Aholkularitza juridikoa emateko organoen eta kontu/hartzailearen barne txostenak - 2021

Artxiboak pdf formatuan daude.

2021eko Udalbatzako idazkariaren txostenak

Udalbatzaren Idazkari Nagusiaren txostena, Hitzarmen-Batzarretan dauden zuzendaritza karguen interes-gatazkari eta abstenitzeko beharrari buruz
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Izapidea zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura, honi dagokionez: behin betiko onespena ematea Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, zein azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xehekatuak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari.
 • 2021-07-20ko txostena – Legar-hobiak
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko Udala “Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (ENERAGEN)” elkarteari atxikitzea: zuzenbidera egokitzen den eta onesteko arauzko prozedura.
 • 2021-05-26ko txostena - ENERAGEN
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren erabilerei buruzko arau partikularren aldaketa, unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko: zuzenbidera egokitzeari eta behin betiko onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena.
 • 2021-04-16ko txostena – Unibertsitate-erabilera
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Armentia menpeko toki erakunderako Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspen partziala: zuzenbidera egokitzeari eta proiektuari hasierako onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena.
 • 2021-04-16ko txostena – Armentia
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati –zein “José Mardones” 4. BIPBaren barruan 4. gauzatze-unitatea garatzeko baita: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2021-03-25eko txostena – José Mardones
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5.e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa bati, zein Eduardo Dato kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehatua aldatzeari dagokion: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2021-03-24ko txostena – Cadena y Eleta
Udalbatzaren Idazkari Nagusiaren txostena, Hondakinak eta Kaleen Garbiketa Kudeatzeko Zerbitzuaren kudeaketa modua aldatzea dela eta
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Txostena, Korporazioko kideek administrazio-dosierren kopiak eskuratzeko eskubidea dela eta (Latinoamerikako biribilgunea lurperatzeko Proiektua)
Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren txostena, Udalbatzaren Araudi Organikoaren 75. artikuluaren interpretazioa dela eta

2021eko Kontu-hartzailetza Nagusiaren txostenak

Eskatzailea: Mugikortasun eta Espazio Publikoa
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “BEI kudeatzeko modua zehaztea, merkataritza-sozietate lokal baten bidez”
 • 2021-07-07ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “32 Iparra poligonoko EQ-2 lursaila —I-5156 inbentario-zk.— besterentzea”
 • 2021-07-06ko txostena
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Hainbat udal sailetako lanpostu-zerrenda aldatzea”
 • 2021-06-24ko txostena
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: “Gasteizko udalaren barne-kontroleko 2020 ekitaldiko txostena”
 • 2021-06-03ko txostena
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Gasteizko udalean aurrekontu-egonkortasunaren helburuaren ebaluazioa, 2020 ekitaldian”
 • 2021-05-31ko txostena
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Enplegu-eskaintza publikoaren deialdia onestea: suhiltzaile espezialistentzako 25 lanpostu”
 • 2021-05-31ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
Eskatzailea: Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Finantza Kontrolaren Urteko Plana, 2021”
 • 2021-05-15eko txostena
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Hainbat udal sailetako lanpostu-zerrenda aldatzea”
 • 2021-05-12ko txostena
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko hainbat lanpostu aldatzea, lanpostu-zerrendan”
 • 2021-04-26ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: “2021eko ekitaldiaren aurreko gastuetatik eratorritako kredituak eremu judizialetik kanpo onartzea”
 • 2021-04-26ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Frai Francisco Vitoria ibilbideko 21-C higiezina (Gure Txokoa) besterentzea”
 • 2021-03-29ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailearen txostena honetaz: “2020ko ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioa eta erakunde autonomoen 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa”
 • 2021-03-26ko txostena
Eskatzailea: Luis Aranburu Udal Musika Eskolako erakunde autonomoa
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Luis Aranburu Udal Musika Eskola erakunde autonomoko aldi baterako egiturazko enplegu-programak lanpostu-zerrendan integratzea”
 • 2021-03-11ko txostena
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Mendiola menpeko toki-erakundeko 40. sektoreko RU-16 lursaila besterentzea”
 • 2021-02-05eko txostena, RU16
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Mendiola menpeko toki-erakundeko 40. sektoreko RU-7 lursaila besterentzea”
 • 2021-02-05eko txostena, RU7
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Arkaia menpeko toki-erakundeko 26. sektoreko 16. lursaila besterentzea”
 • 2021-02-05eko txostena, 16/26
Eskatzailea: Ogasuna
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Arkaia menpeko toki-erakundeko 26. sektoreko 7. lursaila besterentzea”
 • 2021-02-05eko txostena, 7/26
Eskatzailea: Giza Baliabideak
 • Kontu-hartzailetzaren txostena honetaz: “Lanpostu-zerrenda aldatzea, hainbat lanposturi dagokionez”
 • 2021/01/29ko txostena

2021eko Kontu-hartzailetza Nagusiaren zuzenketa idazkiak

Une honetan ez dago zuzenketa idazkirik.

Aurreko urteak

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.