Aholkularitza juridikoa emateko organoen eta kontu/hartzailearen barne txostenak - 2020

Artxiboak pdf formatuan daude.

2020ko Udalbatzako idazkariaren txostenak

Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren ildotik egiten dena
 • Zuzenbidera egokitzeari eta arauzko prozedurari buruzko iritzia, honi dagokionez: industria-lurrari buruzko OR-11 eta OR-13 ordenantzetan (Santo Tomas Ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketaren behin betiko onespena.
 • 2020-12-15eko txostena – HAPo Santo Tomás Ibaia
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabilerei buruzko arau partikularretan unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko aldaketaren behin-behineko onespena zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/11/18ko txostena – HAPO Unibertsitatea
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketa, tranbiaren sistema orokorra Salbururaino hedatzeko: zuzenbideari egokitzearen eta proiektuari behin-behineko onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena.
 • 2020/10/19ko txostena – Salbururainoko tranbia
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin-behineko onespena ematea industria-lurrari buruzko OR-11 eta OR-13 ordenantzetan (Santo Tomas Ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egin nahi den egiturazko xedapen-aldaketari: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/09/23ko txostena – Santo Tomas Ibaiaren plaza
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin-behineko onespena ematea Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, zein azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xehekatuak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari dagokion: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/09/23ko txostena – Lasarteko legar-hobiak
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Zuzenbideari egokitzeari eta proiektuari onespena emateko arauzko prozedurari buruzko iritzia, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati buruz, zein "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBari dagokion aldaketa egiteko baita".
 • 2020/07/21eko txostena - Unibertsitate gunea
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Zuzenbideari egokitzeari eta proiektuari onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabileren arau partikularren xedapen aldaketa bati buruz, zein unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko baita.
 • 2020/07/20eko txostena - Erabileren arauak
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Zuzenbideari egokitzeari eta proiektuari onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena, Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati -zein "José Mardones" 4. BIPBaren barruan 4. gauzatze-unitatea garatzeko baita-hasierako onespena emateari buruz.
 • 2020/07/17ko txostena - José Mardones
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketa, zein tranbiaren sistema orokorra Salbururaino hedatzeko baita: zuzenbideari egokitzearen eta proiektuari onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena.
 • 2020/06/15eko txostena - Salburua
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Iritzia, izapidea zuzenbidera egokitzen den, eta arauzko prozeduraz: Herritarren Segurtasunaren Sailari atxikitako ibilgailu baten kalifikazio juridikoa aldatzea eta hori Arabako Foru Aldundiari doan lagatzea.
 • 2020/05/20ko txostena - Ibilgailu baten lagatzea
Udalbatzaren Araudi Organikoak 275. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan xedatutakoaren ildotik eskatutako txostena, Bildu Udal Taldearen eledun Larrion Ruiz de Gauna andreak eskatuta
 • 10/2020 LEDko 1,2e) artikuluan aipatutako salbuespenaren helmena, zeinaren bitartez berreskuratu beharreko baimen ordaindua arautzen baita , funtsezko zerbitzuetan ez diharduten besteren konturako langileei aplikatzeko, hartara COVID-19 gaitzaren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna mugatu ahal izateko.
 • 2020/04/22ko txostena - Telelana eta baimen ordaindua
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, ostatu-erabilera tertziarioari dagokionez (turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logelak); zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/17ko txostena - HAPO Etxebizitza turistikoak
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, zeinen xedea "Jose Mardones" 4. BBPBaren barruan 4. gauzatze unitatea garatzea baita; zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/17ko txostena - HAPO PRI4
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketa-bati, garai bateko Salburua 7. sektoreko T lursail tertziarioa berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko M7 lursail tertziarioa handitzeko: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/10eko txostena - HAPO 7. sektorea
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, zein garraio eta komunikazioko sistema orokorrean Autobus Elektriko Adimentsuaren (BEA) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen behar den zoru-zerrenda gehitzeari buruzkoa baita: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/10eko txostena - HAPO BEI
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin-behineko onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, zein Mercedes-Benz enpresak hiri mugikortasunean eta inguruneko bide-segurtasunean duen eragina gutxitzeari dagokion: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/01/15eko txostena - HAPO Mercedes

2020ko Kontu-hartzailetza Nagusiaren txostenak

Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "Instalaciones y Montajes Eléctricos del Valle Aguayo S.A.ren aldeko jabari publikoko emakida zabaltzea, aire-sorgailu bat instalatzeko".
 • 2020/06/23ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "San Prudentzio azpipoligonoko 2. gauzatze unitateko RC-22 bizitegi kolektiborako lursaila besterentzea".
 • 2020/06/05eko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna.
Eskatzailea: Ogasuna.
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "2020ko finantza-kontrola, udalbatzari jakinarazteko".
 • 2020/05/27ko txostena.
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza.
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza
Eskatzailea: .Alkatetza
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "2020ko ekitaldirako onetsitako aurrekontu orokorretako aurreikuspenen aldaketa, covid-19ak eragindako egoera dela eta".
 • 2020/05/12ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "Arratoko ureztatzaileen batzarraren aldeko zuzeneko emakida, 41. poligonoko 40. lursailean energia fotovoltaikoa ekoizteko planta bat instalatzeko"
 • 2020/04/22ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "Ondasunak entregatuta, 21 Zabalgunearen kapital-murrizketaren ondoriozko ondasunak eskuratzeko dosierra".
 • 2020/04/16ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "2020ko ekitaldiaren aurreko gastuetatik eratorritako kredituak eremu judizialetik kanpo onartzea".
 • 2020/03/23ko txostena.
Eskatzailea: EH Bildu Udal Taldea.
Eskatzailea: Ogasuna.
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: "32 poligonoko E Q-2 lursaila - I-5156 inbentario zk -besterentzeko txostena abiatzea".
 • 2020/03/06ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "2019ko ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioa eta erakunde autonomoen 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa".
 • 2020/02/27ko txostena.
Eskatzailea: Giza Baliabideak.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "Hainbat lanpostutako lanpostu zerrenda aldatzea".
 • 2020/02/19ko txostena
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: "Ofizialorde lanposturako barne sustapenera hutsik dauden lanpostuak gehitzea".
 • 2020/02/03ko txostena.
Eskatzailea: Ogasuna.
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: "Abala ematea, eta erakunde autonomoen, enpresa-entitate publikoen eta merkataritza-elkarteen epe luzerako kreditu eragiketen aurretik aurkeztu beharreko txostena".
 • 2020/01/20ko txostena.

2020ko Kontu-hartzailetza Nagusiaren zuzenketa idazkiak

Une honetan ez dago zuzenketa idazkirik.

Aurreko urteak

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.