PSI01-2020. Zerbitzu-eginkizunen bidezko ordezkoen zerrenda / Bitartekoaren izendapena

Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Saileko Espazio Publikoaren kapataza izateko (Lanak / Lorategiak / Zerbitzu elektrikoak) eta Administrazio Sailaren mantentze-lanak Zerbitzuko Espezialista Teknikoak.

Argitalpenak:
Berariazko ezagutza-arloak:

- OBRAK

  • Hiri Mantentze Unitatean erabiltzen den zuraren ezaugarriak, tratamenduak eta babesa.
  • Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea
  • BAIS 2019-2022 plegua. Oinarri teknikoak.
  • EHE-08 egiturazko hormigoiaren instrukzioa. 1., 7. eta 13. kapituluak
  • Errepide-obretarako eta zubietarako baldintza tekniko orokorren agiria (PG-3). Definizioak.
  • Irisgarritasunari buruzko 68/2000 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena. II. Eranskina
  • Zoladurak bide publikoan. Horien izaera.
  • Pintura. FOM/2523/2014 Agindua
  • 6.1-1C araua, zoruaren atalak
  • 8.1-IC araua. Seinaleztapen bertikala. Seinaleak hiri barruan.
  • 8.2-IC araua. Bide-markak
  • Alkatetzaren Dekretua, bizikletak eta beste ziklo batzuk oinezkoentzako eremuetatik igarotzeko ordutegia arautzen duena.
  • Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren arriskuak ebaluatzeko gida.
  • Bide publikoko zangen eta dastatzeen ordenantzak.
  • Ibilbide Peatonalen Nevadako Plana.
  • Hiri izaerako bide publikoen erabilera, trafiko, zirkulazio eta segurtasunaren ordenantza arautzailea.
  • Seinaleztapena eta balizak arautzeko ordenantza.
  • UNE-EN 335:2013 araua. Egurraren eta egurretik eratorritako produktuen iraunkortasuna.
  • UNE-EN-124-2015 araua. Oinezkoek eta ibilgailuek erabiltzen dituzten zirkulazio-eremuak estaltzeko eta ixteko gailuak.

LORATEGIAK

  • Hiriko zuhaitzen arriskua
  • Gasteizko azpiegitura berdea
  • Berdeguneen kudeaketa eraginkorra eta kontserbazioa
  • Ureztatzearen eta landaketen diseinua
  • Ureztatzeko elementu igorleak: motak eta erabilerak
  • Gasteizko zuhaitz-espezie nagusiak eta haien ezaugarriak
  • Gasteizko zuhaitz eta zuhaixka espezie nagusien izurriteak eta gaixotasunak
  • Hiriko zuhaitzen funtzioak
  • Hiriko zuhaitzak babesteko neurriak
  • Espezieak hautatzeko irizpideak
  • Instalazioa hartzeko protokoloak
  • Hiriko zuhaiztiak eta zuhaixka-guneak mantentzea
  • Segurtasuna hiriko zuhaitzen altuerako lanetan
  • Biodibertsitatea Gasteizko berdeguneetan
  • Hiri-inguruneetan zuhaitzak eta zuhaixkak landatzea eta inaustea
  • Hiriko zuhaitzen problematika
  • Hiri-lorategiak diseinatzea eta egitea
  • Norbera babesteko ekipamenduen erabilera parke eta lorategietan

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.