Gizartearen, Ekonomia Sustepenaren, Herritarren Segurtasunaren eta Kulturaren Arloa

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren; Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren; Herritarren Segurtasunaren; Hezkuntza eta Kulturaren; Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitalaren eta Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Sailak osatua. Baita Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa eta Luis Aramburu Udal Musika Eskola.

Arduradun politikoa

 • Maider Etxebarria García.

Koordinatzaile nagusia

 • Víctor García Hidalgo.

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko zinegotzi ordezkaria

 • Jon Armentia Fructuoso (PSE-EE).

Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saileko zinegotzi ordezkaria

 • Maider Etxebarria García (PSE-EE).
Merkataritza zerbitzua - Ordezkaritza berezia
 • Igor Salazar Ochoa (PSE-EE).
Prestakuntzaren, Enplegu Sustapenaren eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzua - Ordezkaritza berezia
 • Igor Salazar Ochoa (PSE-EE).

Herritarren Segurtasuaren Saileko zinegotzi ordezkaria

 • María Ángeles Gutierrez Ondarza (PSE-EE).

Hezkuntza eta Kultura Saileko zinegotzi ordezkaria

 • Estibaliz Canto Llorente (PSE-EE).

Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zinegotzi ordezkaria

 • Borja Rodríguez Ramajo (PSE-EE).

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saileko zinegotzi ordezkaria

 • Borja Rodríguez Ramajo (PSE-EE)

Eskumenak

Besteren esku utzitako eskumenak (alkatearenak)
 • Udala ordezkatzea egungo Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren; Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren; Herritarren Segurtasunaren; Hezkuntza eta Kulturaren; Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitalaren eta Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Sailetako zerbitzuen jardueretan -alkateari dagokion ordezkaritza nagusia gorabehera-, ekitaldi publikoetan nahiz beste instituzio, erakunde edo elkarteekiko hitzarmen edo harremanetan.
 • Dekretu eta jarraibideak ematea egungo Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren; Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren; Herritarren Segurtasunaren; Hezkuntza eta Kulturaren; Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitalaren eta Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Sailetako zerbitzuen esparruan, baita egintza horien kontra bidezko diren errekurtsoak ebaztea ere, salbu eta lizentziei, kontratazioei eta gastuei dagozkienak eta zigortzeko ahalmena; izan ere, Tokiko Gobernu Batzarraren eskumenekoak dira horiek, eta, horrenbestez, hark eskuordetu beharko ditu, behar izanez gero.
 • Udal organo betearazleen erabakiak argitaratu, gauzatu eta bete daitezela agintzea, egungo Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren; Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoaren; Herritarren Segurtasunaren; Hezkuntza eta Kulturaren; Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitalaren eta Herritarren Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeen Saileei dagozkionetan. Tokiko Gobernu Batzarrak esleitutako kontratuak sinatzea, saileei dagozkionetan.
 • Ordainketa-aginduak ematea eta ordainketak gauzatzea edozein bide baliatua, eta kontaketa-agiriak izenpetzea.
Besteren esku utzitako eskumenak (Gobernu Batzarrarenak)
 • Lizentziak ematea.
 • Obra, zerbitzu, hornikuntza, laguntza tekniko, kontsezio nahiz administrazio-kontratuak kontratatzea, 60.000 euroraino.
 • Gastuak baimendu eta xedatzea, muga beraren barruan.
 • Zigortzeko ahalmenaz baliatzea.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.