Titulartasun publikoko Haur Eskolei buruzko ohiko galderak

1.  Nork eska dezake lekua haur eskola batean 2022-2023 ikasturterako?
Honako urte hauetan jaiotako haurren gurasoek edo legezko tutoreek:

• 2021.ean eta 2022.ean, Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan.

• 2020.ean, 2021.ean eta 2022.ean, Udalaren Haur Eskoletan.
2.  Zeintzuk dira 2022-2023 ikasturterako izena emateko epeak?
• Eskaera izena emateko epe orokorrean aurkeztu nahi izanez gero, eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea 2022ko apirilaren 11tik maiatzaren 9ra (biak barne) da eta 2022ko maiatzaren 4tik 13ra bitartean jaiotako haurrentzat, maiatzaren 18a arte (egun hori barne).

• Izena emateko epea bukatu ondoren, plaza libre bat lortzeko eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea etengabe egongo da irekita.
3.  Noiz eman ahal ditugu 2022an jaiotako gure seme-alaben izenak?
• Eskaera izena emateko epe orokorrean aurkeztu ahal duzue: 2022ko apirilaren 11tik maiatzaren 9ra, 2022ko maitzaren 4a baino lehen jaiotako haurrentzat, eta maiatzaren 18ra arte, 2022ko maiatzaren 4tik 13ra jaiotako haurrentzat.

• Izena emateko prozesu orokorra bukatu ondoren, plaza libre eskatu ahal duzue, kontuan izanda zuen seme-alabek 16 aste beteta izan behar dituztela, eskkolan hasi ahal izateko. .
4.  Zein da izena emateko bidea Haurreskolak sarerako eta Udal Haur eskoletarako?
Online

• Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan, hitzordua eskatuta.

• Edo Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan ezarritako moduan.

Eskaera bakarra betez eskola guztietarako.
5.  Zer egin behar dut nire semeak edo alabak hezkuntza-premia berezirik badu?
Izena emateko eskaera Udalaren Hezkuntza Zerbitzuan aurkeztu (Frai Zacarias Martinez kalea, 3). Horretarako, aldez aurretik hitzordua eskatu behar da, 945161218 telefonora deituz edo eskolahh@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora idatziz.
6.  Zein eskolatan eska daiteke lekua?
• 2020an jaiotzako haurrentzat, edozein Udalaren Haur Eskolatan. Gehienez, 5 eskola eska ditzakezue, lehentasunaren arabera.

• 2021ean eta 2022an jaiotako haurrentzat, 24 eskoletako edozeinetan (Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan eta Udalaren Haur Eskoletan). Gehienez 5 eskola eska ditzakezue, lehentasunaren arabera, kontuan hartuta sare bakoitzaren ezaugarri bereziak, ordutegiei eta jantoki-zerbitzuari dagokienez.
Esleitutako lekua eskatutakoen artean lehena izango da.
7.  2021-2022 ikasturtean eskola batean daukagu lekua eta 2022-2023 ikasturterako beste batera aldatu nahi dut. Zer egin behar dut?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan ez dago zuzeneko lekualdatzerik; beraz, izena emateko epean orokorrean aurkeztu beharko duzu eskabidea eskola berrirako.

• Udal haur-eskoletan, berritze-orrian eskatuko da.
8.  Nola esleitzen dira lekuak?
• Izena emateko eta matrikula egiteko garaian, hau da 2020ko apirilaren 11tik maiatzaren 9ra (eta maiatzaren 18ra arte 2022ko maiatzaren 4tik 13ra jaiotako haurrentzat):

- Honako atal hauen arabera balioesten da eskaera: familia-unitatearen 2020ko errenta-aitorpena, lekua eskatzen duen haurraren adin txikiko anai-arreben kopurua, errolda-helbidea (edo lanpostuaren helbidea), eskolan matrikulatutako anai-arrebak edo bertan lan egiten duten senideak, familia ugaria, desgaitasuna eta gurasoen edo legezko tutoreen lan-egoera.
- Eskabideak lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko dira, eta, berdinketa gertatuz gero, berdinketa hausteko ezarritako irizpideak baliatuko dira.
- Eskatu diren eskoletatik leku huts bat dagoen lehenengoan esleituko da lekua.

