Udal Aurrekontuak - Adierazle ekonomikoak

Udal aurrekontuak

Honako adierazle hauek nahitaezkoak dira udalen kontabilitatean, Tokiko Kontabilitatearen Eredu normalari buruzko Jarraibidearen ildotik.

Aurrekontu-adierazleak (ohiko aurrekontua)

Gastua, biztanleko

Obligazio onartu garbiak / Biztanle kopurua (2021/01/01)
392.256.917,76 / 253.093 = 1.549,85 €

Inbertsioa, biztanleko

Obligazio onartu garbiak (VI. eta VII. kap.) / Biztanle kopurua (2021/01/01)
42.857.096,17 / 253.093 = 169,33 €

Azpiegitura-inbertsioak, biztanleko

Obligazio onartu garbiak (VI. kap.) / Biztanle kopurua (2021/01/01)
38.429.307,43 / 253.093 = 151,84 €

Autonomia fiskala

Zerga-sarreretatik datozen eskubide onartu garbiak (I. kap.tik III.era) / Eskubide onartu garbiak, guztira
158.370.104,30 / 412.730.692,21 = % 38,37

Sarrera fiskalak, biztanleko

Zerga-sarreretatik datozen eskubide onartu garbiak (I. kap.tik III.era) / Biztanle kopurua (2021/01/01)
158.370.104,30 / 253.093 = 625,74 €

Hirigintzako diru-sarreren ehunekoa

Hirigintzatik datozen eskubide onartu garbiak (hirigintza lizentziak, OHGZ, EIOGZ, urbanizazioaren kuotak, lursailen besterentzea) / Diru-sarreren aurrekontu osoa
50.948.797,01 / 412.730.692,21 = % 12,34

Hirigintzako gastuen ehunekoa

Hirigintzatik datozen obligazio onartu garbiak / Gastuen aurrekontu osoa
52.793.612,77 / 449.775.043,55 = % 11,74

Batez besteko ordaintze-aldia (kapitulu guztiak)

Ordaintzeke dauden obligazioak x 365
32.731.492,65 / 176.493.518,04 = 67,69

Batez besteko kobrantza-aldia (guztira)

Kobratzeke dauden eskubideak x 365 / Eskubide onartu garbiak
61.461.668,86 / 412.730.692,21 = 54,35

Superabita/defizita, biztanleko

Aurrekontu emaitza doitua/ Biztanle kopurua (2021/01/01)
11.478.371,82 / 253.093 = 45,35 €

Zor publikoen bilakaera

Finantza-pasibo galdagarria
2016/12/31 2017/12/31 2018/12/31 2019/12/31 2020/12/31 2021/12/31
107.586.702,87 105.714.218,21 92.775.874,69 83.700.073,64 88.528.854,73 92.013.489,01

Zorra, biztanleko

Finantza-pasibo galdagarria / Biztanle kopurua (2021/01/01)
92.013.489,01 / 253.093 = 363,56 €

Zor publikoen bilakaera finkatuta

Finantza-pasibo galdagarria
2016/12/31 2017/12/31 2018/12/31 2019/12/31 2020/12/31 2021/12/31
119.925.207,21 118.099.204,30 112.476.040,34 102.579.426,12 106.221.916,75 108.020.714,87

Aurreko ekitaldiak

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.