Ensanche 21 Zabalgunea - Ondarearen kudeaketa

Ensanche 21 Zabalguneak, udal hirigintza elkartea delarik, eta bere estatutuetan oinarrituta dagoenari jarraituz, zera du bere eskumenen artean: hirigintzarako kudeatze eta gauzatze baliabideen bitartez onetsitako planeamendua garate, gauzatu eta kudeatzea. Elkartearen esku dago udalak, lurzoruaren nahiz etxebizitzen inguruko politika garatzeko, beraren gain uzten dituen proiektu edo programak kudeatu nahiz alor horretan beharrezko diren jarduerak bideraketa.

Eraiki gabeko ondarea

Ensanche 21 Zabalgunearen jabetzako lurzoru erabilgarriak

Une honetan, udal sozietateak lursail eta orube hauek ditu eraikitzeko eskubide hauekin:

Bizilekuen erabilera:
Mota BOE: etxebizitzak gehienez BET: etxebizitzak gehienez ELK: etxebizitzak gehienez FEL: etxebizitzak gehienez
Birpartzelazio eremutik kanpo 847 unitate 14 unitate 285 unitate 10 unitate
Birjarpen orubeetan 1.050 unitate 39 unitate 427 unitate 0 unitate

Birpartzelazio

eremuaren barruan

2.222 unitate 6.905 unitate 0 unitate 0 unitate
E21Zren jabetza guztira 4.119 unitate 6.958 unitate 712 unitate 10 unitate
  • BOE Babes ofizialeko etxebizitzak.
  • BEK Babes ofizialeko etxebizitza tasatuak.
  • ELK Etxebizitza libre kolektiboak.
  • FEL Familia bakarreko etxebizitza libreak.
Beste batzuk: hirugarren sektorea:
Mota Erabilgarri sestra gainean Erabilgarri sestra azpian
Birpartzelazio eremutik kanpo 7.308,11 m2 5.105,00 m2
Birjarpen orubeetan 3.100,00 m2 2.691,00 m2

Birpartzelazio

eremuaren barruan

0,00 m2 0,00 m2
E21Zren jabetza guztira 10.408,11 m2 7.796,00 m2

Babes Ofizialeko Etxebizitzetarako partzelak berreskuratzea

2009 eta 2010 ekitaldietan Sozietateak hainbat lursail saldu zituen babes ofizialeko etxebizitzak (BOE) eraikitzeko.

Aipatutako lursailak saltzeko konpromisoak kontratu pribatu bidez formalizatu ziren eta eraikin horiek eraikitzea erraztuko zuten eskritura publikoak egiteke geratu ziren.

Egindako prozesu guztietatik 11 geratu ziren salerosketa eskritura egin gabe, eta, ondorioz, 990 BOE baino gehiago eraikitzeko higiezinen sustapenen garapena blokeatuta geratu zen.

2020 ekitaldian, Arabako Eraikuntzako Enpresarien Batasunaren (UNECA) bitartekaritzaz, Ensanche 21 Zabalguneak lursail horien esleipendunekin akordio bat egin du egoera desblokeatzeko eta lursailok bueltan Sozietateari itzultzeko.

Akordio honetara kontratu hauek zituzten enpresetatik 8 batu dira, eta Sozietateari 9 lursail itzuli dizkiote. Horri esker, 730 BOE baino gehiago eraiki ahal izateko lurzorua saltzeko beste prozedura batzuk hasteko aukera dugu.

Une horretatik aurrera eta 2020ko urritik aurrera, Ensanche 21 Zabalguneak berreskuratutako lurzatietatik 5 enkantera atera ditu, eta horietako lau esleitu dira (bat dagoeneko ekitaldi honetan eskrituratu da).

Ondare eraikia

Etxebizitzak

Sozietateak 402 etxebizitza kudeatzen ditu guztira hiriko hainbat auzotan. Horietatik 357 bereak dira, eta gainerakoak Gasteizko Udalarenak.

21 Zabalguneak kudeatutako etxebizitzak, auzoen arabera:
Auzoa Guztira Jabea: E21Z Jabea: Udala Jabea: beste bat
Abetxuku 1 1 0 0
Aretxabaleta 56 56 0 0
Hirigune historikoa 123 98 23 2
Koroatzea 4 2 2 0
Zabalgunea 4 4 0 0
Errekaleor 192 192 0 0
Txagorritxu 2 2 0 0
Zaramaga 7 2 6 0
San Kristobal 7 0 7 0
Sansomendi 6 0 6 0
Guztira 402 357 43 2
Udalak 21 Zabalgunearen jabetzako 2 etxebizitza kudeatzen ditu:
Lekua Jabea: E21Z
Koroatzea 1
Lakua-Arriaga 1
Guztira 2

Lokalak

21 Zabalguneak 180 lokal ditu, ia guztiak hirigune historikoan eta hiriko hedapen-auzoetan (Zabalgana eta Salburua).

21 Zabalguneak kudeatutako lokalak, auzoen arabera:
Auzoa Guztira
Hirigune historikoa 69
Salburua 32
Zabalgana 76
Ariznabarra 1
Guztira 178

Garaje plazak

21 Zabalguneak kudeatutako garaje plazak:
Mota Salburua Zabalgana Guztira
Guztira 42 48 90

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.