• Izena emateko epe orokorra bukatu ondoren:.

- Eskaerak sarrera-ordenaren arabera izapidetuko dira, plaza libreenepeak kontuan izanda, eta ez da baremorik egongo.

- Hileko kuota ezarri ondoren, plaza hutsik dagoen lehenengo eskolan esleituko da, eskatutakoen artean.
9.  Nola egiaztatzen da errenta?
• Araban aurkeztu baduzue eta Hezkuntza Zerbitzuari baimena ematen badiozue (eskabidean sinatuta), ofizioz egiaztatuko da.

• Hezkuntza Zerbitzuari baimenik ematen ez badiozue edo Araban zergarik ordaindu ez baduzue, inskripzio-eskabideari familia-unitatearen 2020ko errenta- aitorpenaren fotokopia erantsita.

• 2020ko errenta-aitorpena egin ez bada, eskabidearekin batera 2020ko diru-sarreren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
10.  Nola egiaztatu behar da desgaitasuna?
Eskumena duen erakundeak emandako desgaitasun-mailaren ziurtagiriaren bidez.
11.  Nola egiaztatzen da gurasoen lan egoera?
• Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzen baduzue edo langabezia saria jasotzen baduzue eta Hezkuntza Zerbitzuari baimena ematen badiozue (eskabidean sinatuta), ofizioz egiaztatuko da Gizarte Segurantzan altan egotea.

• Hezkuntza Zerbitzuari baimenik ematen ez badiozue, edo Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzen ez baduzue, edo beste mutualitate edo erregimen bereziren batekoak bazarete, izena emateko eskabidearekin batera aurkeztu beharko dituzue beharrezko egiaztagiriak.
12.  Zer jotzen da lan egoera aktibotzat?
Gizarte Segurantzan alta ematea berekin dakarrena, ezintasun iragankorrak eta amatasun/aitatasunagatiko lizentziak barne.

Baita adingabeak zaintzeko eszedentziaren kasua (13. galderan adierazitako baldintzak betetzen badira) eta justifikatu beharreko aldi baterako gabetze-egoera berezia ere.
13.  Lan-utzialdian egon ondoren lanera itzultzea aurreikusi den data egiaztatzeko zein agiri aurkeztu behar da?
• Zuen lanpostuan noiz hasiko zareten erakusten duen enpresaren egiaztagiria. “Lan egoera aktiboan” zaudetela ulertuko da baldin eta sartzeko data, gehienez ere, zuen semea eo alaba eskolan hasi eta hilabete bat beranduagokoa bada.


14.  Nola egiaztatzen da langabezia egoera?
Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Agiri eguneratuaren fotokopia (LEABD) aurkeztu beharko da.
15.  Nola egiaztatzen da guraso bakarra izatea?
Aitortutako guraso bakar baten kasuan, familia-liburuarekin edo haurraren Erregistro Zibileko inskripzioarekin egiaztatuko da. Familia-liburuan edo Erregistro Zibileko inskripzioan aitortutako bi gurasoen kasuan, semeari edo alabari buruzko ebazpen judizialaren bidez justifikatuko da.
16.  Aurretiaz izena emateko epean aurkeztu ez diren agiriak gerora aurkez daitezke?
Izena emateko epean aurkeztutako agiriak baino ez dira kontuan hartuko. Eskabideak onartzeko epea amaitu ondoren, ez da beste agiririk onartuko.
17.  Noiz eta nola jakingo dut eskabidea onartu dela, eta zein eskoletarako?
• Eskaera 2022ko apirilaren 11tik maiatzaren 9ra arte (eta maiatzaren 18ra arte, 2022ko maiatzaren 4tik 13ra jaiotako haurrentzat) aurkeztuz gero, behin-behineko onartuen zerrenda eta itxarote-zerrenda 2022ko ekainaren 3an argitaratuko dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, 24 haur eskoletan eta udalaren webgunean.
Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, 2022ko ekainaren 20an argitaratuko dira behin betiko zerrendak, leku berberetan.

