Adikzioak eta portaeraren antzeko beste nahasmendu batzuk murrizteko IV. plana

Adikzioak

Plan honen azken helburua udalerriko herritarren bizi-baldintzak hobetzea da, eta horretarako hainbat esku-hartze garatuko ditu honako zeregin honekin: adikzioen eremuan Gasteizko Udalak ematen dituen erantzunak eta esku-hartzeak optimizatzea, drogen erabilerak eta antzeko portaerek hirian eragindako ondorioak murrizteko.

Tokiko PlanaEusko Legebiltzarrak 2012ko apirilean onetsi zuen 2011-2016ko EAEko Adikzioen VI. Planean xedatutakoaren esparruan kokatzen da.

Proposamen hau diseinatzerakoan metodologia parte-hartzailea erabili da, hainbat iturritako datu eta iritzi bildu baitira, Udalekoak nahiz inplikatuta dauden beste erakunde publiko eta pribatuetakoak.

Informazioa biltzeko eta eztabaidatzeko lehen fase horretan bi une nabarmendu behar dira:

 • Lehen fasean, 2013ko hasieran, ahalegin handia egin izan zen zerbitzuen agiriak biltzeko, bai eta berariazko ikerlan batzuk ere (lonjak, prebentzioa curriculum-garapenean...) eta abian jarri ziren beharrei buruz eztabaidatzeko lan-taldeak. Lehen fase horretan kokatu ziren 2013rako EAEko Adikzioen VI. Planaren arabera aurreikusitako esku-hartzeak.
 • Bigarren fase batean, Deustuko Unibertsitateari informazio eskuragarri guztia sistematizatzeko eskatu zitzaion eta hura oinarri hartuta, aurrerapausoak egitea; horretarako datu bilduen analisi estatistikoa egin zen, baita arrisku- eta babes-faktoreei buruzko teoria eta ikerlanetako testuen berrikuspena, eta lan-saioak egin dira profesionalekin, Udaleko teknikariek zein arlo horretan diharduten entitateetakoekin. Hori guztia aintzat hartuta osatu da proposamen hau, atal hauetan banatuta:
  1. Diagnostiko estatistikoa.
  2. Adikzioak eta antzeko beste portaera batzuk ebidentzia zientifikoaren ikuspuntutik.
  3. Diagnostiko kuantitatiboa.
  4. Planaren printzipioak.
  5. Egitura operatiboa.

Erlazionatutako dokumentuak

 • Adikzioak: Baliabideak Gasteizen pdf. Adikzioen fenomenoari eta haren arrisku-faktoreei aurre egiteko hirian dauden baliabide eta programei buruzko informazioa, pertsona bakoitzaren beharren arabera.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.