Titulartasun publikoko Haur Eskolei buruzko ohiko galderak

1.  Nork eska dezake lekua haur eskola batean 2021-2020 ikasturterako?
Honako hauetan jaiotako haurren gurasoak edo tutoreak:

• 2020 eta 2021, Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan.

• 2019, 2020 eta 2021ean, Udal Haur Eskoletan.
2.  Zeintzuk dira 2021-2022 ikasturterako izena emateko epeak?
• 2021-2022 ikasturtea irailean hasi nahi baduzue, eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea 2021eko apirilaren 12tik maiatzaren 9ra (biak barne) eta maiatzaren 19ra arte (egun hori barne) 2021eko maiatzaren 5etik 14ra bitartean jaiotako haurrentzat.

• 2021-2022 ikasturtea abiarazi ondoren hasi nahi baduzue, eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea hilabete bakoitzeko 1etik 10era bitartekoa izango da.
3.  Noiz eman ahal ditugu 2021ean jaiotako gure seme-alaben izenak?
• 202-2022 ikasturtea irailean hasi nahi baduzue, 2021eko apirilaren 12tik maiatzaren 9ra arte (egun horiek barne) jaiotako seme-alaben izenak eman ahal dituzue (eta maiatzaren 19ra arte, 2021eko maiatzaren 5etik 14ra jaiotako haurrenak).

• 2021eko maiatzaren 14tik aurrera jaiotako seme-alabak ere inskribatu ahal izango dituzue. Eskaera horiek urritik aurrera (hura barne) eskolatzeko kudeatuko dira, baldin eta eskatutako eskoletan plaza hutsak badaude.
4.  Zein da izena emateko bidea Haurreskolak sarerako eta Udal Haur eskoletarako?
Online

• Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan, hitzordua eskatuta.

• Edo Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan ezarritako moduan.

Eskaera bakarra betez eskola guztietarako.
5.  Zer egin behar dut nire semeak edo alabak hezkuntza-premia berezirik badu?
Izena emateko eskaera Udalaren Hezkuntza Zerbitzuan aurkeztu (Frai Zacarias Martinez kalea, 3). Horretarako, aldez aurretik hitzordua eskatu behar da, 945161218 telefonora deituz edo eskolahh@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora idatziz.
6.  Zein eskolatan eska daiteke lekua?
• 2019an jaiotzako haurrentzat, edozein Udalaren Haur Eskolatan. Gehienez, 5 eskola eska ditzakezue, lehentasunaren arabera.

• 2020an eta 2021ean jaiotako haurrentzat, 25 eskoletako edozeinetan (Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan eta Udalaren Haur Eskoletan). Gehienez 5 eskola eska ditzakezue, lehentasunaren arabera, kontuan hartuta sare bakoitzaren ezaugarri bereziak, ordutegiei eta jantoki-zerbitzuari dagokienez.
Esleitutako lekua eskatutakoen artean lehena izango da, baremazioaren ondoren lortutako puntuazioaren arabera.
7.  Joan den ikasturtean eskola batean lortu nuen lekua baina hurrengorako beste batera aldatu nahi dut. Zer egin behar dut?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan ez dago zuzeneko lekualdatzerik; beraz, izena emateko epean aurkeztu beharko duzu eskabidea eskola berrirako.

• Udal haur-eskoletan, berritze-orrian eskatuko da.
8.  Nola esleitzen dira lekuak?
• Eskabidea irizpide hauen arabera balioesten da: erroldako helbidea edo lanpostuaren helbidea, familia ugaria, ezintasuna, gurasoen lan-egoera eta errenta.

• Eskabideak lortutako puntuazioaren hurrenkeran ordenatzen dira; berdinketarik gertatuz gero, berdinketa hausteko ezarri diren irizpideak baliatuko dira.

• Eskatu diren eskoletatik leku huts bat dagoen lehenengoan adjudikatuko da lekua.

• Aukeratu den eskolan leku hutsik geratzen ez bada, toki libreak dituzten eskoletan eskainiko da lekua.
9.  Nola egiaztatzen da errenta?
• Araban aurkeztu baduzue eta Hezkuntza Zerbitzuari baimena ematen badiozue (eskabidean sinatuta), ofizioz egiaztatuko da.

• Hezkuntza Zerbitzuari baimenik ematen ez badiozue edo Araban zergarik ordaindu ez baduzue, inskripzio-eskabideari familia-unitatearen 2019ko errenta- aitorpenaren fotokopia erantsita.

• 2019ko errenta-aitorpena egin ez bada, eskabidearekin batera 2019ko diru-sarreren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
10.  Nola egiaztatu behar da desgaitasuna?
Eskumena duen erakundeak emandako desgaitasun-mailaren ziurtagiriaren bidez.
11.  Nola egiaztatzen da gurasoen lan egoera?
• Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzen baduzue edo langabezia saria jasotzen baduzue eta Hezkuntza Zerbitzuari baimena ematen badiozue (eskabidean sinatuta), ofizioz egiaztatuko da Gizarte Segurantzan altan egotea.