• Eskaera izena emateko epe orokorra bukatu ondoren, aurkezten baduzue, telefonoz deituko zaizue, lanpostu huts bat egokitu bazaizue eta haurra eskaera-orrian eskatutako hasiera-datan hasiko eskolan.
18.  Lekua esleituta izan arren urtarrilera arte ez dut umea eskolara eraman nahi. Lekua gordeko didate?
EZ.

• 2022-2023 ikasturtea irailean hasteko onartu badute, hilabete horretan hasi beharko du, ikasturte hasierarekin batera; bestela, plaza hutsik geratuko da, eta itxarote-zerrendako familiei eskainiko zaie.

• Ikasturtea hasi ondoren hasteko onartua izan bada, eskaera-orrian eskatutako hasiera-datan hasi beharko du, araudia betetzen baldin badu..
19.  Bada esleitutako lekuari uko egiterik?
Posiblea da, baina eskaera indarrik gabe geldituko da.
Eskolan leku bat lortu nahi baduzue berriro, eskaera idatziz egin beharko duzue, sarrera-data berriarekin.
20.  Zenbat balio dute haur eskolek?
Hileko kuotak eskolen sarearen arabera aldatzen dira:

• Kuotak Haurreskolak Partzuergoko eskoletan.

• Kuotak Udalaren haur eskoletan.
21.  Nola ordaintzen da?
Nahitaezkoa da ordainagiria helbideratzea; beraz, izena emateko eskaeran kontu-zenbakia eta kontuaren titularra adierazi behar dira. Banketxearen egiaztagiria ere beharrezkoa da.
Ordainagiria hilabetea amaitzean kobratzen da, Udalaren Haur Eskoletako matrikula-kuota izan ezik (lehenengo hilabeteko eskolatze-aldiari dagokiona), matrikula egiten denean ordaintzen baita.
22.  Izango al da diru-laguntzarik eskola zerbitzua ordaintzeko?
• Haurreskolak Partzuergoak 2015-2016 ikasturtean kuota berriak ezarri zituen familiaren errentaren arabera; beraz, Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian ezin izango da parte hartu.

• Udalaren Haur Eskoletan, berriz, aldaketarik ez badago, familiek Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian parte hartu ahal izango dute. Kasu horietan eskoletan kudeatuko dira.
23.  Ba al da deskonturik anai-arreba bikiak matrikulatzeagatik?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan, hileko kuota bakarra ordainduko da.

• Udalaren Haur Eskoletan hileko kuota bakarra ordainduko da; bigarrena doakoa izango da, 2020 eta 2021ean jaiotako haurrentzako jantoki-zerbitzua izan ezik (33,90€), 8:00etatik 16:00etara arteko ordutegia hautatu delarik.
24.  Ba al dago deskonturik anai-arreba matrikulatutzeagatik?
• Haurreskolak Partzuergoko Eskoletan, hileko kuota bakarra ordainduko da.

• Udalaren Haur Eskoletan hileko kuota bakarra ordainduko da, zenbateko handienekoa; bigarrena doakoa izango da, 2019 eta 2020an jaiotako haurrentzako jantoki-zerbitzua izan ezik (33,60€), 8:00etatik 16:00etara arteko ordutegia hautatu delarik.
25.  Deskonturik al dago familia ugarien kasuan?
Udal Haur Eskoletan deskontuak daude hiru seme-alaba edo gehiago dituzten familientzako kuotan, seme-alaben kopuruaren arabera.
26.  Egunean gehienez zenbat denbora egon daiteke umea eskolan?
Egunean gehienez 8 ordu egon ahal da Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskoletan zein Udalaren Haur Eskoletan.
27.  Zein ordutan irekitzen dira eskolak?
• Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskolek goizeko 7: 45etik aurrera irekitzen dituzte ateak.

