Haurreskolei buruzko ohiko galderak

1.  Nork eska dezake lekua haur eskola batean?
Urte honetan edo aurreko bi urteetan jaiotako haurren gurasoek edo tutoreek.
2.  Zein da izena emateko bidea Haurreskolak sarerako eta Udal Haur eskoletarako?
Eskabide bakarra egiten da bi sareetako eskola guztietarako (25 eskola guztira).
3.  Zein eskolatan eska daiteke lekua?
Eskaintzen direnetako edozeinetan (gehienez bost) eta lehentasun hurrenkera adierazita; kontuan izan behar da sare bakoitzak aukera ezberdinak dituela jaiotza-datari, ordutegiei, jantoki-zerbitzuari eta abarri dagokienez. Lortutako puntuazioari dagokion lehen plaza esleituko zaio umeari, lehentasun hurrenkera aintzat hartuz.
4.  Bada esleitutako lekuari uko egiterik?
Bai, baina emandako lekuari uko eginez gero, ikasturte horretan leku libreak banatzeko prozesurako baja emango zaio eskabideari. Horrenbestez, bi sareetako edozeinetan leku bat eskuratu ahal izateko interesdunak berriro eskatu beharko du, eta eskabide hori epez kanpokotzat joko da ondorio guztietarako.
5.  Noiz apuntatu behar dira 2019. urtean jaiotako umeak?
Maiatzaren 5era arte jaiotako umeak maiatzaren 2tik 10era bitarteko epean apuntatu behar dira. Maiatzaren 5etik 19ra arte jaiotakoak maiatzaren 22ra arte inskriba daitezke. Izena emateko epea bukatu ondoren jaioko diren haurrentzat egingo diren eskabideak, ez dira epez kanpokoak izango, eta eskabidea itxarote zerrendan sartuko da baremoan lortu zuen puntazioarekin.
Edonola ere umeak 16 aste bete baino lehen ezin dira eskolara eraman.
2020ko urtarrilean eta otsailean jaiotakoentzat ere, Haurreskolak Patzuergoko eskoletarako ikaspostua eska daiteke soilik.
6.  Noiz arte esaten da ume bat sehasketakoa dela?
Ikasturte osoan, irailetik uztailera arte. Ikasturteak jaiotza-urtearen arabera banatzen dira.
7.  Zer egin behar dut nire semeak edo alabak hezkuntza-premia berezirik badu?
Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3) eman beharko duzu izena, eta Zerbitzuko teknikariei hori jakinarazi.
8.  Joan den ikasturtean eskola batean lortu nuen lekua baina hurrengorako beste batera aldatu nahi dut. Zer egin behar dut?
Ikasturtean haurra bateko eskola batera joan bada eta datorrenean beste batera (sare berekoa edo beste sarekoa) eraman nahi baduzu, oraingo eskolako izen-ematea berritu beharko duzu, eta gainera, eskabide berria egin.

Berriz, Udaleko eskolen artean baldin bada ez da eskaera berririk egin behar.
9.  Nola esleitzen dira lekuak?
  • Eskabidea irizpide hauen arabera balioesten da: erroldako helbidea edo lanpostuaren helbidea, familia ugaria, ezintasuna, gurasoen lan-egoera eta errenta.
  • Eskabideak lortutako puntuazioaren hurrenkeran ordenatzen dira; berdinketarik gertatuz gero, berdinketa hausteko ezarri diren irizpideak baliatuko dira.
  • Eskatu diren eskoletatik leku huts bat dagoen lehenengoan adjudikatuko da lekua.
  • Aukeratu den eskolan leku hutsik geratzen ez bada, toki libreak dituzten eskoletan eskainiko da lekua.
10.  Noiz eta nola jakingo dut eskabidea onartu dela, eta zein eskoletarako?
Udalaren web-orrian, 010 informazio telefonoan eta herritarrei laguntzeko bulegoetan plazaratuko dira onartuen behin-behineko zerrendak eta behin-behineko itxarote zerrendak, puntuazio hurrenkerari zorrotz jarraituz.
11.  Izango al da diru-laguntzarik eskola zerbitzua ordaintzeko?
Haurreskolak Partzuergoak 2015-2016 ikasturtean kuota berriak ezarri zituen familia errentaren arabera, berez Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian ezin izango da parte hartu.
Udal haur eskoletan, berriz, aldaketarik ez badago, familiek Eusko Jaurlaritzako diru- laguntzen deialdian parte hartu ahal izango dute. Kasu hauetan eskoletan kudeatuko dira.
12.  Zenbat balio dute haur eskolek?
Haurreskolak Partzuergo sarean familiek haurreskola irekita egongo den 208 eguneko arreta zuzenagatik ordaindu behar duten kostua 11 hileko kuotatan zatitu egiten da, kontuan izan gabe hilabete bakoitzean haurreskola irekitzen den egun kopurua. Kontsulta daiteke Haurreskolak Partzuergo atalean.
Udalaren haur eskoletan kontsulta ezazu Nola funtzionatzen dute Udal Haur Eskolek udal webgunean.
13.  Ba al da deskonturik anai-arreba bikiak matrikulatzeagatik?
Bikiak izanez gero, ordainagirietako bat baino ez litzateke ordainduko (hots, % 50eko diru-laguntza).
