Ordainketak zatikatzea eta atzeratzeari buruzko ohiko galderak

1.  Zer da zatikatzea?
Gasteizko Udalarekin lortuko akordio bat, zergadunari zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarreren ordainketa hileko kuotetan banatzeko aukera ematen diona, irizpide hauei jarraiki:

- 3.000,00 euroko edo hortik beherako zorrak: gehienez, 12 hilekotan.
- 3.000,01 eurotik 6.000ra bitarteko zorrak: gehienez, 18 hilekotan.
- 6.000,01 eurotik goragoko zorrak: gehienez, 24 hilekotan.
Ordainketa zatikatzen delarik, kuotak ezingo dira izan 30 eurotik beherakoak.
2.  Zer da atzeratzea?
Gasteizko Udalarekin lortuko akordio bat, zergadunari zor osoaren ordainketa atzeratzeko aukera ematen diona, irizpide hauei jarraiki:

- 350 eurotik 3.000ra bitarteko zorrak: gehienez 6 hilabete
- 3.000,01 eurotik 6.000ra bitarteko zorrak: gehienez 9 hilabete
- 6.000,01 eurotik 10.000ra bitarteko zorrak: gehienez 12 hilabete
Ezin dira atzeratu 350 eurotik beherako zorrak eta 10.000tik gorakoak.
3.  Nork eska dezake zorra zatikatu edo atzeratzeko?
Udal ogasunari zor jakin bat ordaintzera behartuta dagoen edonork, une jakin batean, likidezia arazoak direla eta, ordainketari aurre egin ezin badio.
Ordaintzeko zailtasunak justifikatu egin beharko dira eskabidean, eta administrazioaren esku geratuko da arrazoi horiek aintzat hartu ala ez.
4.  Noiz eska daiteke zorra zatikatu edo atzeratzeko?
Zorra artean borondatezko aldian badago, ordaintzeko finkatuta dagoen epearen barruan.

Aldiz, betearazteko aldian badago zorra, bahitutako ondasunak besterentzeko erabakia hartu aurretik, edozein unetan.
5.  Nola eskatzen da zorra zatikatu edo atzeratzeko?
Dela ordainketa zatikatzeko, dela atzeratzeko eskabidea eredu ofiziala baliatuz egin behar da, eta Ogasun Saileko Diru-bilketa Zerbitzura helarazi. Eskatzailearen datuak, zatikatu edo atzeratu nahi den zorrarenak, zorra zein kuotatan zatikatu nahi den eta banku-helbideratzearen datuak adierazi behar dira bertan.
6.  Zer agiri aurkeztu behar dira ordainketa zatikatu edo atzeratzeko eskabidea egitean?
- Zorra zatikatu edo atzeratzeko eskabidea
- NAN, AIZ, IFZ edo pasaportea
- Ordezkatze ahalmena jasotzen duen agiria, behar izanez gero
- Atzeratzeko edo zatikatzeko eskatzen den zorraren identifikazioa
- Atzeratzeko edo zatikatzeko eskabidearen arrazoiak
- Eskatzen den atzeratze edo zatikatzearen epeak eta bestelako baldintzak
- Eskaintzen den bermea (ondasun higiezina bada, horren tasazioa aurkeztu beharko da)
- Banku-helbideratzea
Organo eskudunak egokitzat jotzen duen beste edozein agiri edo egiaztagiri eskatu ahal izango dio eskatzaileari.
7.  Zer kostu dakar ordainketa atzeratu edo zatikatzeak?
Ordainketa atzeratu nahiz zatikatzeak berandutze interesak sortzen ditu, beti.
Oro har, atzeratze edo zatikatze aldian zergen alorrean indarrean dauden berandutze interesak aplikatzen dira.
Nolanahi ere, zatikatu edo atzeratutako ordainketa banku-abalaren bitartez nahiz askitzat jotzen den beste bermeren baten bitartez bermatzen bada, atzeratze edo zatikatze aldian indarrean dagoen diruaren legezko interesa aplikatzen da.
8.  Zer gertatzen da atzeratu edo zatikatutako zorra ordaindu ezean?
Ordainketa zatikatu edo atzeratzeak udal ogasunarekin akordio bat lortu dela esan nahi du; beraz, bertan jasotako zehaztapenak betetzera behartzen du bere burua zergadunak. Hitzartutakoa betetzen ez bada, ordainketa zatikatu edo atzeratzeko akordioa bertan behera geratuko da, eta zor osoa berehalakoan ordaintzeko galdatuko dio udalak zergadunari, hura ordaindu bitartean sortzen diren gainordainak eta berandutze interesak barne.