• Udalaren Haur Eskolak goizeko 8:00etatik daude irekita.
28.  Sartzeko eta irteteko ordutegiak ezberdinak dira Haurreskolak sarean eta udalaren eskoletan? Sartzeko eta irteteko ordutegia malgua da? Zein ordu-tarteetan?
• Haurreskolak Partzuergoaren Eskoletan, oro har, sarrera malgua izan daiteke (galdetu eskolan); Udalaren Eskoletan, berriz, 8: 00etatik 9: 30era izaten da.

• Haurreskolak Partzuergoaren Eskoletako irteera ere, oro har, malgua da (galdetu eskolan). Udalaren Eskoletan, goizeko ordutegian, 12:30etik 13:00etara izaten da. Jangela eta siesta erabiltzen badira, irteteko ordutegia malgua izan daiteke (eskolan galdetu).
29.  Ba al da jantoki zerbitzurik Udal Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoan?
Eskola guztiek dute jantoki-zerbitzua.

• Haurreskolak Partzuergoko Haur Eskoletan familiak eramaten du janaria.

• Udalaren Haur Eskoletan:
- 2022an jaiotako haurren kasuan, familiek eramaten dute janaria.
- 2020an eta 2021ean jaiotako haurrentzat, Hezkuntza Zerbitzuko sukaldariek eskoletan bertan prestatzen dute janaria, sasoikoak diren eta, hein handian, ziurtagiri ekologikoa daukaten produktuak erabilita.
- Jantokiko plazak esleitzeko, lehentasuna emango zaie lanean dauden edo antzeko egoeretan dauden familiei.
30.  Arratsaldez sartzea aukera dezaket, jantokia barne?
• Haurreskolak Partzuergoaren Haur Eskoletan, BAI.

• Udalaren Haur Eskoletan, EZ, ez baitago 12:30etik 13:00ra bitarteko ordutegian sartzerik.
31.  Ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke?
Izena emateko unean familiek eskatutako ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke familia-premiak aldatzen direnean, bai ordutegiak luzatzeko, bai baja emateko, betiere eskaera araudiari egokitzen bazaio eta Haur Eskolak erantzuna eman ahal badio.

Lotutako informazioa

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.

Jasotako iruzkinak

Página web: Preguntas frecuentes sobre matriculación en Escuelas Infantiles de titularidad pública

 • ¡Hola! Mi hija nació en enero de 2021, ¿puedo matricularla este año? ¿La fecha para hacer la matrícula sería la misma? Muchas gracias

  Sandra Normal 2021/03/08 19:17:17 Erantzuna eman zaio

 • Las niñas y niños de aulas de 0 años, como es el caso de su hija, pueden comenzar en la Escuela Infantil una vez cumplidas 16 semanas. Así pues si hace la inscripción durante este mes de abril, puede matricular a su hija para este curso 2020-2021, para empezar el mes de junio, en las Escuelas Infantiles del Consorcio Haurreskolak.

  Por otro lado, al empezar en junio, su hija no tendría la opción de renovar por lo que tendría que matricular a su hija en las aulas de 0 años, para el curso 2021-2022. El plazo para la inscripción será del 12 de abril al 9 de mayo, ambos incluidos. Adjunto le remito folleto informativo para la matriculación del próximo curso escolar, 2021-2022. No obstante, y por si pudiera ser de su interés, le comunico que vamos a realizar dos charlas informativas sobre el proceso de matriculación y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de titularidad pública, que tendrán lugar el lunes, 12 de abril, a las 18:00 horas, en el Auditorio Francisco de Vitoria del Palacio de Congresos “Europa”; y el martes, 13 de abril, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cívico Salburua. La primera de las dos charlas podrá seguirse vía streaming.

  Agradecemos su interés en la Escuelas Infantiles de titularidad pública, así como en el uso de este buzón ciudadano.

  Matriculación Escuelas Infantiles

  Udalaren logotipoa Udala 2021/04/07 11:36:51