Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra berria - Zer da HAPO?

Hiri antolakuntzarako agiri estrategikoa da. Tresna juridikoa da, hiriaren eta nekazaritza eremuaren egoera eta gure bizimodua azterturik etorkizuneko erronkei aurre egiteko balioko duena, hirigintza teknika egokien bitartez.

Arau juridiko bat da, zeinek arautzen baititu lurzoruaren erabilerak eta eraikigarritasunak, eta gauzatu daitezkeen erabilera eta jarduerak zehazten -non eta zenbat. Edukia araututa dago, eta hauxe da:

Edukia

 • Gutxienez, udalerri osoaren egiturazko antolamendua eta plan orokorrak hiri-lurzoru finkatuan sartzen duen hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua.
 • Nahi izanez gero, lurzoru urbanizagarri sektorizatuaren eta plan orokorrean hiri-lurzoru finkatuaren kategorian sartu gabeko hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua.
 • Eduki horiek agiri hauetan formalizatuko dira:
  • Memoria informatiboa eta justifikatiboa.
  • Ingurumen-kalteari buruzko txostena betetzearen memoria justifikatiboa.
  • Eraikuntzari eta erabilerei buruzko arauak.
  • Planoak.
  • Plangintzaren aldiak.
  • Ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren azterketa.

Glosategia

Prozesuaren faseak

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak arautzen ditu Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra onesteko ezinbesteko faseak. Aldez aurreko azterketak aukerakoak dira. Faseak:

 • Aurrerapena.
 • Hasierako onespena.
 • Behin-behineko onespena.
 • Behin betiko onespena.

Aurrerapenaren eta hasierako onespenaren faseek argitaratzea eta jendaurrean jartzea eskatzen dute. Hartara, iradokizunak eta alegazioak aurkeztu ahal izango ditu interesaturik dagoen nornahik.

pdf Izapideen eta parte-hartzearen eskema

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.