Aholkularitza juridikoa emateko organoen eta kontu/hartzailearen barne txostenak - 2020

Artxiboak pdf formatuan daude.

2020ko Udalbatzako idazkariaren txostenak

Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketa, zein tranbiaren sistema orokorra Salbururaino hedatzeko baita: zuzenbideari egokitzearen eta proiektuari onespena emateko arauzko prozedurari buruzko txostena.
 • 2020/06/15eko txostena - Salburua
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Iritzia, izapidea zuzenbidera egokitzen den, eta arauzko prozeduraz: Herritarren Segurtasunaren Sailari atxikitako ibilgailu baten kalifikazio juridikoa aldatzea eta hori Arabako Foru Aldundiari doan lagatzea.
 • 2020/05/20ko txostena - Ibilgailu baten lagatzea
Udalbatzaren Araudi Organikoak 275. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan xedatutakoaren ildotik eskatutako txostena, Bildu Udal Taldearen eledun Larrion Ruiz de Gauna andreak eskatuta
 • 10/2020 LEDko 1,2e) artikuluan aipatutako salbuespenaren helmena, zeinaren bitartez berreskuratu beharreko baimen ordaindua arautzen baita , funtsezko zerbitzuetan ez diharduten besteren konturako langileei aplikatzeko, hartara COVID-19 gaitzaren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna mugatu ahal izateko.
 • 2020/04/22ko txostena - Telelana eta baimen ordaindua
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, ostatu-erabilera tertziarioari dagokionez (turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako erabilera turistikorako logelak); zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/17ko txostena - HAPO Etxebizitza turistikoak
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, zeinen xedea "Jose Mardones" 4. BBPBaren barruan 4. gauzatze unitatea garatzea baita; zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/17ko txostena - HAPO PRI4
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketa-bati, garai bateko Salburua 7. sektoreko T lursail tertziarioa berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko M7 lursail tertziarioa handitzeko: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/10eko txostena - HAPO 7. sektorea
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin betiko onespena ematea Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketari, zein garraio eta komunikazioko sistema orokorrean Autobus Elektriko Adimentsuaren (BEA) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen behar den zoru-zerrenda gehitzeari buruzkoa baita: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/02/10eko txostena - HAPO BEI
Nahitaezko txostena, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 122.5 e) 2 eta 123.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera
 • Behin-behineko onespena ematea Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen aldaketari, zein Mercedes-Benz enpresak hiri mugikortasunean eta inguruneko bide-segurtasunean duen eragina gutxitzeari dagokion: zuzenbidera egokitzen den eta arauzko prozedura.
 • 2020/01/15eko txostena - HAPO Mercedes

2020ko Kontu-hartzailetza Nagusiaren txostenak

Une honetan ez dago txostenik.

2020ko Kontu-hartzailetza Nagusiaren zuzenketa idazkiak

Une honetan ez dago zuzenketa idazkirik.

Aurreko urteak

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.