Azken urteko edozein zatikatze edo atzeratze ez ordaindu izanak beste edozein zor atzeratu edo zatikatzeko eskabidea ez onartzea ekarriko du berekin.
9.  Ordainketa zatikatzen delarik, zein izango da ordaindu beharreko gutxieneko kuota?
Ordainketa zatikatzerakoan, zorraren zenbatekoa eta epe-kopurua aintzat harturik kalkulatzen dira kuotak. Nolanahi ere, hileko kuotak ezin dira izan, inolaz ere, 30 eurotik beherakoak.
10.  Ordainketa zatikatuz gero, jo al daiteke udaletxera, hileko kuotak ordaintzera?
Bai, baldin eta zatikatutako ordainketa banku-kontu batean helbideratuta ez badago.
11.  Ordainketa zatikatu edo atzeratzea onar dadin, nolabaiteko bermerik aurkeztu behar al da?
Zatikatu edo atzeratu nahi den zorraren zenbatekoa kontuan hartzen da, eta ordaintzeko epea.

Zorra 18.000 eurotik gorakoa bada, eta zatikatze aldia 18 hilabetetik gorakoa, bermea aurkeztea eskatzen da, aukeran finantza erakunde baten abal solidarioa ?udal ordenantzaren 81.1 artikulua?. Banku abala aurkeztea ezinezko bada, askitzat jotzen den beste edozein berme onartu ahal izango da.

Zorraren zenbatekoa, zatikatze edo atzeratzeak sortutako berandutze interesak eta bi horien baturaren % 25 estali beharko ditu bermeak.

20 eguneko epean aurkeztu beharko da bermea, ordainketa atzeratu edo zatikatzea onartu dela jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatuta. Epe hori igarotzen delarik bermea artean formalizatu ez bada, zatikatu edo atzeratzeko erabakia bertan behera geratuko da.
12.  Nolako bermeak onartzen dira?
Aukeran, banku-abala baliatu beharko da berme gisa. Hori ezinezkoa bada, bestelako berme hauek jarri ahal izango dira ?lehentasun-hurrenkera horretan?:

- Ondasun higiezinen hipoteka.
- Bahituraren badaezpadako oharra erregistro publikoan.
- Ondasun higigarrien hipoteka.
- Bahia, lekualdatzearekin nahiz gabe.
- Kaudimen pertsonal eta solidarioa.
13.  Ordaintzeko borondatezko aldian dagoen zerga-zorra, osorik atzeratu daiteke?
Bai, salbu eta zorraren parte bat betearazteko aldian bada. Halakoetan, izan ere, zor osoa zatikatu beharra dago.
14.  Ordainketa zatikatu ondoren, gerora zor osoa batera ordaindu nahi izanez gero, egin daiteke ala zatika ordaintzen jarraitu beharra dago?
Ordainketa-akordioan emandako epea bukatu aurretik, edozein unetan egin daitezke zatikatu edo atzeratutako ordainketak, zerga-zor osoa ordaintzen bada. Halakoetan, berriro kalkulatzen dira berandutze interesak, ordainketa egiten den eguna kontuan harturik.
15.  Ordainketa zatikatu edo atzeratzea onartzen den guztietan ordaindu behar al dira interesak?
Bai. Ordainketa-akordioak berekin dakar, beti ere, berandutze interesak ordaintzeko obligazioa ?ordaintzeko borondatezko epea bukatzen denetik zatikatutako zorra ordaindu bitartekoak?.

Nolanahi ere, aldian-aldiko zerga hauei dagokienez:
- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
- Zabor-tasa
- Ekonomi Jardueren gaineko Zerga

baldin eta zorra 4.000 eurotik beherakoa bada, interesdunak eskabidea egiten badu eta ordainketa helbideratuta badauka, aukera ematen zaio ordainketa 9 hilabeteko edo hortik beherako aldian zatikatzeko ?zerga bakoitzaren egutegiaren arabera?, inongo berandutze interesik gehitu gabe.

Lotutako informazioa

  

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?            

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Gaia publikoa izatea aukeratzen baduzu, gainontzeko herritarrek zuk idatzitakoa eta udalak emandako erantzunak irakurri ahalko dituzte; baita iruzkinak egin ere. Gaia pribatutzat jotzen baduzu, zuk bakarrik izango duzu gai horretarako sarbidea eta udalak emandako erantzunak irakurtzeko aukera. Gaia idaztean identifikazio kodea emango zaizu.

Aldartea

Harremanetarako beste kontaktu bat: