Vitoria-Gasteizko Udalaren hirigintza-hitzarmenak

Eguneratze-data: 2024ko martxoak 7

Año 2024
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Hirigintza hitzarmena, Jundizko industrialdeko hiri-lurreko espazio libre bat berriro kalifikatzeko, indarreko Vitoria-Gasteizko HAPOko garai bateko 6. sektorearen (egungo MOA 2/22) plan partzialaren xedapen-aldaketa baten bidez.

Vitoria-Gasteiz Udala eta Urteim-en arteko hirigintza-hitzarmena – 2024 pdf

ALHAO 2zk, 2024ko urtarrilaren 5ean iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 24zk, 2024ko otsailaren 26an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2021 – 2022 - 2023 urteak
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea
2021, 2022 eta 2023ean ez da hirigintza-hitzarmenik egon. -- --
2020 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Jendaurrean jartzea Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Mercedes Benz SAU merkataritza-sozietatearen arteko hitzarmena, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko aldaketaren aurreikuspenen garapenari dagokion hirigintza-kudeaketarako, Mercedes Benz lantegiak bere inguruko hiri-mugikortasunean eta bide-segurtasunean duen eragina murriztea xede

Mercedes-ekin sinatutako hitzarmena pdf

ALHAO 69zk, 2020ko ekainaren 19an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 6zk., 2021eko urtarrilaren 18a(Beste leiho batean irekiko da).

Jendaurrean jartzea Salburua-Zabalganeko HJPan zehaztutako gauzatze unitate bakarra hitzarmen-sistemaren bidez gauzatzeko hitzarmena eta hasierako onespena ematea eratu beharreko Hitzarmen Batzarraren estatutuei

Salburua-Zabalgana 2020 Jarduketa Urbanizatzailearen Programa gauzatzeko hirigintza hitzarmena pdf

ALHAO 143zk, 2019ko abenduaren 13an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 109zk, 2020ko irailaren 25an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2019 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Jendaurrean jartzea 54. sektorea (Arangiz industrialdea), hitzarmen batzarraren sistemaren bidez urbanizatzeko hitzarmena

54. sektoreari buruzko hitzarmena pdf

ALHAO 137zk, 2019ko azaroaren 27an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 16zk, 2020ko otsailaren 10an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2018 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Udalak eta CTL TH Packaging SL Unipersonal eta Corporación Juan Celaya SL Unipersonal enpresek sinatutako hitzarmena: Miñao ST 6 industria-sektorean (garai bateko 12. sektorea) hitzarmen-sistemaren bidez esku hartzeko hitzarmena

Miñao ST-6, hitzarmena pdf

ALHAO 46zk, 2017ko apirilaren 24an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 11zk, 2018ko urtarrilaren 26an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2017 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Kutxabankeko ordezkaritzarekiko hitzarmenari hasierako onespena ematea, Eduardo Dato kaleko 11.eko orubeaz

Kutxabank-ekin hitzarmena pdf

ALHAO 83zk, 2017ko uztailaren 21ean iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 113zk, 2017ko urriaren 2an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)

ISGA INMUEBLES SA-rekiko Hitzarmena, Florida kaleko 53.eko orube bat dela eta, HAPOaren xedapen-aldaketa bat tramitatzeko

ISGA Inmuebles-ekin hitzarmena pdf

ALHAO 15zk, 2017ko otsailaren 6an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 37zk, 2017ko martxoaren 29an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2016 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea
Ez da hirigintza-hitzarmenik egon - -
2015 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea
Ez da hirigintza-hitzarmenik egon - -
2014 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Gasteizko Udalaren eta VESA Vitoria de Espectáculos SA enpresaren ordezkaritzaren arteko hitzarmena, Gasteizko San Prudentzio kaleko 6.ean eta 22. eta 24.ean dauden lursailak direla eta

VESArekin hitzarmena pdf

ALHAO 70zk, 2014ko ekainaren 23an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 116zk, 2014ko urriaren 13an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)

Behin betiko onestea Gasteizko Udalaren, Gasteizko Industria Lurra SAren eta Mercadona SAren ordezkarien arteko hitzarmena, Gasteizko Jundizko enpresa parkean bloke logistiko bat sustatu eta ezartzeko

GILSA eta Mercadonarekin hitzarmena pdf

ALHAO 95zk, 2014ko abuztuaren 25an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 116zk, 2014ko urriaren 13an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2013 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Gasteizko Udalaren eta Armentiako administrazio batzarraren arteko hitzarmena, Armentia 3. gauzatze unitatea birzatitzeko proiektutik erator daitekeen hirigintza aprobetxamenduaren edo ordezko kalte-ordainaren jomuga zehazteko

Armentia 3. unitateari buruzko hitzarmena pdf

ALHAO 24zk, 2013ko otsailaren 25ean iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2012 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea
Ez da hirigintza-hitzarmenik egon - -
2011 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Udalaren eta SPRILUR, S.A. enpresaren arteko hitzarmena sinatzeari onespena ematea, “VIAP” deritzon eremuaren garapen eta kudeaketa urbanistikorako

VIAP hirigintza hitzarmena pdf

ALHAO 8zk, 2011eko urtarrilaren 19an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) 2011/03/11 TGB

“32. poligonoa-hegoa, ekipamenduak” deritzon 24. hiri antolakuntzarako plan bereziaren esparruaren urbanizazioa hitzarmen batzarraren sistemaren bidez gauzatzeko hitzarmenari, eta behin betiko onestea eratuko den hitzarmen batzarreko estatutuak

32. poligonoa urbanizatzeko hirigintza-hitzarmena pdf

ALHAO 29zk, 2011eko martxoaren 9an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 53zk, 2011 maiatzaren 2an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)

Lasarte menpeko toki erakundearen hirigunea hobetzeko antolakuntza hitzarmena, horretarako 39-C sektoreko TE-H lursailaren hirigintza baldintzak aldatuz

Lasarteko ELMren hiri-ingurunea hobetzeko hirigintza-hitzarmena pdf

ALHAO 16zk, 2011eko martxoaren 4an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
2010 urtea
Hitzarmenaren xedea eta sinatzailea ALHAO argitaratzea Behin-betiko onestea

Armentia 4 gauzatze unitatearen urbanizazioa, hitzarmen batzarraren sistemaren bidez

Armentia 4 egikaritze-unitatea urbanizatzeko hitzarmena pdf

ALHAO 9zk, 2009ko urtarrilaren 21ean iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 61zk, 2010eko ekainaren 4an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)
Olarizu hiribidearen eta Heraclio Fournier kalearen artean dagoen industrialdea antolatzeko eta egoitzetarako kalifikazioa emateko hirigintza ALHAO 14zk, 2010eko otsailaren 5ean iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) ALHAO 47zk, 2010eko maiatzaren 3an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da)

Eroskik Aztegietan zuen hipermerkatuaren lurrei buruzko hirigintza antolamenduko hitzarmena izenpetzea onestea, zeinaren bidez Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 2. epaitegiak 2007ko urriaren 25ean emandako 375/2007 epaia betetzen den

Eroskik Astegietan zuen hipermerkatuaren lurrei buruzko hitzarmena pdf

ALHAO 91zk, 2010eko abuztuaren 13an iragarkia(Beste leiho batean irekiko da) 2010/11/05 TGB

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.