxebizitzen arloko politika publikoak.
 • Administrazioa digitalizatzeko jarduerak, gardentasuna eta parte-hartzea hobetzen laguntzeko.
 • Komunitate energetikoak sustatzea.
 • Etxebizitzen birgaikuntza energetiko eta integraleko estrategia.
 • Soinu-ingurumena hobetzea.
 • Zaintza-lanak eta lan horiek egiten dituzten pertsonak babesteko eta aintzatesteko jarduerak.
 • Ikastetxeetan eta eremu komunitarioan osasuna sustatzeko eta osasunerako hezteko programak.
 • Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak.
 • Eskola-segregazioa amaitzeko programak eta jarduerak.
 • Gazteei etxebizitza eskuratzen laguntzeko jarduerak.
 • Euskara eta hizkuntza- eta kultura-aniztasuna sustatzeko programak.

Akta: Marko estrategikoaren kontraste-saioak herritarrekin eta elkarteekin (2022ko ekainak 11) pdf

Gobernantza soziala: Gazteak eta adinekoak (2022ko maiatzak 19)

Gasteizko 12 gaztek eta helduk hartu dute parte guztira.

Parte hartzeko dinamikaren abiapuntua izan da egindako diagnostikoaren zirriborroa aurkeztea, eta, ondoren, helburu estrategikoak landu dira taldeka, parte-hartzaileen profilen bizi-ibilbideari lotutako “oroitzapenak eta desioak” aintzat hartuta.

Saioa amaitzeko, sortutako ideiak bateratu dira.

Jasotako pertzepzio nagusiak:

 • Naturaguneen erabilera eta errespetua hobetzeko, irisgarritasun fisikoa, birtuala eta ezagutza areagotu behar dira.
 • Covid-19aren krisiak areagotu egin ditu bakardadea, mendekotasun teknologikoa eta, horrekin batera, eten digitala, eta, horrenbestez, birplanteatu egin behar dira osasun mentala bezalako gaiak, sare sozialekin, identitatearekin, kontsumoarekin eta produktuen neurrigabeko produkzioarekin eta tokiko merkataritzaren galerarekin lotuta daudenak. Kontzientzia eta hezkuntza beharrezkoak dira gazteei tresnak emateko.
 • Hiria desartikulatua dago, irakaskuntza, etxebizitza eta espazio publikoa bananduta daude, eta arrazismo-arazoak daude oinarrizko baliabide horiek eskuratzeko orduan; hiriaren gizarte-kohesioa hobetzeko neurrien partaide izan behar dute eskola eta ikastetxe publikoek.
 • Beharrezkoa da partaidetzako prozesuek sortzen duten frustrazioa konpontzea, kolektibo guztiei botoa emateko eskubidea bermatzea, gazteen parte-hartzea normalizatzea eta erakunde publikoek gazteak politikan edo gaurkotasunean prestatzeko duten beldurra desagertzea.

Akta: Marko estrategikoaren kontraste-saioak gazteekin eta adinekoekin (2022ko maiatzak 19) pdf

Gobernantza soziala: Gazteak eta adinekoak (2022ko ekainak 16)

Tailerrak bi ordu iraun zuen. Lehenengo zatian, lehenbiziko saiotik egindako aurrerapenak aurkeztu ziren: Esparru Estrategikoaren planteamendua eta harekin lotutako jarduerak. Bigarren zatian, proposatutako jarduerei buruzko baterako hausnarketa egin zen, lehentasunak ezarri eta osatu ziren. Hirugarren zatian, garrantzitsuenak diren ekintzak eztabaidatu eta definitu ziren.

Guztira 3 lagunek hartu zuten parte.

Saioaren bidez, honako proiektu hauek lehenetsi ziren hirirako:

