Aurreko Plan Orokorra: 1990ko Testu Bategina

Onespena

Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak 1990ko maiatzaren 29ko 842/90 Foru Dekretuaren bidez onetsi zuen. Akordioa ekainaren 15eko 68. ALHAOn argitaratu egin zen eta testua azaroaren 19 eta 21eko 132. eta 133. ALHAOn.

Indarrean egon zen gaur egungo Hiri Antolamenduko Plan Orokorra onetsi zen arte.

I. liburukia. Memoria

II. liburukia: Xedapen orokorrak eta lurzoruaren erregimena eta eremuak

III. liburukia: Eraikuntzari eta erabilerei buruzko arauak

IV. liburukia: Azterketa ekonomiko-finantzarioa eta jarduera programa

V. liburukia: Sailkapen eta kalifikazio orokorra

VI. liburukia: Lerrokadurak eta kalifikazio xehatua

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.