Ogasun Batzordea

Noiz
Eguna: 2021/09/22, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Ogasun Batzordea

Ogasun Batzordea 2021/09/22(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago (honek onesteko zain: Ogasun Batzordea)

OO.FF. 2022

GAI-ZERRENDA

 1. Lehendakariordea hautatzea.
 2. 2021eko uztailaren 14an eta 21ean egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea.
Eztabaidatzekoak
 1. 2021eko Ekintza-plana.
 2. Aurrekontu-aldaketei buruzko informazioa.
Kontrol jarduera
 1. EH BILDU GASTEIZ taldeak 2021eko abuztuaren 27an aurkeztutako galdera, 2021eko aurrekontuetan aurreikusitakoaren arabera aldundiari eskatzekoa zen 6.3 milioiko aparteko maileguaz.
 2. EH BILDU GASTEIZ taldeak 2021eko abuztuaren 31n aurkeztutako galdera, 2022an FOFELetik jasotzekoak diren diru-sarreren aurreikuspenaz.
 3. EH BILDU GASTEIZ taldeak 2021eko irailaren 7an aurkeztutako galdera, Gasteizko Udalean erosketa publiko iraunkorra bultzatzeari dagokionez egin diren aurrerapenez.
 4. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ taldeak 2021eko irailaren 10ean aurkeztutako galdera, Bartzelonan Elizaren jabetzako higiezin bati Ondasun Higiezinen gaineko Zerga kobratzeari dagokionez epaileek esan dutenaz.
 5. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ taldeak 2021eko irailaren 10ean aurkeztutako galdera, Ogasuneko zinegotziak ekaineko osoko bilkuran iragarri zuen kontratu txikien kopurua murrizten joateko planaren egoeraz.
 6. PP taldeak 2021eko irailaren 13an aurkeztutako galdera, TAO dela eta aurreikusten diren diru-sarrerez eta FOFELen likidazioaz eta diru-sarreren aurreikuspenaz.
 1. GALDE-ESKEAK: 1. txanda. - ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ / PP / EH BILDU GASTEIZ.

Vitoria-Gasteizen,2021eko irailaren 14an

BATZORDEBURUORDEA,

Izp.:Ainhoa Domaica Goñi

GAI-ZERRENDATIK KANPO

 1. Ekitaldirako Zergen eta Zuzenbide Publikoko Bestelako Dirusarrera LokalenGestio, Bilketaeta Ikuskaritzariburuzko Udal Ordenantza aldatzeko proiektua aurkeztea (0.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 2. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (1.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 3. Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (2.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 4. Eraikuntza, instalazio eta obrengaineko zerga arautzen duen ordenantzafiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (3.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 5. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (4.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 6. Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (5.ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 7. Lizentziak eta hirigintza zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.1 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 8. Zabaltze eta jarduera lizentziak emateko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.2 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 9. Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.3 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 10. Prebentzio eta su itzaltze zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.4 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 11. Ibilgailuak hiriko kaleetatik kendu eta udal biltegietan gordetzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.5 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 12. Udalaren hirigintza gestioaren kostu orokorrak eta administraziokoagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.6 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 13. Hondakinak udalaren tratamendu lantegietan hustu eta tratatzeari dagozkion tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.9 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 14. Udal langile eta materialak erabiliz eskainitako zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.11 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 15. Hileta zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.12 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 16. Azokak, ingurumena, osasun orokorra, laborategia eta analisi kimikoak eta antzekoak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.13 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 17. Txostenak, atestatu kopiak, argazki erreprodukzioak, fotokopiak, kartografi planoak, topografi datuak eta antzekoak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.14 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 18. Ibilgailuentzako udal desinfekzio parkeari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.15 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 19. Gasteizko autobus geltokiko ematen diren zerbitzuei dagokien tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.16 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 20. Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren eta zuzenketaren alorreko txostenak egin eta kontsultei erantzuteari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (6.17 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 21. Erabilera publikoko lurretan jarritako postu, barraka, saltoki, ikuskizun edo jolas instalazioak jartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.1 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 22. Bide publikoan kioskoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.2 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 23. Bide publikoan mahaiak, aulkiak eta abar jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.3 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 24. Ibilgailuak eraikin partikularretan sartze eta aparkalekua alde baterako erreserbatzeagatik ordaindu beharrekotasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.4 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 25. Bide publikoan edo auzo lurretan erreten edo zangak irekitzeagatik eta, oro har, bide publikoko zoladura edo espaloiak urratzeagatik nahiz bertan hesiak, habeak, astoak nahiz aldamioak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 7.5 ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 26. Hiriko trafikoaren eta ibilgailuen aparkamenduaren arauketa eta kontrolarengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.6 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 27. Bide publikoetako lurra, lur azpia eta airea okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.7 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 28. Bide publikoaren gaineko edo fatxada-lerrotik kanpoko tribuna, olan, balkoi, errotulu, behatoki eta antzeko instalazioengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen 7.9 udal ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 29. Hilerrian eraikuntzak uzteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.10 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 30. Kultur eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu polifuntzionalak eta gizarte etxeak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko 7.11 ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 31. Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.13 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 32. Autotaxirako gidabaimena lortzeko azterketa egiteko ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.14 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 33. Herritarren Udal Txartela (HUT) egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.15 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 34. Adinekoentzako zentro soziokulturaletako aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (7.16 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 35. Haur eskoletara joatea eta bertan egoteari eta oporretako programei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.1 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 36. "Luis Aranburu" udal musika eskolako zerbitzuengatiko ordaindu beharreko prezio publikoa arautzen duen 8.2 ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 37. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailaren zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituen 8.3 ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 38. Udalaren kirol instalazioei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.4 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 39. Folklore Akademiari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.5 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 40. "Jose Uruñuela" dantza kontserbatorioko zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoa arautzen duen 8.6 ordenantza fiskala 2022ko ekitaldirako aldatzeko proiektua aurkeztea, eta izapidetzeko egutegia onestea.
 41. Partaidetza eta Gizarte Eteen Sailak ematen dituen zerbitzuei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.7 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
 42. Ekonomia Sustapenerako Sailak eskaintzen dituen lanaren bidezko lanbide prestakuntzarako nahi etengabeko prestakuntzarako zerbitzuei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.8 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 43. Wifi teknologia bidezko udal komunikazio sareetara sarbidea izateari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.10 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 44. Enpresa zentroetako aretoak erabiltzeari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.12 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
 45. Udal zentroetako jarduera eta ikastaroei kirol instalazioei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.13 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 46. Ezkontza zibilen zerbitzuari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.14 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 47. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eskaintzen dituen zerbitzu eta jarduerengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.15 ordenantza fiskala) 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 48. Autobus-geltokiko parkinga erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezioak arautzeko ordenantza fiskala aldatzeko proiektua aurkeztea (8.16 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako eta izapidetzeko egutegia onestea.
 49. Gasteizko autobus-geltokiko Vgbiziz bizikleta-aparkaleku segurua erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldatzeko proiektua aurkeztea (8.17 ordenantza fiskala) 2022ko ekitaldirako.
 50. Bisita turistiko gidatuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldatzeko proiektua aurkeztea (8.18 ordenantza fiskala), 2022ko ekitaldirako.
 51. Jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa —energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioak— arautzeko ordenantza fiskalaren proiektua aurkeztea (7.17 ordenantza fiskala) 2022ko ekitaldirako eta eta izapidetzeko egutegia onestea.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.