• Hezkuntza Zerbitzuari baimenik ematen ez badiozue, edo Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzen ez baduzue, edo beste mutualitate edo erregimen bereziren batekoak bazarete, izena emateko eskabidearekin batera aurkeztu beharko dituzue beharrezko egiaztagiriak.
12.  Zer jotzen da lan egoera aktibotzat?
Gizarte Segurantzan alta ematea berekin dakarrena, ezintasun iragankorrak eta amatasun/aitatasunagatiko lizentziak barne.

Baita adingabeak zaintzeko eszedentziaren kasua (13. galderan adierazitako baldintzak betetzen badira) eta justifikatu beharreko aldi baterako gabetze-egoera berezia ere.
13.  Lan-utzialdian edo borondatezko lanaldi murrizketan egon ondoren lanera itzultzea aurreikusi den data egiaztatzeko zein agiri aurkeztu behar da?
• Matrikulazioaldi arruntean egindako eskarien kasuan (2021eko apirilaren 12tik maiatzaren 9ra eta maiatzaren 19ra arte 2021eko maiatzaren 5etik 14ra jaiotako haurrentzat), enpresaren ziurtagiria zeinean lanpostura itzultzeko data agertuko baita; 2022ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa izan beharko du.

• Ikasturtean zehar egingo diren eskarien kasuan, enpresaren ziurtagiria zeinean lanpostura itzultzeko data agertuko baita; eskolatzearen hasierako hilabetean edo hilabete horren hurrengoan izan beharko du.
14.  Nola egiaztatzen da langabezia egoera?
Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Agiri eguneratuaren fotokopia (LEABD) aurkeztu beharko da.
15.  Nola egiaztatzen da guraso bakarra izatea?
Aitortutako guraso bakar baten kasuan, familia-liburuarekin egiaztatuko da. Familia-liburuan aitortutako bi gurasoen kasuan, semeari edo alabari buruzko ebazpen judizialaren bidez justifikatuko da.
16.  Aurretiaz izena emateko epean aurkeztu ez diren agiriak gerora aurkez daitezke?
Izena emateko epean aurkeztutako agiriak baino ez dira kontuan hartuko. Eskabideak onartzeko epea amaitu ondoren, ez da beste agiririk onartuko.
17.  Noiz eta nola jakingo dut eskabidea onartu dela, eta zein eskoletarako?
• 2021-2022 ikasturtea irailean hasteko eskaera aurkezten baduzue, onartuen behin-behineko zerrendak eta itxaroteko behin-behineko zerrendak, puntuazio-ordena zorrotzaren arabera, 2021eko ekainaren 4an argitaratuko dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, 25 haur eskoletan eta udalaren webgunean.
Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, 2021eko ekainaren 21ean argitaratuko dira behin betiko zerrendak, leku berberetan.

• 2021-2022 ikasturtea abiarazi ondoren hasteko eskaera aurkezten baduzue, telefonoz deituko zaizue, lanpostu huts bat egokitu bazaizue, hurrengo hilabetean eskolan hasteko.
18.  Lekua esleituta izan arren urtarrilera arte ez dut umea eskolara eraman nahi. Lekua gordeko didate?
EZ.

• 2021-2022 ikasturtea irailean hasteko onartu badute, hilabete horretan hasi beharko du; bestela, plaza hutsik geratuko da, eta itxarote-zerrendako familiei eskainiko zaie.

• Ikastaroa abiarazi ondoren hasteko onartua izan bada, plaza esleitu eta hurrengo hilabetean hasi beharko du.
19.  Bada esleitutako lekuari uko egiterik?
Posiblea da, baina eskaerari baja emango zaio 2021-2022 ikasturterako, bete gabeko plazen esleipen prozesurako.

Eskolan leku bat lortu nahi baduzue berriro, eskaera egin beharko duzue. Kontuan izan, eskaera hori itxarote-zerrendan sartuko dela, “epez kanpo” aurkeztutako eskaeren ondoren.
20.  Zenbat balio dute haur eskolek?
Hileko kuotak eskolen sarearen arabera aldatzen dira:

• Kuotak Haurreskolak Partzuergoko eskoletan.

• Kuotak Udalaren haur eskoletan.
21.  Nola ordaintzen da?
Nahitaezkoa da ordainagiria helbideratzea; beraz, izena emateko eskaeran kontu-zenbakia eta kontuaren titularra adierazi behar dira. Banketxearen egiaztagiria ere beharrezkoa da.
Ordainagiria hilabetea amaitzean kobratzen da, Udalaren Haur Eskoletako matrikula-kuota izan ezik (lehenengo hilabeteko eskolatze-aldiari dagokiona), matrikula egiten denean ordaintzen baita.
22.  Izango al da diru-laguntzarik eskola zerbitzua ordaintzeko?
• Haurreskolak Partzuergoak 2015-2016 ikasturtean kuota berriak ezarri zituen familiaren errentaren arabera; beraz, Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian ezin izango da parte hartu.

• Udalaren Haur Eskoletan, berriz, aldaketarik ez badago, familiek Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian parte hartu ahal izango dute. Kasu horietan eskoletan kudeatuko dira.
23.  Ba al da deskonturik anai-arreba bikiak matrikulatzeagatik?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan, hileko kuota bakarra ordainduko da.