 • HAPOren berrikuspena.
 • Eremu zatikatuen arteko loturak hobetzea.
 • Gasteizko auzoak eraberritzea eta hobetzea, hiriaren, gizartearen eta ingurumenaren alorretan.
 • Oinezkoen, bizikleten eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen mugikortasun biguna hobetzeko eta sustatzeko jarduerak.
 • Intermodalitatea aztertu eta garatzea.
 • Etxadi handiak ezartzea.
 • Etxebizitza sozialen eta alokairuko etxebizitzen politikak.
 • Industria-plana garatzea.
 • Ekonomia zirkularraren estrategia garatzea.
 • Ekimen berritzaileak eta inbertsio berdea erakartzeko ekimenak garatzea.
 • Ekintzailetza bultzatzea.
 • Administrazioa digitalizatzeko jarduerak, gardentasuna eta parte-hartzea hobetzen laguntzeko.
 • Nekazaritza jarduerak, abeltzaintzako ustiategi estentsiboak eta lehen eraldaketakoak kontserbatzea eta bultzatzea.
 • Nekazaritzako elikagaien Udal Plana.
 • Ekoizpen eta kontsumo jasangarriaren onurei buruz kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak.
 • Eraztun Berdearen garapena.
 • Energia-instalazioak modu jasangarrian bultzatzeko eta arautzeko jarduerak.
 • Klimaren eta Energia Jasangarriaren Ekintza Plana garatzea - Klima-aldaketaren arriskuei aurrea hartzeko jarduerak.
 • Uraren kudeaketa hobetzeko jarduerak.
 • Hondakinen kudeaketa hobetzeko jarduerak.
 • Hiri Azpiegitura Berdearen Estrategia.
 • Soinu-ingurumena hobetzea.
 • Ikastetxeetan eta eremu komunitarioan osasuna sustatzeko eta osasunean hezteko programak.
 • Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak.
 • Berdintasun Plana garatzea.
 • Gizarte Politiken Plan Estrategikoa garatzea.
 • Enplegu-programak eta enplegu-planak.
 • Gazte Plana.
 • Hiri hezitzailea.
 • Haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko Plana.
 • Eskola-segregazioa amaitzeko programak eta jarduerak.
 • Lehen haurtzaroko hezkuntza-proiektua.
 • Sormen-industria bultzatzea.
 • Tokiko sorkuntza artistikoaren eta kulturalaren alde egiteko eta sortzaileak erakartzeko programak.
 • Kongresuetarako ekipamenduetan inbertitzea.

Marko estrategikoaren kontraste-saioak gazteekin eta adinekoekin pdf

Focus group sektorialak

Gobernantza soziala: Focus groups sektoriala (2022ko maiatzak 10 eta 11)

Saio horietan, AU2030 VG egiteko prozesuaren aurkezpen laburra egin da. Ondoren, parte-hartzaile bakoitzak denbora-tarte bat izan du diagnostikoaren ondorioak banan-banan aztertzeko. Eztabaida-mahaiak antolatu dira, jakintza-arloaren eta esperientziaren arabera, eta helburu estrategikoen arabera antolatutako hainbat gairi buruzko hausnarketak partekatu dira mahai horietan.

Gasteizko egungo eta etorkizuneko egoerari buruzko hausnarketa-dinamikak sortzea eta egindako diagnostikoa egiaztatzea dute xede.

Parte hartu duten erakundeak: Aclima, ACOVI, BIC Araba, Merkataritza Ganbera, Ekonomisten Elkargoa, Farmazialarien Elkargoa, Medikuen Elkargoa, Egibide, Eroski, FAPACNE, Gasteizko Jazzaldia, Fundación Vital, Parke Teknologikoa, Sartu, Unesco Etxea, UPV/EHU.

Akta: Marko estrategikoaren kontraste-saioak funtsezko eragileekin (2022ko maiatzak 10 eta 11) pdf

Gobernantza soziala: Focus groups sektoriala (2022ko ekainak 9)

Saioak bi ordu iraun zuen. Bertan, landutako Esparru Estrategikoa berrikusi zen, eta Helburu Estrategiko bakoitzerako proposatutako jarduerak berrikusi eta lehenetsi ziren.

Guztira 11 lagunek hartu zuten parte: ACOVI, ASLE Asociación SL Euskadi, BIC Araba, Farmazialarien Elkargoa, Egibide, Eroski, Gasteizko Jazzaldia, Fundación Estadio, Gasteiz On - SARTU, UPV/EHU.

Saioaren bidez, honako proiektu hauek lehenetsi ziren hirirako:

 • HAPOren berrikuspena.
 • Eremu zatikatuen arteko loturak hobetzea.
 • Auzoak eraberritzea eta hobetzea, hiriaren, gizartearen eta ingurumenaren alorretan.
 • Oinezkoen, bizikleten eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen mugikortasun biguna hobetzeko eta sustatzeko jarduerak.
 • Salgaien hiri-garraioa eta logistika egokitzeko jarduerak.
 • Mugikortasun Jasangarriaren eta Espazio Publikoaren Plana (2021-2025) onartzea, ezartzea eta haren jarraipena egitea.
 • Etxebizitza sozialen eta alokairuko etxebizitzen arloko politika publikoak eta herritar guztiei, bereziki gazteei, etxebizitza eskuratzeko erraztasunak emateko jarduketak.
 • Industrialde zaharrak eraberritzeko eta optimizatzeko plan estrategikoa.
 • Industria-plana garatzea.
 • Ekonomia zirkularraren estrategia garatzea.
 • Ekimen berritzaileak garatzen laguntzeko eta inbertsio berdea erakartzeko programa publikoak eta pribatuak.
 • Talentu berriak hartzeko laguntza-programa, itzulera-plana eta belaunaldien arteko erreleboari laguntzeko programak, beste administrazio batzuekin elkarlanean.
 • Administrazioa digitalizatzeko jarduerak, gardentasuna eta parte-hartzea hobetzen laguntzeko.
 • Nekazaritza-jarduerak, abeltzaintzako ustiategi estentsiboak eta lehen eraldaketakoak kontserbatzeko eta bultzatzeko jarduerak.
 • Elikagaien ekoizpen eta kontsumo jasangarri eta arduratsuaren onurei eta landako bizitzaren balioari buruz herritarrak kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak.
 • Gasteizko udalerriko Biodibertsitatea Zaintzeko Estrategia garatzea.
 • Komunitate energetikoak sustatzea.
 • Ikastetxeetan eta eremu komunitarioan osasuna sustatzeko eta osasunean hezteko programak.
 • Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak.
 • Mendekotasunaren prebentzioa eta adinekoen autonomia sustatzea.
 • Nahi ez diren bakardade-egoeretan laguntzea.
 • Berdintasunerako V. Plana eta II. Agenda garatzea – Enplegu-programak eta enplegu-planak.
 • Tokiko sorkuntza artistikoaren eta kulturalaren alde egiteko (km0 kultura) eta sortzaileak erakartzeko programak.
 • Ondare historiko-kulturala babesteko jarduerak.

Akta: Marko estrategikoaren kontraste-saioak funtsezko eragileekin (2022ko ekainak 9) pdf

Izaera teknikoko parte-hartzeko guneak

Gobernantza teknikoa: Profil teknikoak

Sail honen barruan hainbat saio egin dira diagnostikoa talde teknikoekin kontrastatzeko, GJHek (Garapen Jasangarrirako Helburuak) biltzen dituzten funtsezko 5 gaietan oinarrituta. Honako hauek dira gai horiek: planeta, oparotasuna, pertsonak, bakea eta lankidetza.

Planteatutako diagnostikoa berrikusi da saio-tailer horietan, talde tekniko bakoitzarekin lotura handiena duten Helburu Estrategikoetan oinarritutako ikuspegiarekin, inpaktu positiboen, negatiboen eta jarduketen aldetik.

Izaera politikoko parte-hartzeko guneak

Gobernantza politikoa: Ordezkari politikoak

3 tailer politiko-tekniko egin dira diagnostikoa kontrastatzeko eta ikuspegi estrategiko nagusiak jasotzeko.

Saio guztietan azaldu da egindako diagnostikoa, eta, ondoren, gogoeta egin eta iruzkinak, kezkak, ñabardurak eta helburu estrategiko bakoitzeko proposamenak bildu dira.

Hiru desio 2030eko Gasteizerako

Parte hartzeko topaketetan dinamika komuna erabili da alderdi teknikoarekin, alderdi politikoarekin, alderdi sektorialarekin eta, oro har, herritarrekin egindako saioetan, honako galdera hau egin baitzaie guztiei: Zeintzuk dira zure hiru desioak 2030eko Gasteizerako?

Partaidetzako dinamika horretan 198 desio azaldu dira. Haien artean nabarmentzekoak dira gizarte-eremua ardatz dutenak, eta hirian bizikidetza, integrazioa eta kohesioa hobetzea da nahi dena.

Hona hemen gehien aipatu diren beste desio batzuk:

 • Kide izatearen eta identitatearen sentimendua berreskuratzea, hezkuntzan, kirolean eta eremu publikoan kultura sustatuz.
 • Tokiko garapen ekonomiko eta jasangarria sustatzea.
 • Gobernantza hobetzea, herritarrekiko konfiantzaren, parte-hartzearen eta gardentasunaren bidez.
 • Garapen teknologikoa bultzatzea, hiria berrikuntzaren erreferente bihurtzeko.
 • Politika jasangarriak eta ekologikoak garatzea, hala nola garraio publikoa sustatzea edo bizikleta-sarea hobetzea, etorkizunean emisioak murrizteko.

Lotutako informazioa

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.