14.  Bikiak izatea eta bientzako eskabidea aurkeztea nola puntuatzen da?
Ez dago puntu gehigarririk bikiak izateagatik. Aurreko ikasturtean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren martxoaren 35/2008 Dekretura egokitu zen baremoa, eta aurten 2018ko urtarrilaren 15eko aginduak arautzen du hori.
15.  Zein ordutan irekitzen dira eskolak?
Partzuergoko haurreskolak 07:30ean eta Udal Haur eskolak 8:00etan.
16.  Ba al da jantoki zerbitzurik Udal Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoan?
Eskola guztiek dute jantoki-zerbitzua.
Partzuergo Haurreskolak sarean familiak eraman behar du janaria, bai eta Udal sareko sehaska geletan ere.
Udaleko hiru eskoletako sukaldetan prestatzen dira eskoletako menu guztiak. Menuak Hezkuntza Zerbitzuko sukaldariek egiten dituzte eta produkto gehienek jatorri ekologikoa dute.
Dena den zerbitzu horretaz baliatu ahal izateko bi gurasoek lan egiten dutela egiaztatu behar da, lekuak mugatuak baitira.
17.  Jantokiko eta arratsaldeko ordutegia aukera dezaket?
Haurreskolak Partzuergoko eskoletan BAI. Udal eskoletan EZ, ez baitago 12:30etik 13:00ra bitarteko ordutegian sartzerik.
18.  Lekua esleituta izan arren urtarrilera arte ez dut umea eskolara eraman nahi. Lekua gordeko didate?
EZ. Ume guztiek irailean hasi behar dute, bestela familia batzuk itxarote zerrendan egonda leku hutsak geratuko bailirateke.
Aukeran, ordutegi laburrena erabil daiteke (09:30etik 12:30era).
19.  Egunean gehienez zenbat denbora egon daiteke umea eskolan?
Egunean gehienez 8 ordu egon ahalko da.
20.  Nola ordaintzen da?
Nahitaezkoa da ordainagiria helbideratzea, beraz, eskabidea zure banku entitatera eraman beharko duzu, orrian kuota kobratzea nahi duzun kontuaren 20 digituen zigilua jar diezazuten. Zigilu hori eduki ezean, eskabideak ez du balioko. Hilabetea igarotakoan kobratzen da ordainagiria.
21.  Nola egiaztatzen da gurasoen lan egoera?
Guraso edo tutoreen sinaduraren bidez baimena ematen da guraso bakoitzaren lan egoerari buruzko datuak ofizioz eskatzeko; bestela egoera horiek argitzeko agiriak aurkeztu behar dira.
22.  Zer jotzen da lan egoera aktibotzat?
Gizarte Segurantzan alta ematea berekin dakarrena. Ezintasun iragankorrak eta amatasun/aitatasun lizentziak barne sartzen dira.
23.  Lan-utzialdian edo borondatezko lanaldi murrizketan egon ondoren lanera itzultzea aurreikusi den data egiaztatzeko zein agiri aurkeztu behar da?
Enpresaren ziurtagiria, zeinean lanpostura itzultzeko data agertuko baita. Eskaria ikasturtea hasita egiten bada, lanpostuan hasteko data eskolatzearen hasierako hilabetean edo hilabete hurrengoan izan behar da.
24.  Nola egiaztatzen da langabezia egoera?
Langabezia-txartel eguneratuaren fotokopia aurkeztu beharko da ( langabezia-saria jasotzen ez bada). Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Agiri eguneratuaren fotokopia (DARDE).
25.  Nola egiaztatzen da guraso bakarra izatea?
Bakarra bada gurasotzat ezagututa, famili liburuaren bitartez egiaztatuko da hori; bi gurasoak badaude ezagututa, berriz, haurraren inguruan epaileak emandako ebazpenaren bitartez.
26.  Nola egiaztatu behar da ezintasuna?
Arabako Foru Aldundiaren ziurtagiriaren bitartez, ezintasun gradua zehaztuta. Eskaerak egiten duen haurrak desgaitasunen bat badu Arabako Foru Aldundiaren Arreta Goiztiarrerako Zerbitzuan arreta jasotzen duela erakusten duen egiaztagiria ere aurkeztu ahal da.
27.  Ordutegiak eta zerbitzuak alda daitezke?
Baldin eta familiaren beharrak aldatu badira, aurretiaz izena emateko unean (maiatzean) eskatu diren ordutegiak eta zerbitzuak aldatzerik izango da, dela zabaltzeko dela baja emateko.
28.  Nola egiaztatzen da errenta?
Arabako zergadunek, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari baimena emango diote Foru Ogasunari kontsulta egiteko.
Zergak Araban ordaintzen ez badira edo eskaera epez kanpo egiten bada, bi gurasoen errenta aitorpena aurkeztu beharko da.
Foru Ogasunak daturik ez balu (iritsi berrien kasuan) familiaren sarrerak egiaztatzeko nominak edo kontratuak aurkeztu beharko lirateke.
29.  Aurretiaz izena emateko epean aurkeztu ez diren agiriak gerora aurkez daitezke?
Eskabidearekin batera aurkeztu diren agiriak baino ez dira kontuan hartuko. Eskabideak aurkezteko epea itxi ondoren ez da agiri gehiagorik onartuko.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.