PSI01-2020 eta PSI01-2020BIS. Zerbitzu-eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena

Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren kapataza izateko (Lanak / Lorategiak / Zerbitzu elektrikoak) eta Administrazio Sailaren mantentze-lanak Zerbitzuko Espezialista Teknikoak.

Argitalpenak:

Beste batzuk:

 • Berariazko ezagutza-arloak. ZERBITZU ELEKTRIKOAK.
  • Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta jarraibide tekniko osagarriak (ITC):
   • ITC-BT-01: Terminologia
   • ITC-BT-03: Baimendutako instalatzaileak
   • ITC-BT-04: Dokumentazioa eta instalazioak zerbitzuan jartzea
   • ITC-BT-05: Egiaztapenak eta ikuskapenak
   • ITC-BT-06: Behe tentsioko banaketarako aireko sareak
   • ITC-BT-07: Behe tentsioko banaketarako lurpeko sareak
   • ITC-BT-09: Kanpoko argiteria-instalazioak
   • ITC-BT-10: Behe tentsioko horniduretarako kargen aurreikuspena
   • ITC-BT-11: Energia elektrikoa banatzeko sareak. Hartuneak
   • ITC-BT-13: Lotura-instalazioak. Babes-kutxa orokorrak
   • ITC-BT-14: Lotura-instalazioak. Elikadura-lerro nagusia
   • ITC-BT-15: Lotura-instalazioak. Banakako deribazioak
   • ITC-BT-16: Lotura-instalazioak. Kontagailuak: kokapena eta instalazio-sistemak
   • ITC-BT-17: Lotura-instalazioak. Aginteko eta babeseko gailu orokorrak eta banakakoak. Potentzia kontrolatzeko etengailua
   • ITC-BT-18: Lur-konexioko instalazioak
   • ITC-BT-33: Xede bereziko instalazioak. Obren behin-behineko eta aldi baterako instalazioak
   • ITC-BT-34: Xede bereziko instalazioak. Azokak eta standak
 • 773/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, langileek norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeari buruzko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzkoa.
 • Gasteizko Udalaren ordenantza, obrak eta lanak egiteko bide publikoetako okupazioen seinaleztapena eta balizamendua arautzen dituena.

- Berariazko ezagutza-arloak. OBRAK

 • Hiri Mantentze Unitatean erabiltzen den zuraren ezaugarriak, tratamenduak eta babesa.
 • Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea
 • BAIS 2019-2022 plegua. Oinarri teknikoak.
 • EHE-08 egiturazko hormigoiaren instrukzioa. 1., 7. eta 13. kapituluak
 • Errepide-obretarako eta zubietarako baldintza tekniko orokorren agiria (PG-3). Definizioak.
 • Irisgarritasunari buruzko 68/2000 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena. II. Eranskina
 • Zoladurak bide publikoan. Horien izaera.
 • Pintura. FOM/2523/2014 Agindua
 • 6.1-1C araua, zoruaren atalak
 • 8.1-IC araua. Seinaleztapen bertikala. Seinaleak hiri barruan.
 • 8.2-IC araua. Bide-markak
 • Alkatetzaren Dekretua, bizikletak eta beste ziklo batzuk oinezkoentzako eremuetatik igarotzeko ordutegia arautzen duena.
 • Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren arriskuak ebaluatzeko gida.
 • Bide publikoko zangen eta dastatzeen ordenantzak.
 • Ibilbide Peatonalen Nevadako Plana.
 • Hiri izaerako bide publikoen erabilera, trafiko, zirkulazio eta segurtasunaren ordenantza arautzailea.
 • Seinaleztapena eta balizak arautzeko ordenantza.
 • UNE-EN 335:2013 araua. Egurraren eta egurretik eratorritako produktuen iraunkortasuna.
 • UNE-EN-124-2015 araua. Oinezkoek eta ibilgailuek erabiltzen dituzten zirkulazio-eremuak estaltzeko eta ixteko gailuak.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.