• Udalaren Haur Eskoletan hileko kuota bakarra ordainduko da; bigarrena doakoa izango da, 2019 eta 2020an jaiotako haurrentzako jantoki-zerbitzua izan ezik (33,60€), 8:00etatik 16:00etara arteko ordutegia hautatu delarik.
24.  Ba al dago deskonturik anai-arreba matrikulatutzeagatik?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan, hileko kuota bakarra ordainduko da.

• Udalaren Haur Eskoletan hileko kuota bakarra ordainduko da, zenbateko handienekoa; bigarrena doakoa izango da, 2019 eta 2020an jaiotako haurrentzako jantoki-zerbitzua izan ezik (33,60€), 8:00etatik 16:00etara arteko ordutegia hautatu delarik.
25.  Deskonturik al dago familia ugarien kasuan?
Udal Haur Eskoletan deskontuak daude hiru seme-alaba edo gehiago dituzten familientzako kuotan, seme-alaben kopuruaren arabera.
26.  Egunean gehienez zenbat denbora egon daiteke umea eskolan?
Egunean gehienez 8 ordu egon ahal da Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskoletan zein Udalaren Haur Eskoletan.
27.  Zein ordutan irekitzen dira eskolak?
• Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskolek goizeko 7: 30etik aurrera irekitzen dituzte ateak.

• Udalaren Haur Eskolak goizeko 8:00etatik daude irekita.
28.  Sartzeko eta irteteko ordutegiak ezberdinak dira Haurreskolak sarean eta udalaren eskoletan? Sartzeko eta irteteko ordutegia malgua da? Zein ordu-tarteetan?
• Haurreskolak Partzuergoaren Eskoletan, oro har, sarrera malgua izan daiteke (galdetu eskolan); Udalaren Eskoletan, berriz, 8: 00etatik 9: 30era izaten da.

• Haurreskolak Partzuergoaren Eskoletako irteera ere, oro har, malgua da (galdetu eskolan). Udalaren Eskoletan, goizeko ordutegian, 12:30etik 13:00etara izaten da. Jangela eta siesta erabiltzen badira, irteteko ordutegia malgua izan daiteke (eskolan galdetu).
29.  Ba al da jantoki zerbitzurik Udal Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoan?
Eskola guztiek dute jantoki-zerbitzua.

• Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan familiak eramaten du janaria.

• Udalaren Haur Eskoletan:
- 2021ean jaiotako haurren kasuan, familiek eramaten dute janaria.
- 2019an eta 2020an jaiotako haurrentzat, Hezkuntza Zerbitzuko sukaldariek eskoletan bertan prestatzen dute janaria, sasoikoak diren eta, hein handian, ziurtagiri ekologikoa daukaten produktuak erabilita.
- Jantokiko plazak esleitzeko, lehentasuna emango zaie lanean dauden edo antzeko egoeretan dauden familiei.
30.  Arratsaldez sartzea aukera dezaket, jantokia barne?
• Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskoletan, BAI.

• Udalaren Haur Eskoletan, EZ, ez baitago 12:30etik 13:00ra bitarteko ordutegian sartzerik.
31.  Ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke?
Izena emateko unean familiek eskatutako ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke familia-premiak aldatzen direnean, bai ordutegiak luzatzeko, bai baja emateko, betiere eskaera araudiari egokitzen bazaio eta Haur Eskolak erantzuna eman ahal badio.

Lotutako informazioa

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.

Jasotako iruzkinak

Página web: Preguntas frecuentes sobre matriculación en Escuelas Infantiles de titularidad pública

 • ¡Hola! Mi hija nació en enero de 2021, ¿puedo matricularla este año? ¿La fecha para hacer la matrícula sería la misma? Muchas gracias

  Sandra Normal 2021/03/08 19:17:17 Erantzuna eman zaio

 • Las niñas y niños de aulas de 0 años, como es el caso de su hija, pueden comenzar en la Escuela Infantil una vez cumplidas 16 semanas. Así pues si hace la inscripción durante este mes de abril, puede matricular a su hija para este curso 2020-2021, para empezar el mes de junio, en las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak.

  Por otro lado, al empezar en junio, su hija no tendría la opción de renovar por lo que tendría que matricular a su hija en las aulas de 0 años, para el curso 2021-2022. El plazo para la inscripción será del 12 de abril al 9 de mayo, ambos incluidos. Adjunto le remito folleto informativo para la matriculación del próximo curso escolar, 2021-2022. No obstante, y por si pudiera ser de su interés, le comunico que vamos a realizar dos charlas informativas sobre el proceso de matriculación y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de titularidad pública, que tendrán lugar el lunes, 12 de abril, a las 18:00 horas, en el Auditorio Francisco de Vitoria del Palacio de Congresos “Europa”; y el martes, 13 de abril, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cívico Salburua. La primera de las dos charlas podrá seguirse vía streaming.

  Agradecemos su interés en la Escuelas Infantiles de titularidad pública, así como en el uso de este buzón ciudadano.

  Matriculación Escuelas Infantiles

  Udalaren logotipoa Udala 2021/04/07 11:36:51